Med mer enn 50 års erfaring fra offentlig sektor, kan vi bistå i løftet opp i skyen.

STORKUNDE

Derfor bør du velge oss

Braathe har etter oppkjøp av iTet blitt en nasjonal IT-leverandør, med mer enn 50 års erfaring fra offentlig sektor.

  • LOVER OG REGLER

    Vi hjelper deg å overholde lover og regler som offentlig sektor må forholde seg til, deriblant arkivloven og bokføringsloven.

  • ISO 27001

    Som stolte innehavere av ISO 27001-sertifisering ivaretar vi retningslinjene for hvilke vurderinger som må gjøres ved bruk av skytjenester.

  • KVALITET OG SIKKERHET

    For å kunne levere bekymringsfri IT til våre kunder, har vi løpende fokus på forbedring av våre prosesser, tjenester og produkter.

Digital modenhet

For å kartlegge hvor i virksomhetens digitale utviklingsprosess dine medarbeidere befinner seg, gjennomfører vi en enkel undersøkelse. Denne danner grunnlaget for vår tiltaksrapporten som kan og bør iverksettes for opplæring og kompetanseheving hos dine medarbeider.

Tiltaksrapporten illustrerer og synliggjør graden av digital modenhet i din virksomhet. Et hovedmål med rapporten er å gjøre dine brukere tryggere og dermed også mer fleksible i hvordan de bruker digitale verktøy. Kartleggingen kan utføres på hele eller deler av virksomheten/organisasjonen. Prisen speiler kompleksiteten i det som skal undersøkes.

Reisen til skyen

Stadig flere ser nytten av å flytte sine dataløsninger i størst mulig grad opp i skyen. Spesielt det siste året h vi sett nødvendigheten av å ha moderne IT-løsninger i hverdagen. For at deres «reise til skyen» skal bli så riktig som mulig allerede første gangen, anbefaler vi å ta en gjennomgang av deres virksomhet/organisasjon og kartlegge hva dere trenger.

Vi ser på deres nåsituasjon, definerer målbildet sammen med dere, gjennomfører en risikoanalyse og vurderer hvilke verktøy som er driftsvesentlige for nettopp deres virksomhet. Vårt team består av dyktige fagfolk på flere ulike felt, som sammen ser helheten i deres behov.

Digital Opplæring

Flere offentlige virksomheter ønsker å jobbe smartere og mer effektivt med Office 365, og også ta i bruk Microsoft Teams. Vi har utviklet noen enkle opplæringsvideoer, som vi anbefaler dere å se gjennom ved oppstart. Hver modul avsluttes med spørsmål som må besvares, hvor man får ut resultater som viser hvor mye man har lært – det gjør læringen mer effektiv. Dette er fleksibelt og kan gjøres når som helst av brukeren.

Tilleggsmoduler: kr 10.000,- pr. modul for hele organisasjonen.

Digital Avstemning

Følg med på avstemning av ulike saker, og hvilke partier og politikere som har stemt på hva. Med Digital Avstemning fårl du også få oversikt over saker til behandling. Løsningen gir deg som møteadministrator full kontroll over møtet, og lar deg blant annet styre taletid, replikker og voteringer.

I forkant av møtet legges møte, saker og votering inn i systemet. Under møtet styrer administrator flyten i saker, forslag, taletid og replikker. Etter votering er det synlig for publikum i salen og på nett hvem som har stemt og på hva – og dette uten å telle hender!

Vi har vært med på å skape flere suksesshistorier

Suksesshistorie: Horten videregående skole

«Et innovativt utdanningsbygg nærmest uten sidestykke innen klima og miljø. Norges første plusshusskole – som genererer mer energi enn den forbruker. Fremtidens plusshus krever svært fremtidsrettede IT-løsninger.» (Morten Oddvik, Lærer og digitalpedagog)

Hyperkonvergert infrastruktur til Porsgrunn kommune

Én teknologi som kommer stadig mer i fokus er hyperkonvergert infrastruktur. Det betyr i korte trekk at hele datasenteret samles i én boks. En slik enhet kombinerer databehandling, lagring og nettverksteknologi, samtidig som det gjør det enkelt å ta i bruk de mest avanserte og innovative virtualiserings-funksjonene.