VI TILBYR / Software as a Service
 / Digital avstemning
Stemmeavgivning og -opptelling

Digital avstemning

Organiser og systematiser møter, saker, taletid og stemmegivning som aldri før.

Digital avstemning i praksis
I forkant av møtet legges møte, saker og votering inn i systemet. Under møtet styrer møteadministrator flyten i saker, forslag, taletid og replikker. Etter votering er det synlig for publikum i salen og på nett hvem som har stemt og på hva – og dette uten å telle hender! I tillegg er det i etterkant av møtet mulig å hente ut møterapport og se statistikk av voteringer fra møtet.

Som møteadministrator kan du:
• styre taletiden og administrere fremdriften i møtet
• sette opp voteringer og  legge inn forslag
• genere PDF møteprotokoll til bruk i sakarkiv

Som politiker/deltager kan du:
• be om taletid og replikk
• stemme / se hva andre partier har stemt

Som publikum på nett kan man:
• følge med på møtets fremdrift og se saker og navn på talelista
• se hva partier og politikere har stemt

Digital avstemning gir deg:
• Totalkontroll over møtet og full kontroll på taletid
• Avstemning med detaljert oversikt og digitale rapporter med voteringsresultat
• En skybasert løsning

>> Våre tjenestebeskrivelser
PRODUKT
PRIS
Digital avstemning
fra 2 499 NOK/MND
Alle priser er eks. mva.
La oss hjelpe deg opp i skyen