For at kommunale virksomheter skal være enda mer smertefrie, trengs det digitale tjenester som er fleksible, sikre, som kan skaleres og integreres. Den norske offentlige sektoren er flink til å utnytte nye teknologiske muligheter for å skape helhetlige og effektive løsninger – men det er alltids potensiale for å innovere ytterligere.

Alt i én boks
Én teknologi som kommer stadig mer i fokus er hyperkonvergert infrastruktur. Det betyr i korte trekk at hele datasenteret samles i én boks. En slik enhet kombinerer databehandling, lagring og nettverksteknologi, samtidig som det gjør det enkelt å ta i bruk de mest avanserte og innovative virtualiserings-funksjonene.

Tradisjonell løsning er trelags infrastruktur med server, lagring og nettverk som tre separate teknologier som skal snakke sammen. I en hyperkonvergert infrastruktur smelter man disse tre sammen til ett lag, slik at det er én ressurs som kan administrere hele serverressursen.
Roar Stenbro, Salgssjef
Braathe

Det forenkler måten å drifte det på, slik at man ikke er avhengig av en nettverkskonsulent, en lagringskonsulent og en serverkonsulent som må ordne opp innenfor sitt område, slik at alt kan gjøres mer effektivt innenfor én løsning på ett lag.

Det er flere åpenbare fordeler med hyperkonvergert infrastruktur. Det rulles kjapt ut som én enkelt, fullintegrert, ferdig konfigurert og utprøvd løsning. VxRail fra Dell Technologies og VMware tar i snitt 20 minutter å sette opp. Når behovet melder seg senere, tar det gjerne bare fem minutter å skaleres. Boksene har de mest moderne prosessorene fra Intel og smart nettverksteknologi. Hyperkonvergert infrastruktur forenkler også IT-driften, og det går fort å diagnostisere og adressere problemer før bedriften rammes av nedetid.

– En VxRail-node er på 2U, og inneholder server, nettverk og lagring. For Porsgrunn kommune, der vi leverte seks noder, har de altså et rack hvor hele løsningen kun opptar 12U. Når du sammenligner det med et full-rack på 42U, så blir det også tydelig hvor plassbesparende hyperkonvergerte løsninger er, sier Stenbro.

Sikkert og rimelig i drift
Alt kan ikke flyttes til skyen – i hvert fall ikke riktig enda – og for offentlige virksomheter som er underlagt strenge krav til blant annet personvern, er en hyperkonvergert løsning spesielt godt egnet.

— Det gir også offentlige virksomheter en smidig plattform for å møte framtidens krav til IT-løsninger, som er innenfor dagens krav til investeringer og ressursbruk, sier Stenbro.

Beskyttelse av data er også integrert i hyperkonvergert infrastruktur. Både sikkerhetskopiering og gjenoppretting sørger for kontinuerlig tilgjengelighet og praktisk talt null nedetid. Om uhellet skulle være ute, sørger smart funksjonalitet for enkel og effektiv krisegjenoppretting av virtuelle maskiner og systemer. Hyperkonvergert er også billigere å anskaffe og drifte enn spesialbygde løsninger, og enkelt å skalere i begge retninger.

– Dette er en modernisert infrastruktur som møter fremtidens behov. Det å fremskaffe kompetanse innenfor de tre områdene som den tradisjonelle trelagsløsningen krever, det kan være utfordrende. Hyperkonvergert frigjør deg fra det behovet for spesialkompetanse. Da kan du bruke mer tid på tjenesteutvikling for brukerne og effektivisere IT-løsninger, i stedet for å dypdykke inn i hver av de tre kompetanseområdene, sier Stenbro.

Gode erfaringer fra Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune investerte nylig i hyperkonvergert infrastruktur, og flyttet hele datasenteret sitt til løsningen. Det vil si at alle fysiske og virtuelle servere er nå samlet på én og samme boks. De 14 ansatte i IKT-avdelingen kan dermed bruke mer tid på strategisk tjenesteutvikling, og mindre på teknisk plunder og heft.

– Vi ble fascinert av tanken på heftig ytelse og mye enklere administrasjon. Vi har stort behov for mer skalerbarhet, og det var behagelig å kunne få ett kontaktpunkt for hele datasenteret, sier IKT-sjef i Porsgrunn kommune, Terje Odden.

Infrastrukturen ble modernisert med en hyperkonvergert løsning med seks noder fra Dell Technologies og VMware. Denne kompakte plattformen erstatter det klassiske dataromsoppsettet med sammenkoblede servere, lagring og nettverksteknologi.

Stenbro forteller at mye av nøkkelen til suksess ligger i god planlegging og godt samarbeid mellom alle de involverte.

– Det var et svært godt samarbeid mellom kommunen, Dell og Braathe som lokal leverandør. Våre konsulenter samarbeidet med prosjektstaben i Dell hvor vi gjorde veldig mye kartlegging i forkant. Dermed var det veldig godt planlagt hvordan vi skulle gå fram og starte installasjonen av hardwaren og igangsettingen av anlegget.

Braathe sørget for å migrere inn de første serverne, så overtok kommunen og migrerte resten av de 200 serverne. Fra installasjonen startet til migreringen var ferdig, gikk det kun en uke, uten noen form for nedetid.

– Vi fikk hjelp til å flytte de første 10-20 prosent av serverne. Resten fikset vi selv. Vi har frigjort masse fysisk plass, og det er ganske tomt på serverrommet. Alle tjenestene leveres fra den hyperkonvergerte maskinen, sier Odden, som påpeker at driftsmodellen bør være attraktiv for langt flere.

Besparelsen innebærer ikke bare mer effektivitet og frigjort fysisk plass, men også mindre behov for ny maskinvare, og mye frigjort tid til administrasjon.

Jeg vet det er mange som vurderer hyperkonvergert, og jeg er meget glad vi tok valget. Dette flytteprosjektet er kanskje det beste IT-prosjektet jeg har vært med på i min 20-årige karriere. Jeg kan nesten ikke skryte nok av den kvaliteten og oppfølgingen vi har fått.
Terje Odden, IKT-sjef
Porsgrunn kommune