Pistachio og Braathe

Sunn sikkerhetskultur og bevisstgjøring hos dine brukere. Gjennom Pistachio (tidligere CYBR) – en moderne plattform for digital sikkerhetsopplæring.

Pistachio kombinerer det tidligere CYBR Teach med CYBR Breach. Med den nye plattformen, får hver bruker tilpassede opplæringsløp som justerer seg etter brukerens nivå, og strammer til på «vanskelighetsgraden» etter hvert som dine brukere blir flinkere til å avsløre de simulerte angrepene.

Sunn sikkerhetskultur; gjennom bevisstgjøring, trening og opplæring

Gjennom våre tjenester; Desktop, 365 Arbeidsplass og Complete, gir vi dine ansatte tilgang på nødvendig kompetanseløft for å avverge cyberangrep. 

Med et stadig mer variert og sammensatt trusselbilde, er det stadig viktigere å forbedre kompetansen og bevisstheten rundt cybersikkerhet. Over 86% av datainnbrudd skyldes mangel på tilstrekkelig kompetanse hos de ansatte. Cyberkriminell aktivitet øker stadig som en konsekvens av dette.

Sikkerhetsmodulene er laget for å engasjere de ansatte til å heve sikkerhetsforståelsen. Med bruk av praktiske eksempler fra virkeligheten og nanostruktur sørger Pistachio for å øke bevisstgjøringen til de ansatte og selskapet. Modulene vil, sammen med simulerte angrep i innboksen, lære dine ansatte opp på en trygg måte i hvordan det faktisk oppleves å bli angrepet.

Opplæringen kommer altså rett i innboksen, heller enn at brukere aktivt må oppsøke en opplæringsportal. Dette gir læring og trening, helintegrert i sine hverdagslige arbeidsoppgaver.

 

 

Med Pistachio får du blant annet:

  • Optimalisert for mobil og pc
  • Oppdatert innhold i tråd med stadig endrede trusselbilder
  • Simulerte angrep rett i innboksen
  • Kontinuerlig opplæring basert på kunnskapsnivå
  • Ekte opplevelser på hvordan et phishingforsøk kan være
  • Tilgjengelig på flere språk

skysymbol  Se tjenestebeskrivelser og avtaleverk.

Når tall og statistikk viser at menneskelige feil står på topp som årsak til suksessfulle angrep, må vi åpenbart jobbe med den menneskelige faktoren. Det er flott at Braathe, sammen med Pistachio, kan bidra til å skape tryggere brukere og øke bevisstheten rundt egen rolle som del av virksomhetens forsvarsverk.

Bård Eirik Lyche
CISO, Braathe

Aktivere Pistachio for din virksomhet?

For deg med Desktop, 365 Arbeidsplass eller en Complete-tjenestepakke fra Braathe.

Med Pistachio får alle dine brukere tilgang på en moderne tjeneste for sikkerhetsopplæring. Tilgangen har dere i hele deres avtaleperiode, og det legges løpende til nytt og relevant innhold i tråd med utviklingen innenfor digital sikkerhet.

Målet med tjenesten er å gi brukere opplæring, bevisstgjøre og å skape trygghet hos dine brukere i møtet med de digitale truslene, og samtidig senke risikoen for sikkerhetsbrister i din virksomhet.

Merk at tilgang til Pistachio forutsetter at pakken din har Entra ID. Er du i tvil om dine tjenester muliggjør tilgang på Pistachio, vennligst ta kontakt med din kunderådgiver.

Minimer den menneskelige cyberrisikoen

Et lite skritt for en ansatt, et stort sprang for selskapet.

Tjenesten er utformet i samarbeid med de fremste sikkerhetsekspertene. Innholdet er utviklet for å engasjere dine ansatte gjennom en morsom, informativ og brukervennlig tjeneste. Simulerte angrep vil gjøre dere til eksperter på hvordan kjenne igjen tegn på phishing.

Moderne sikkerhetsutfordringer krever en fleksibel læring. Vår tjeneste er tilgjengelig på alle mobile enheter, slik at de kan gjennomføres når og hvor som helst. En slik tilnærming øker både engasjementet og gjennomføringsevnen hos de ansatte.

Utviklet i Norge

Med globale trusler som utgangspunkt.
Pistachio sin visjon er å styrke foretak mot forsøk på cyberangrep. Vi vil ikke bare heve kunnskapsnivået og bevisstgjøringen rundt sikkerhet, men utvikle en sikkerhetskultur innad i de ulike selskapene.

Vi har revolusjonert sikkerhetsopplæring ved hjelp av en intuitiv og engasjerende tjeneste. Hev kunnskapsnivået og bygg en sikkerhetskultur i selskapet.

Gi dine ansatte nødvendig kompetanse for å avverge cyberangrep

Både Braathe og vi er opptatt av innovative løsninger som forenkler hverdagen til ansatte Norge rundt. Vi er en god match der. Og vi har de samme tankene om muligheter som finnes der ute.

Mohammed Awais Aziz
Chief Sales Officer, Pistachio