KUNDESENTER

Veiledninger

support@braathe.no
+47  69 01 32 99

Hvordan bytter jeg passord?

Lag nytt passord her.

Noen generelle anbefalinger om passord:

Passordet må være minst 14 tegn langt.
Husk at et passord gjerne også kan være en hel setning.
Setningen må inneholde minst 3 av følgende grupper:

  • Store bokstaver
  • Små bokstaver
  • Tall (0-9)
  • Spesialtegn ( ~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;”‘<>,.?/)

Vi oppfordrer til å bruke fraser eller hele setninger som passord. Setninger er mye enklere å huske enn vilkårlige kombinasjoner av enkelte bokstaver og tall. Setninger inneholder naturlig mellomrom og symboler, som gjør passordet sterkere.
Du finner flere og bedre anbefalinger her: https://nettvett.no/passord/