Gjensidigestiftelsen er en godt kjent stiftelse for nordmenn flest. De har gjennom mange år delt ut støtte til samfunnsnyttige formål, og eier en stor del av Gjensidige Forsikring ASA. Formålet med stiftelsen er å skape et tryggere samfunn, derfor er det ekstra viktig at vi i Braathe Gruppen kan gi dem et trygt digitalt avstemningsystem.

Et trygt og enkelt system

– Vi har 1200 stemmer som skal fordeles utover representanter over hele landet. Braathe Gruppen omprogrammerte systemet for oss så det skulle fungere akkurat slik vi ønsket, forteller Lars-Erik Mørk med et smil.

Mørk forklarer at Digital Avstemning er enkelt å bruke:

– Systemet er intuitivt, så selv om representantene i Gjensidigestiftelsen sitter på ulik kompetanse, forstår alle hvordan de bruker systemet.

Gjensidigestiftelsen begynte å bruke tjenesten allerede til generalforsamlingen deres i 2019. Alle representantene kom enkelt inn i systemet og forstod hvordan det skulle brukes. De opplevde det som trygt og godt, og gleder seg enda mer over de nye tilleggstjenestene som er lagt til i år.

– Slik som situasjonen i samfunnet er nå, er vi ekstra glade for at vi har dette systemet på plass. Vi har 100 representanter fra hele landet som skal stemme over saker på generalforsamlingen. I år trenger vi ikke å møtes, men kan fremdeles følge med på hva representantene stemmer på etter hvert som folk legger inn sine stemmer. Tidligere brukte vi stemmesedler på papir og måtte gjennomføre 14 avstemninger i etterkant. I noen tilfeller brukte vi flere timer på avstemningene og møtene våre kunne strekke seg ut. Nå som alt er digitalt og automatisert, går avstemningen av seg selv. Vi kan klikke inn på de ulike protokollene og lese av rapporter som viser hva som er blitt stemt på, sier Mørk.

Hva er Digital Avstemning?
Digital avstemning lar deg følge med på avstemning av ulike saker, og hvilke partier og politikere som har stemt på hva. Ved å benytte digital avstemning vil du også få oversikt over saker til behandling.

Løsningen gir deg som møteadministrator full kontroll over møtet, og lar deg blant annet styre taletid, replikker og voteringer.

Digital avstemning i praksis
I forkant av møtet legges møte, saker og votering inn i systemet. Under møtet styrer møteadministrator flyten i saker, forslag, taletid og replikker. Etter votering er det synlig for publikum i salen og på nett hvem som har stemt og på hva – og dette uten å telle hender! I tillegg er det i etterkant av møtet mulig å hente ut møterapport og se statistikk av voteringer fra møtet.

Ønsker dere å vite med om Digital Avstemning eller vil bestille løsningen til deres årsmøte? Send oss en mail.