Slik resirkulerer vi utstyret som har fullført sin levetid

Som IT-leverandør leverer vi også utstyr til kundene våre. IT-utstyr har en viss levetid, og med de markante endringene som har skjedd innen teknologi de siste 10-15 årene er det naturlig at ting må skiftes ut. Prosessorer må være kraftigere, tastaturet synger på siste verset og batteriet flater ut på få timer. Hva skjer så med utstyret våre kunder er ferdige med?

Gjennom gode samarbeidspartnere sørger vi for at utstyr som har gjort jobben sin også kan få leve videre på andre måter. Lær mer om hvordan vi håndterer utstyr og hvilke prosesser som gjennomføres etter du har levert inn PC-en din til oss.

Som IT-leverandør er det vårt ansvar å sikre at produkter kundene kjøper av oss, er bærekraftige. Våre valg påvirker direkte graden av bærekraft i det vi leverer til våre kunder, og vi skal sørge for prosessene som skjer både før og etter. Vi holder fokuset på bærekraft, og oppfordrer hele den norske IT-bransjen til å gjøre det samme.

Ole Braathe
Administrerende Direktør, Braathe AS

Foxway x Braathe

Sammen med Foxway sørger vi for at gammelt utstyr får et nytt liv. Vi er avhengige av å bruke om igjen de ressursene som finnes fremfor å kjøpe nytt hver gang. Alle har et ansvar for å ta bevisste valg i møte med IT-utstyret sitt. Hvis norske bedrifter går i front for dette vil også private forbrukere følge etter.

Vi vil at alle våre partnere og kunder skal fortsette å dele vårt mål om å forlenge levetiden til IT-utstyr for å forbedre dagens klimasituasjon. Derfor er det ekstra viktig å være nøye på å levere tilbake utstyr som ikke lenger brukes. På samme tid er det vår jobb å spre kunnskap om sirkulært forbruk slik at vi alle kan bidra til gjenbruk og sikker håndtering av utstyr som ikke lengre behøves. På den måten utnytter vi hver ressurs lengst mulig og flere får gleden av bra IT-utstyr.

Miljøtallene sier sitt. Alt IT-utstyr som leveres inn til Foxway muliggjør salg av brukt utstyr til andre. Dette sparer miljøet for CO2, vann, elektrisitet og mye mer. Sammen mener vi at fremfor å produsere enda mer nytt utstyr, så bør vi ta godt vare på det som allerede er laget. En brukt PC tilsvarer ca. 2 kg CO2 (klargjøring og transport) mot å produsere en ny maskin som tilsvarer 250-500 kg CO2.

I Foxway har de fokus på at alt IT-utstyr skal leve lengst mulig, ved at de kan gjøre en refresh, helst hvert 3. år per PC, som anses som det optimale for dette formålet.

Foxway jobber med å opplyse om viktigheten av å tenke på IT-utstyr som sirkulært istedenfor lineært. Det støtter vi. Spesielt fordi mineralene som brukes til å produsere IT-utstyr er naturressurser som utvinnes fra lavkostland og som ikke er utømmelige. Vi har derfor alle et ansvar for å ta vare på, dele og gjenvinne IT-utstyr, sammen. Vår ambisjon er at jo mer vi fokuserer på dette, jo mindre blir IT-industriens karbonavtrykk.

I 2022 slettet Foxway 2,2 millioner enheter, og med arbeidet som gjøres med å kommunisere vårt viktige budskap om sirkulær IT, ser vi at vårt mål om 4 millioner enheter i 2023 er innen rekkevidde.

Dersom vi alle tenker at bidragene vi gjør for et bedre miljø ikke har særlig betydning for det store bildet, vil det heller ikke skje en forbedring. Snur vi dette rundt og tenker på alle bidrag som betydningsfulle, vil totalen utgjøre enorme forskjeller. Ingen kan gjøre en forskjell alene.

Johan Emil Gråberg
Business Development Executive i Foxway
Vi spiller hverandre gode

Eksperter bistår oss med destruering, sikker sletting av data, kassering og avhending av utstyr

De to hovedmålene i forbindelse med avhending av utstyr, er konfidensialitet (informasjonssikkerhet, ved sikker sletting av alle data) og miljøhensyn/samfunnsansvar.

 • PARTNER: FOXWAY

  Sikker sletting og gjenbruk av eget utstyr

  Gammelt IT-utstyr blir fort en støvsamler i et skap man sjeldent åpner. Det gjør at batterier, materialer og kanskje hele PC-en ikke kan brukes igjen av andre. Sammen med Foxway sørger vi for at også PC-en kan få et nytt liv.
 • PARTNER: 3STEPIT

  Destruering og gjenvinning

  Med vårt samarbeid med 3stepIT tilbyr vi effektiv, økonomisk og bærekraftig håndtering av IT-utstyr der vi bidrar til en sirkulær bruk- og gjenbruksmodell. I snart 10 år har vi samarbeidet med 3stepIT både som partner og kunde.
 • Våre sertifiseringer

  Vi tar vårt ansvar på alvor

  Hvert år, hvert kvartal og hver måned justerer, korrigerer og fornyer vi måten vi jobber på med miljø. Gjennom vår egen miljøsertifiseringen holder vi oss selv ansvarlige. Gjennom internasjonale standarder kan vi utforske hvor i organisasjonen vi kan forbedre oss. Deler av det gjelder utstyret vårt.