BLOGG
 / Suksesshistorie: Fra 20 til 400 ansatte. På lag med oss.

Suksesshistorie: Fra 20 til 400 ansatte. På lag med oss.

Featured Video Play Icon

Vi er stolte av å levere bekymringsfri IT til ColliCare Logistics. Et tett samarbeid over mange år, hvor vi har vært med dem hele veien fra 20 til 400 ansatte, fordelt på 20 kontorer i 11 land. ColliCare tilbyr logistikktjenester innenfor shipping, spedisjon, tredjepartslogistikk og distribusjon.

Da selskapet ble opprettet valgte ColliCare Braathe Gruppen som sin sentrale IT-leverandør, og de fikk oppgaven med å strukturere og legge opp hele IT-løsningen vår. ColliCare har vokst fra et lite norsk firma til et større internasjonalt et. Det har medført kontinuerlige og store endringer, med både nyetableringer, nedleggelser og flytting i stort tempo underveis. Her har nettskyløsningen fra Braathe Gruppen fungert veldig bra, og er en modell som gir oss fleksibiliteten vi trenger.

Alt ligger hos Braathe Gruppen, og det eneste vi trenger å tenke på når vi setter opp et kontor, er at vi har internettilknytning. Vi kan ha fullt fokus på kjernevirksomheten vår, og står fritt i vår utvikling.

IT-funksjonene er selvfølgelig helt sentrale for oss, og med den utviklingstakten vi har kan det bli ganske komplekst. Med denne løsningen er vi sikret å være oppdaterte til enhver tid, Braathe følger med og sørger for at vi alltid har det nyeste.

Da vi var ute etter IT-leverandør fremsto Braathe som profesjonelle og solide, både økonomisk og faglig, og de har vist seg å være en god partner for oss.

Vil du vite mer? Fyll ut skjemaet.