Skytjenester & Infrastruktur

Privat Nettsky

Løsningen for selskaper som ønsker høyest mulig sikkerhet, kontroll og ytelse. Dine data er lagret trygt i våre datasentre.

Den enkle og effektive løsningen

Løsningen for selskaper som ønsker høyest mulig sikkerhet, kontroll og ytelse. Dine data er lagret trygt i våre datasentre.

I vår private nettsky oppbevarer vi dine data på en egen, separat server i et av våre norske datasentre. Dine data speiles og lagres trygt i våre datasentre. Dataene er kun tilgjengelig gjennom krypterte koblinger. 

Løsningen tillater flere kundetilpasninger enn det Offentlig Nettsky gjør. Privat Nettsky er vår sikreste type skyløsning, og vi tar hånd om programvare og infrastruktur for deg.

Privat Nettsky er den beste løsningen dersom høy oppetid, streng sikkerhet og personvern er viktig for deg. Tjenesten egner seg derfor spesielt godt for selskaper som er underlagt retningslinjer som utelukker offentlige nettskyløsninger.

Dersom man ønsker å oppnå fordelene ved ulike typer skyløsninger, kan Privat Nettsky kombineres med både vår Offentlig Nettsky og ditt eget datasenter i en hybridløsning.

Privat Nettsky er ikke basert på forbruk, som er normalt i offentlige nettskyløsninger, og vil derfor gi forutsigbare kostnader året rundt.

Dette flytteprosjektet er kanskje det beste IT-prosjektet jeg har vært med på i min 20-årige karriere. Jeg kan nesten ikke skryte nok av den kvaliteten og oppfølgingen vi har fått.

Terje Odden
IKT-sjef, Porsgrunn kommune