Endringer veiledende priser fra 01.03.2020 og varsel om utfasing av tjenester

Vi gjør endringer i veiledende priser og faser ut enkelte tjenester. Du kan se status på de gjeldende tjenester, inkludert oppdaterte priser i tabellene nedenfor. Ved usikkerhet hvilke tjenester du har i dag, finner du artikkelnummer i Nettskyavtalen din.

Gjeldende priser Digital Arbeidsplass

Artikkelnr Standard Brukerpakker – pr bruker pr mnd Pris Status EOL dato
BTMO365O Managed Office 365 Online (MS365BB) 95,- Tilgjengelig TBD
AHMEXOP2 Managed Exchange Online Plan 2 110,- Tilgjengelig TBD
BTMO365D Managed Office 365 (MS365BS) 250,- Tilgjengelig TBD
AHB365BO BRA 365 Business Online (MS365BP) 450,- Tilgjengelig TBD
B365A3OL BRA 365 A3 Security Online (MS365A3+Umbrella) 400,- Tilgjengelig TBD
AHB3E3SO BRA 365 E3 Security Online (MS365E3+Umbrella) 650,- Tilgjengelig TBD
B365A5OL BRA 365 A5 High Security Online (MS365A5+Umbrella) 650,- Tilgjengelig TBD
AH3E5HSO BRA 365 E5 High Security Online (MS365E5+Umbrella) 1050,- Tilgjengelig TBD
AHDTSOPR BRA Desktop OnPrem (RDS+BRA Mail+MS365AE) 525,- Tilgjengelig TBD
BTDTOLPK BRA Desktop Online (RDS+EX Online+MS365AE) 550,- Tilgjengelig TBD
BTDTE3OL BRA Desktop E3 Security Online (RDS+O365E3) 675,- Tilgjengelig TBD
AHBDPL16 BRA Desktop Plus (BRA Desktop+CTX+ProdSuite+MFA) 790,- Tilgjengelig TBD
BTDTPLOL BRA Desktop Plus E3 Security Online (BRA Desktop+CTX+O365E3+MFA) 825,- Tilgjengelig TBD
BTCPBNOL BRA Complete Business Online (RDS+MS365BP) 790,- Tilgjengelig TBD
BTCPA3OL BRA Complete A3 Security Online (RDS+CTX+MS365A3+Umbrella) 750,- Tilgjengelig TBD
BTCPE3OL BRA Complete E3 Security Online (RDS+CTX+MS365E3+Umbrella) 990,- Tilgjengelig TBD
BTCPA5OL BRA Complete A5 High Security Online (RDS+CTX+MS365A5+Umbrella) 975,- Tilgjengelig TBD
BTCPE5OL BRA Complete E5 High Security Online (RDS+CTX+MS365E5+Umbrella) 1390,- Tilgjengelig TBD

Gjeldende priser tilleggstjenester

Artikkelnr Standard Tilleggstjenester – pr bruker pr mnd Pris Status EOL dato
Standardtjenester:
AHBRADTO BRA Desktop (RDS+CTX) 425,- Tilgjengelig TBD
BTDTSTXX Publisert Desktop (RDS) 325,- Tilgjengelig TBD
BTBRAEXT Publisert Desktop Ekstern (Desktop (CTX)+MFA+Adm tilgang applikasjonsservere og fagapplikasjoner) 475,- Tilgjengelig TBD
BTRDSAPP Publisert Fagapplikasjon (RDS) 375,- Tilgjengelig TBD
AHBRAMLX Bra MAIL 95,- Tilgjengelig TBD
AHSQLCLI MS SQL brukertilgang 190,- Tilgjengelig TBD
Fagapplikasjoner:
AHFAG1LA Minimumspris 1-lags fagapplikasjon 25,- Tilgjengelig TBD
AHFAG2LA Minimumspris 2-lags fagapplikasjon 50,- Tilgjengelig TBD
AHFAG3LA Minimumspris 3-lags fagapplikasjon 75,- Tilgjengelig TBD

 

Gjeldende priser infrastrukturtjenester – pr organisasjon pr måned

Artikkelnr Infrastrukturtjenester – pr organisasjon pr mnd Pris Status EOL dato
AHBAVSLP Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA 1450,- Tilgjengelig TBD
AHBAVSSP Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA 1950,- Tilgjengelig TBD
AHBAVSPP Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (12GB/150GB/4vCPU/2000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA 2950,- Tilgjengelig TBD
AHBAVPFS Dedikert virtuell applikasjonsserver Fil/print/AD Connect (6GB/50GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA 1750,- Tilgjengelig TBD
AHBADVSL Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA 1450,- Tilgjengelig TBD
AHBADVAS Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA 1950,- Tilgjengelig TBD
AHBADVAP Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (12GB/150GB/4vCPU/2000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA 2950,- Tilgjengelig TBD
AHBAVSLS Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA 1200,- Tilgjengelig TBD
AHBAVSSS Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA 1700,- Tilgjengelig TBD
AHBAVSPS Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (12GB/150GB/4vCPU/2000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA 2700,- Tilgjengelig TBD
AHBADVDB Dedikert virtuell DB Server instans på Delt VM (8GB/50GB DB) inkludert SQL Server Core lisenser, ASP Standard SLA 3450,- Tilgjengelig TBD
AHBADBSP Dedikert virtuell DB Server Std (16GB/150GB/4vCPU/3000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA 3450,- Tilgjengelig TBD
AHBADBPP Dedikert virtuell DB Server Plus (32GB/200GB/4vCPU/5000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA 4650,- Tilgjengelig TBD
AHBADBS0 Dedikert virtuell DB Server Std (16GB/150GB/4vCPU/3000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA 3450,- Tilgjengelig TBD
AHBADBP0 Dedikert virtuell DB Server Plus (32GB/200GB/4vCPU/5000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA 4650,- Tilgjengelig TBD
AHBAFSHP Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Pluss SLA 4950,- Tilgjengelig TBD
AHBAVCPU Tillegg pr 1 vCPU pr VM 200,- Tilgjengelig TBD
AHBAVRAM Tillegg pr 1 GB RAM pr VM 100,- Tilgjengelig TBD
AHBA50DS Tillegg pr 50GB Disk pr VM 175,- Tilgjengelig TBD
AHBAIOPS Tillegg pr 1000 IOPS pr VM 250,- Tilgjengelig TBD
AHBACBBR Tillegg pr 100Mb båndbredde pr VM 750,- Tilgjengelig TBD
AHBADBLI SQL Server 2C CPU lisens 1580,- Tilgjengelig TBD

Tjenester under utfasing

Artikkelnr Tjenester under utfasing: Pris Kan erstattes med: EOL dato
AHBRAM25 BRA Mail 25GB 95,- AHBRAMLX/BTMO365O 31.12.2022
AHBRAML8 BRA Mail 8GB 95,- AHBRAMLX/BTMO365O 31.12.2022
AHBRAM4G BRA_Mail4GB 95,- AHBRAMLX/BTMO365O 31.12.2022
AHBRAML1 BRA_Mail1GB 95,- AHBRAMLX/BTMO365O 31.12.2022
AHBRAMLP BRA_MailPlus 95,- AHBRAMLX/BTMO365O 31.12.2022
AHO365BE Office365 Business Essentials – Office online/EX/SK/SP 95,- BTMO365O 31.12.2022
AHO365BP Office365 Business Premium – Office Standard/EX/SK/SP 250,- BTMO365D 31.12.2022
AHB365PD BRA 365 PC Drift 450,- BTPCBNOL 31.12.2022
AHBRA365 BRA 365 (BRA Mail 25GB+BRA Com+BRA Share+O365 Business) 450,- BTPCBNOL 31.12.2022
AHBRASTA BRA 365 (BRA Mail 8GB+BRA Com+BRA Share+O365 Business) 450,- BTPCBNOL 31.12.2022
AHO365PD Office 365 PC Drift 450,- BTPCBNOL 31.12.2022
AHB365NL BRA 365 BusinessOnline 450,- AHB365BO 31.12.2022
AHBRADMG Bra DEVICE MANAGEMENT 450,- BTPCBNOL 31.12.2022
AHBRAEXT BRA Desktop Ekstern (Desktop+2F tilgang+Adm tilgang applikasjonsservere og fagapplikasjoner) 475,- BTBRAEXT 31.12.2022
AHBDTS16 BRA ASP Desktop Std (BRA Desktop (RDS) +BRA Mail+O365ProPlus+Adobe Reader+Google Chrome) 525,- BTDTSTPK 31.12.2022
AHBRADTL BRA ASP Desktop Light (BRA Desktop+BRA Mail+O365ProPlus+Skype for Business Std+Adobe Reader+Google Chrome) 525,- BTDTSTPK 31.12.2022
AHBRADTS BRA ASP Desktop Std (Desktop Light+BRA Com+2F tilgang) 525,- BTDTSTPK 31.12.2022
AHBDPL16 BRA ASP Desktop Plus (Desktop Std (CTX) +BRA Com + BRA Share + 2F tilgang) 790,- BTDTPLPK 31.12.2022
AHBRADTP BRA ASP Desktop Plus (Desktop Std (CTX) +BRA Com + BRA Share + 2F tilgang) 790,- BTDTPLPK 31.12.2022
AHBC16NL BRA Complete (Desktop Plus (CTX) + PC Drift) 990,- BTCPE3OL 31.12.2022
AHBCOM16 BRA Complete (Desktop Plus (CTX) + PC Drift) 990,- BTCPE3OL 31.12.2022
AHBRACMP BRA Complete (Desktop Plus (CTX) + PC Drift) 990,- BTCPE3OL 31.12.2022
AHBADPAS Dedikert fysisk APP/DB Server (64GB/6x600GB/6C CPU) 4950,- AHBAFSHP 31.12.2022
AHBADPDB Dedikert fysisk APP/DB Server (64GB/6x600GB/6C CPU) 4950,- AHBAFSHP 31.12.2022

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift, i norsk valuta. Hvis ikke annet er nevnt er prisen pr måned, pr bruker/pr server.

La oss hjelpe deg opp i skyen