Pistachio og Braathe

Sunn sikkerhetskultur og bevisstgjøring hos dine brukere. Gjennom Pistachio (tidligere CYBR) – en moderne plattform for digital sikkerhetsopplæring.

Pistachio kombinerer det tidligere CYBR Teach (opplæringsløp) med CYBR Breach (simulerte angrepsforsøk med mål om å bevisstgjøre brukere). Med den nye plattformen, får hver bruker tilpassede opplæringsløp som justerer seg etter brukerens nivå, og strammer til på «vanskelighetsgraden» etter hvert som dine brukere blir flinkere til å avsløre de simulerte angrepene.

Sunn sikkerhetskultur; gjennom bevisstgjøring, trening og opplæring

Gjennom våre tjenester; Desktop, 365 Arbeidsplass og Complete, gir vi dine ansatte tilgang på nødvendig kompetanseløft for å avverge cyberangrep. 

Med et stadig mer variert og sammensatt trusselbilde, er det stadig viktigere å forbedre kompetansen og bevisstheten rundt cybersikkerhet. Over 86% av datainnbrudd skyldes mangel på tilstrekkelig kompetanse hos de ansatte. Cyberkriminell aktivitet øker stadig som en konsekvens av dette.

Sikkerhetsmodulene er laget for å engasjere de ansatte til å heve sikkerhetsforståelsen. Med bruk av praktiske eksempler fra virkeligheten og nanostruktur sørger Pistachio for å øke bevisstgjøringen til de ansatte og selskapet. Modulene vil, sammen med simulerte angrep i innboksen, lære dine ansatte opp på en trygg måte i hvordan det faktisk oppleves å bli angrepet.

Opplæringen kommer altså rett i innboksen, heller enn at brukere aktivt må oppsøke en opplæringsportal. Dette gir læring og trening, helintegrert i sine hverdagslige arbeidsoppgaver.

 

 

Med Pistachio får du blant annet:

 • Optimalisert for mobil og pc
 • Oppdatert innhold i tråd med stadig endrede trusselbilder
 • Simulerte angrep rett i innboksen
 • Kontinuerlig opplæring basert på kunnskapsnivå
 • Ekte opplevelser på hvordan et phishingforsøk kan være
 • Tilgjengelig på flere språk

skysymbol  Se tjenestebeskrivelser og avtaleverk.

Når tall og statistikk viser at menneskelige feil står på topp som årsak til suksessfulle angrep, må vi åpenbart jobbe med den menneskelige faktoren. Det er flott at Braathe, sammen med Pistachio, kan bidra til å skape tryggere brukere og øke bevisstheten rundt egen rolle som del av virksomhetens forsvarsverk.

Bård Eirik Lyche
CISO, Braathe

Aktivere Pistachio for din virksomhet?

For deg med Desktop, 365 Arbeidsplass eller en Complete-tjenestepakke fra Braathe.

Med Pistachio får alle dine brukere tilgang på en moderne tjeneste for sikkerhetsopplæring. Tilgangen har dere i hele deres avtaleperiode, og det legges løpende til nytt og relevant innhold i tråd med utviklingen innenfor digital sikkerhet.

Målet med tjenesten er å gi brukere opplæring, bevisstgjøre og å skape trygghet hos dine brukere i møtet med de digitale truslene, og samtidig senke risikoen for sikkerhetsbrister i din virksomhet.

Merk at tilgang til Pistachio forutsetter at pakken din har Entra ID. Er du i tvil om dine tjenester muliggjør tilgang på Pistachio, vennligst ta kontakt med din kunderådgiver.

Ofte stilte spørsmål fra brukere

 • Hvordan ser e-postene med opplæring ut?

  Phishing-epostene vil naturligvis variere stort i hvordan de ser ut, da de jo faktisk forsøker å «lure deg». E-postene med opplæring vil typisk se ut som dette eksempelet (her med tematikk; Passord):

  pistachio-maileksempel

 • Skal jeg gjøre noe når jeg har lest e-posten med opplæringsmateriale?

  Ja, du skal faktisk klikke på knappen i bunnen av e-posten, for å bekrefte at du har lest innholdet. Dette gjør at AI-motoren bak Pistachio tilpasser ditt videre treningsløp og sannsynligvis vil sende deg angrepsforsøk basert på nettopp kunnskapen du har tilegnet deg gjennom e-posten.

  Knappen ser omtrent slik ut:

  pistachio-knapp

 • Hva skjer dersom jeg klikker på en link i en av Pistachios phishingtester?

  For det første, så fanger AI-motoren opp at du klikket deg inn på en lenke som kunne vært utrygg, og tilpasser din videre opplæring og trening deretter. Du sendes til en jukseside som så forsøker å «lure deg» til å oppgi din påloggingsinformasjon, den kan for eksempel se slik ut:

  pistachio-login

  Siden ser ofte overraskende legitim ut, og det kan være svært vanskelig å avdekke om det er en ekte påloggingsside eller ei. Årvåkenhet er viktigere enn noen gang. Er du i tvil, så tenk over hvordan du kom til siden som ber deg om å logge inn?

 • Hva skjer dersom jeg legger inn min påloggingsinformasjon etter å ha klikket på en phishinglenke fra Pistachio?

  Da får du en beskjed i nettleseren, som ser omtrent slik ut:
  Visning av pistachio - ooops

  Ved å klikke på den lilla knappen, kan du få mer informasjon om hvilke tegn som kunne avslørt at dette var et phishingforsøk.

 • Når er treningen og opplæringen fra Pistachio ferdig? Kommer jeg i mål?

  Den blir ikke ferdig. Pistachio er bygget på en annen måte enn CYBR var, og Pistachio er betydelig mer automatisert. Det er et treningsløp som løpende jobber for å heve nivået på årvåkenhet og bevissthet i deg som bruker av digitale verktøy i din arbeidshverdag. CYBR er faset ut, og Pistachio er nå en del av din nye arbeidshverdag.

  Cybersikkerhet er noe vi til enhver tid og i uoverskuelig fremtid må forholde oss til. Å styrke egen bevissthet og årvåkenhet vil forbli viktig også i fremtiden. Derfor tilpasser Pistachio seg til et trusselbilde i stadig endring, og det er ingen låst tidslinje med en «start» og en «slutt», men det vil stadig pirkes i og du vil trenes opp slik at du er best mulig forberedt på ulike angrepsmetoder som anvendes av dem med uærlige hensikter. Slik blir du et sterkere ledd i sikkerheten rundt din virksomhets data.

For administrator av Pistachio

Minimer den menneskelige cyberrisikoen

Et lite skritt for en ansatt, et stort sprang for selskapet.

Tjenesten er utformet i samarbeid med de fremste sikkerhetsekspertene. Innholdet er utviklet for å engasjere dine ansatte gjennom en morsom, informativ og brukervennlig tjeneste. Simulerte angrep vil gjøre dere til eksperter på hvordan kjenne igjen tegn på phishing.

Moderne sikkerhetsutfordringer krever en fleksibel læring. Vår tjeneste er tilgjengelig på alle mobile enheter, slik at de kan gjennomføres når og hvor som helst. En slik tilnærming øker både engasjementet og gjennomføringsevnen hos de ansatte.

Utviklet i Norge

Med globale trusler som utgangspunkt.
Pistachio sin visjon er å styrke foretak mot forsøk på cyberangrep. Vi vil ikke bare heve kunnskapsnivået og bevisstgjøringen rundt sikkerhet, men utvikle en sikkerhetskultur innad i de ulike selskapene.

Vi har revolusjonert sikkerhetsopplæring ved hjelp av en intuitiv og engasjerende tjeneste. Hev kunnskapsnivået og bygg en sikkerhetskultur i selskapet.

Pistacthio - effekt av læring

Gi dine ansatte nødvendig kompetanse for å avverge cyberangrep

Både Braathe og vi er opptatt av innovative løsninger som forenkler hverdagen til ansatte Norge rundt. Vi er en god match der. Og vi har de samme tankene om muligheter som finnes der ute.

Mohammed Awais Aziz
Chief Sales Officer, Pistachio