Digital Arbeidsplass Online

Tjenestebeskrivelse versjon gjeldende fra mai 2021, for tjenester levert under Nettskyavtale versjon 5 eller senere og SSA-D.

Microsoft Online lisenskjøp

Kunden kan kjøpe Microsoft Online-lisenser som rent varekjøp. Dette gjelder Microsoft 365- og Office 365-lisensbaserte produkter og tjenester, samt utvalgte Microsoft Azure-produkter og -tjenester.

Online Lisenskjøp SLA

SLA Punkt SLA Verdi
Grunnleggende etablering av O365 og Azure Tenant Inkludert i Etableringsgebyr
Standard lagringssted for nye O365 Tenant Norge1
Etablering av O365 Subscription og lisenser Inkludert i Etableringsgebyr
Oppsett av adminkontoer for Kundens Tenant med MFA Inntil 5 adminkontoer for kundens brukere inkludert i Etableringsgebyr
Support vedrørende feil i Tenant og Subscription Inkludert

Datalagring i henhold til Microsoft sin gjeldende Tjenestebeskrivelse

Kunder med utelukkende Microsoft Online-lisenskjøp fra Leverandøren

Bistand vedrørende konfigurasjon, oppsett, bruk og feilretting av O365-tjenester kan leveres i henhold til Tjenestebeskrivelse nr 6. «Timebaserte Konsulenttjenester».

Kunder med andre Tjenester som inkluderer O365 og Azure

Kunder som kjøper andre Tjenester fra Leverandør, som inkluderer O365 og Azure-driftede tjenester og produkter, kan kjøpe lisenser for tilleggsprodukter og tjenester fra Microsoft, for å utvide funksjonalitet.

Tilleggstjenester og produkter støttes etter «best effort»-prinsippet, med 30 minutter pr. henvendelse, i henhold til Tjenestebeskrivelse nr 1. «Support». Videre bistand i forbindelse med slike henvendelser kan leveres i henhold til Tjenestebeskrivelse nr 6. «Timebaserte Konsulenttjenester».

Managed Microsoft 365

Managed Microsoft 365 gir Kunden en Microsoft 365 Online-tilstedeværelse med oppsett, drift og administrasjon, samt brukerstøtte for Microsoft Nettskytjenester. Managed Microsoft 365 leveres i to hovedpakker og som utvalgte enkelttjenester:

 • Felles for pakker og enkelttjenester
  • Tjenester og datalagring i Microsoft nettsky
  • Azure AD P1-lisens
  • MFA (to-faktor) gjennom bruk av betingelsesbasert tilgang (conditional access)
  • Managed Microsoft 365 drifts-SLA
  • Managed Microsoft 365 Sikkerhets-SLA
 • Spesielt for Managed Microsoft 365 Online
  • Lisenser for Microsoft 365 Business Basic
  • Webbaserte versjoner av Microsoft Office
 • Spesielt for Managed Microsoft 365
  • Lisenser for Microsoft 365 Business Standard
  • Webbaserte versjoner av Microsoft Office
  • Skrivebordsversjoner av Microsoft Office (Microsoft 365 Apps)
  • Brukerstøtte for lokale installasjoner av lisensiert klientprogramvare
 • Managed Exchange Online Plan 2

Managed Microsoft 365 drift-SLA

SLA-drift og Administrasjonspunkter SLA-innhold
Microsoft 365 servertjenester og datalagring fra Microsoft Nettsky Ja
Standard lagringssted for nye O365 Tenant Norge1
Fri drift og administrasjon av Microsoft Online Kjernetjenester Inkludert
Backup av Exchange Online mailbokser, SharePoint Online og Onedrive 25 GB pr bruker inkludert2
Fri retting av feil som oppstår på Kjernetjenester som er i drift Ja
Fri Reaktiv brukerstøtte på tjenestene, inntil 30 minutter pr. henvendelse Ja

Datalagring i henhold til Microsoft sin gjeldende Tjenestebeskrivelse
2Se avsnittet Backupkvote og overforbruk nedenfor

Managed Microsoft 365 online Kjernetjenester

Følgende Microsoft online-tjenester regnes som Kjernetjenester hva angår Leverandørens SLA:

 • Microsoft 365 Office-apper online
 • Exchange online
 • SharePoint Online
 • OneDrive for Business
 • Teams
 • Azure Active Directory

Leverandøren skal innha god kompetanse på ovennevnte Kjernetjenester.

Kjernetjenester inkluderer fri administrasjon, drift og feilretting for online tjenester. Henvendelser vedrørende andre Microsoft Online tjenester og funksjoner støttes etter «Beste effort» prinsipp innefor Reaktiv Brukerstøtte, eller som konsulenttjeneste i henhold til Tjenstebeksrivelse nr 6. «Timebaserte Konsulenttjenester».

Managed Microsoft 365 etablering

Følgende etablering er inkludert i etableringsgebyr for Tjenesten:

 • Opprettelse av Microsoft O365 Online-tenant for Kunden, med registrering av inntil 3 av Kundens egne domenenavn.
  • Tilpasning av eksisterende Tenant, om Kunden har slik fra før
 • Etablering av nødvendige abonnementer og tilhørende lisenser
 • Etablering av nødvendig brukermiljø på grunnlag av lister tilsendt fra Kunden*
  • Brukerkontoer og tildeling av lisenser
  • Ressurs og romkontoer
  • Grupper og innmelding av brukere
  • Felles mailbokser
  • Utsending av brukerinformasjon for førstegangs pålogging
 • Konfigurasjon av inkluderte online kjernetjenester, inkludert oppsett av gjeldende sikkerhets-SLA for tjenestene:
  • Azure Active Directory
  • Exchange Online
  • SharePoint Online
  • OneDrive for Business
  • Teams
 • Support i henhold til Tjenestebeskrivelse «Support» ved overgang fra tidligere system
 • Tilgang til brukerveiledninger

* Leverandøren sender ut nødvendige listemaler

Sikkerhets-SLA for Managed Microsoft 365

SLA Punkt SLA Verdi
Krav om multifaktor autentisering (MFA), for brukere, gjestebrukere og administratorer Ja
Office 365 beskyttes med relevante sikkerhetsinnstillinger i henhold til dokumentasjon for Microsoft sin «Best Practice» Ja
Innebygde antispam- og antimalwarefunksjoner i lisensen aktiveres Ja
Administratorhandlinger logges, rapportering på forespørsel Ja
Tilganger til brukeres mailkontoer av andre enn brukeren selv, logges. Rapportering på forespørsel Ja
Ved blokkering for utsending av e-post for bruker, varsles Leverandøren1 Ja
Ved blokkering for utsending av e-post for kundens tenant, varsles Leverandøren1 Ja
SharePoint Online: Deling begrenses til eksterne gjestebrukere. Alle brukere kan dele2 Ja
Tilgang til Kundens Azure-portal begrenses til administratorkontoer Ja

1: Microsoft blokkerer utsendelse av e-post ved overskridelse av systemgrenser
2: Kan endres på forespørsel

Online Backup SLA

Leverandøren tar daglig backup av Kundens Exchange(e-post)-, SharePoint-, Teams- og OneDrive-data som er lagret i Microsoft Datasentre. Backup tas til Leverandørens datasentre

Daglig backup beholdes i 365 dager i form av endringsbackup. Data kan gjenopprettes til Microsoft Online-systemer, eller til Leverandørens datasentre.

Gjenoppretting er inkludert med inntil 30 minutter arbeid pr. henvendelse.

Backupkvote og overforbruk

Online Backup er inkludert med inntil 25 GB pr bruker. Kvoten beregnes sammenlagt som summen av alle brukernes data på tvers av alle onlinetjenester.

Overforbruk belastes Kunden i henhold til gjeldende priser.

Kunden kan ved skriftlig melding frasi seg og avslutte backup av Onlinetjenester som helhet. Det er ikke mulig å velge bort backup av deler av online data eller filtrere backup på annen måte.

BRA 365 Arbeidsplass

Generelt

BRA 365 Arbeidsplass leveres i variantene: Business Premium, E3, E5 og F3. Eventuelle tilleggstjenester leveres under betingelser som angitt ovenfor i Del2: Managed Microsoft 365.

BRA 365 Arbeidsplass Business Premium, E3 og E5

BRA 365 Arbeidsplass Business Premium, E3 og E5 gir Kunden en fullverdig løsning for brukernes PC-baserte arbeidsplasser, inkludert oppsett, drift og administrasjon av Microsoft 365-tilstedeværelse, samt oppsett, drift, administrasjon, sikkerhetsfunksjoner og brukerstøtte knyttet til brukernes PCer og mobile enheter.

BRA 365 Arbeidsplass F3

BRA 365 Arbeidsplass F3 gir Kunden en fullverdig online Microsoft 365-løsning. BRA 365 Arbeidsplass F3 inkluderer online utgaver av Microsft 365 Apper. Inkluderer ikke konfigurasjon og drift av enheter som PC og mobile enheter

Lisens og datalokasjon

For Onlinepakkene driftes servertjenester fra, og data lagres i, Microsoft sine datasentre.

Pakke F3 Online Business Premium Online E3 Security Online E5 High Security Online
Grunnlisens MS 365 F3 MS 365 BP MS 365 E3 MS 365 E5
Cisco Umbrella X X
Drift SLA BRA 365 Arbeidsplass BRA 365 Arbeidsplass BRA 365 Arbeidsplass BRA 365 Arbeidsplass
Sikkerhet SLA Medium Standard Medium High Security
Power BI Pro X
Andre tilleggsfunksjoner X1 X1

1Se Microsoft nettsider for gjeldende innhold i lisens og tjenestepakkene

BRA 365 Arbeidsplass leveres enten som frittstående tjenestepakker, eller som del av BRA Complete-pakker. Pakkene inkluderer lisenser for programvare som angitt senere i denne Tjenestebeskrivelsen, samt tjenester som definert under avsnittet SLA.

Pakkene inkluderer lisenser og tilganger til serverprogramvare som driftes fra Microsoft sin nettsky.

BRA 365 Arbeidsplass Drift SLA

SLA drift og Administrasjon for BRA 365 Arbeidsplass SLA Verdi
Microsoft 365 servertjenester og datalagring fra Microsoft Nettsky Ja
Administrasjon av Exchange, SharePoint, Teams og Endpoint Manager servertjenester, samt brukere, grupper og enheter i Azure Active Directory Ja
Drift av Windows Server Virtuell maskin i Leverandørens datasenter, for SSO bruker- og passordsynkronisering. Ved behov1
Fri retting av feil som oppstår på tjenestene som er i drift, herunder: 

 • Microsoft 365-tenant, Kundens abonnementer og tilganger og tjenester i Microsoft nettsky
 • Administrative verktøy som er inkludert i lisenser og benyttes i pakken
 • Operativsystem og Microsoft 365 Apps installert på brukernes enheter2
Ja
Backup av Exchangemailbokser, SharePoint og Onedrive 25 GB pr bruker inkludert2
Fri Reaktiv brukerstøtte på tjenestene; inntil 30 minutter pr. henvendelse Ja
Proaktiv Drift av AAD-registrerte Windows PC-klientutstyr, inkludert operativsystem Ja
Proaktiv Drift av Microsoft Office 365-klientprogramvare installert på AAD-registrerte enheter2 Ja
Fri Reaktiv Brukerstøtte på PC og andre klienter, inkludert Mac, iOS og Android; inntil 30 minutter pr. henvendelse2 Ja
Fri Reaktiv brukerstøtte på fagapplikasjoner installert på klient, inntil 30 minutter pr. henvendelse2 Ja
Fri administrasjon av O365-tenant, lisensabonnement og AAD Online-brukerkontoer Ja
Fri bistand ved behandling av garantisaker for klientenheter levert av Leverandøren Ja
Fri bistand og rådgivning ved lisenskjøp, bistand ved produsenters lisensrevisjon Ja
Fri virusfjerning på klientutstyr ved virusinfeksjon2 Ja
Fri standard klargjøring etter diskbytte, reparasjon og virusfjerning2 Ja
Tilgang til Company Portal med oppdaterte standardapplikasjoner. Selvbetjening for brukere Ja3

1Gjelder kunder med tjenester i henhold til «Digital Arbeidsplass fra Leverandørens Datasenter»
2Se avsnittet: Backupkvote og overforbruk, ovenfor
3
Gjelder kun for mobil og nettbrett for BRA 365 Arbeidsplass F3

Sikkerhet SLA for BRA 365 Arbeidsplass

Sikkerhet SLA-tjenestenivåer er angitt med overordnet beskrivelse nedenfor. Sikkerhet SLA-nivåer tar utgangspunkt i å utnytte funksjonalitet som er inkludert i lisensierte Microsoft tjenester og produkter. Sikkerhetsfunksjoner aktiveres med intensjon om å gi brukere en god opplevelse, samtidig som sikkerhet ivaretas . Nærmere teknisk beskrivelse av innstillinger kan oversendes Kunden ved forespørsel. Det tekniske grunnlaget er gjenstand for løpende oppdatering i tråd med endringer i produktene og «Best Practice».

Sikkerhet SLA for BRA 365 Arbeidsplass F3 Business Premium E3 Security E5 Security
Alle innstillinger fra «Managed O365 sikkerhet-SLA» X X X X
Leverandørens «Standard» Endpoint Manager Sikkerhets- og Samsvarspolicy etableres ved oppstart av abonnement X
Leverandørens «Medium» Endpoint Manager Sikkerhets- og Samvarspolicy, etableres ved oppstart av abonnement X X
Leverandørens «High» Endpoint Manager Sikkerhets- og Samvarspolicy, etableres ved oppstart av abonnement X X X
Tvungen aktivering av Windows brannmur X X X
Automatisk låsing av PC X X X
Multifaktor autentisering (MFA) for administratorer og brukere, ved bruk av betingelsesbasert tilgang X X X X
Betingelsesstyrt tilgang til kundens online forretningsdata (conditional access) X X X X
Tilgangsadministrasjon til kundens sikkerhets- og samsvarssenter X X X X
Avviksmelding vedrørende brukerens samsvar med Endpoint Manager policy, sendes til bruker X X X
Drift av Microsoft Defender Antivirus som inkludert i operativsystem og lisens. Inkludert tilstandsovervåking av oppdateringer og signaturfiler. Systemvarsling til bruker ved hendelse X X X
Drift av Microsoft Defender for Endepunkt X
Konfigurasjon av Windows Update for løpende oppdatering av sikkerhetsoppdateringer og nyere versjoner av OS og Microsoft Office X X X
Konfigurasjon av nødvendig omstart ved oppdatering av OS. Tvungen omstart hvis ikke utført av bruker innen definert tidsrom X X X
Oppsett av BitLocker diskkryptering på støttede maskiner. Oppsett av samsvarspolicy for kontroll av diskkryptering X X X
Standardoppsett av Android og IOS sikkerhetspolicy X X
Drift og vedlikehold av Microsoft Endpoint Manager for Windows X X X
Drift og vedlikehold av Microsoft Endpoint Manager MDM X X X X
Mindre justering av Microsoft Endpoint Manager innstillinger på forespørsel fra kunde, inntil 30 min pr henvendelse X X X X
Installasjon og drift av Cisco Umbrella X X
Fri rådgivning for vurdering av tiltak anbefalt gjennom Microsoft Secure Score, på Kundens forespørsel X X X
Aktivering av standard konfigurasjon av Office Message Encryption-tjeneste (OME) og Azure Information Protection (AIP) X X X
Oppsett av Azure Information Protection (AIP) på onlineressurser: 

 • Kundens utvalgte SharePoint Online-sites
 • Microsoft Exchange Online
 • Drift og administrasjon av AIP-policies
X
Drift av risikobasert betingelsesbasert aksess X
Samsvarsovervåkning av risikobasert betinget tilgang, fra registrerte enheter X
Aktivering av Microsoft 365 Defender etter Microsoft sin veiledning ved etableringstidspunkt X

 

BRA 365 Arbeidsplass online Kjernetjenester

Følgende Microsoft og andre online-tjenester regnes som Kjernetjenester hva angår Leverandørens SLA:

 • Microsoft 365 Office-apper online
 • Exchange online
 • SharePoint Online
 • OneDrive for Business
 • Teams
 • Azure Active Directory
 • Komponenter i Enterprise Mobility and Security-lisens inkludert i tjenesten, herunder
  • Endpoint Manager
  • Azure Active Directory P1/P2
  • Azure Information Protection P1/P2
  • Microsoft 365 Defender
 • Windows AutoPilot
 • Cisco Umbrella Cloud Security Platform

Leverandøren skal innha god kompetanse på ovennevnte Kjernetjenester.

Kjernetjenester inkluderer fri administrasjon, drift og feilretting for online tjenester. Henvendelser vedrørende andre Microsoft Online tjenester og funksjoner støttes etter «Beste effort» prinsipp innefor Reaktiv Brukerstøtte, eller som konsulenttjeneste i henhold til Tjenestebeskrivelse «Timebaserte Konsulenttjenester».

Etablering

Etablering som angitt i avsnitt «Managed Microsoft 365 etablering». I tillegg:

 • Oppsett av Microsoft Endpoint Manager for å undersøtte drift av Kundens Windows 10-PCer
  • Oppsett av sikkerhets-SLA i henhold til brukerens tjenestepakke
  • Oppsett av automatisk utrulling av Microsoft Office for skrivebord til Kundens Windows 10-PCer
 • Oppsett av Windows AutoPilot selvbetjent Windows 10-PC-klargjøring, inkludert innhenting av nødvendig informasjon fra Kundens nye og eksisterende PCer

Etablering Endpoint Manager MDM

Microsoft Endpoint Manager lisenser inkludert i pakkene dekker også Mobile Device Management gjeldende for inntil 5 mobiltelefoner og nettbrettenheter pr. bruker. Grunnleggende oppsett leveres i henhold til sikkerhets-SLA. Dersom Kunden ønsker et mer avansert oppsett kan dette leveres som konsulenttjeneste.

Begrensninger og forbehold

Den beste brukeropplevelsen vil oppnås ved bruk av Leverandørens standard klientmodeller med Windows 10 Pro eller nyere. Annet utstyr vil alltid behandles etter «Best effort»-prinsipp. Leverandørens muligheter for bistand, brukerstøtte og rettetider vil naturlig påvirkes av de faktiske forhold, med hensyn til tredjepartsprodukter og -leverandører.

Vi anbefaler at man ikke benytter enheter som er eldre enn 4 år, da dette vil føre til begrensninger i ytelse, funksjonalitet og kompabilitet.

Windows 10 Home Edition er ikke støttet og kan ikke benyttes i forbindelse med Leverandørens tjenester.

BRA 365 Arbeidsplass inkluderer ikke følgende tilleggsarbeid:

 • Fysisk oppmøte hos Kunden/on-site arbeid.
 • Maskinvarefeil som ikke dekkes av produsentens garantier
 • Datarekonstruksjon etter datatap

Datalagring

Løsningen betinger lagring av forretningsinformasjon i Leverandørens datasentre, eller i Microsofts datasentre, ut fra hvilket BRA 365 Arbeidsplass-alternativ som benyttes. Brukere som lagrer forretningsinformasjon, privat informasjon eller andre personlige data kun lokalt på klientenheten, eller på områder som ikke er omfattet av tjenesten, er selv ansvarlig for å sikre slike data.

Tilbakestilling av enheter

Ssm et ledd i feilrettingsprosedyre forbeholder Leverandøren seg retten til å slette og tilbakestille brukerenheter til fabrikkinnstillinger. Før sletting av data iverksettes fra Leverandøren sin side, skal Brukeren varsles. Arbeid med sikring av data på enheter i forbindelse med feilretting, er ikke inkludert i tjenesten, men kan utføres som konsulenttjeneste.

Verktøy

BRA 365 Arbeidsplass inkluderer lisenser og drift av nødvendige verktøy. Leverandøren velger verktøy for å kunne levere etter avtalens intensjoner. Verktøyene kan være inkludert med klienten eller være tredjepartsverktøy.

Tilleggstjenester

Administrert O365 Gjestebruker

Administrert O365 Gjestebruker kan leveres som tilleggstjeneste til følgende tjenester fra Leverandøren:

 • Managed Office 365
 • BRA 365 Arbeidsplass

Administrert Gjestebruker er for kunder som ønsker å benytte Azure AD B2B funksjonalitet som en administrert løsning for sikker tilgang for bedriftseksterne brukere til Kundens systemer for samhandling.

Dersom Kunden ikke velger tjenesten vil Kundens O365 Tenant konfigureres for åpen deling til navngitte brukere (ikke anonym deling) fra SharePoint og Teams m.mere.

Administrert Gjestebruker Etablering

SLA Punkt SLA verdi
MFA Policy Krav om MFA etableres for Gjestebrukere
Rolle for invitering av Gjestebruker Tenant konfigureres til å begrense invitasjoner til angjeldende rolle. Gruppebasert rolletildeling for invitasjon av Gjestebruker etableres, Kunden angir medlemmer til gruppen
Inaktive Gjestebrukere Etablering av automatisk funkson for månedlig deaktivering av Gjestebrukere som har vært inaktive i mere enn 60 dager. (ingen innlogging/bruk av tjenester)

Administrert Gjestebruker Drift SLA

SLA Punkt SLA verdi
Brukeradministrasjon Administrasjon av Gjestebrukerens konto i Kundens Azure AD tenant, gruppemedlemskap, tilganger og rettigheter.
Support Inkludert i henhold til Tjenestebeskrivelse «Support» er inkludert for Gjestebrukerens eller Kundens  henvendelser vedrørende Gjestebrukerens tilganger til, og bruk av Kundens systemer og Gjestebrukerens konto. Inkludert re-aktivering av deaktivert Gjestebruker
Vedlikehold rollegruppe Vedlikehold og administrasjon av gruppe for Gjesteinvitasjon rolle er inkludert
Azure Active Directory B2B Gjestebruker Lisens og tilganger Inkludert i henhold til gjeldende tjenestebeskrivelse fra Microsoft
Inaktive Gjestebrukere Vedlikehold av funkjson for automatisk, regemessig deaktivering av Gjestebrukere som etablert av Leverandøren

Fakturering

Leverandøren teller aktive Gjestebrukere på månedlig basis. Antall aktive brukere belastes samtidig med andre tjenester.

Dedikert filserver i Leverandørens Datasenter

Tilleggstjenesten inkluderer en dedikert virtuell server i Leverandørens datasenter som er satt opp som filserver. Serveren vil være medlem av Leverandørens felles Active Directory.

Kundens brukere aksesserer filserveren gjennom klient-VPN-programvare, og fra BRA Desktop-tjenester levert av Leverandøren. Klient-VPN prises pr. bruker i henhold til Nettskyavtalens Bilag 1. Tjenesten leveres under betingelser og begrensninger angitt i Tjenestebeskrivelse «3. Nettsky Infrastrukturtjenester fra Braathe Gruppens Norske Datasentre (IaaS)». Kunden velger SLA for filserveren i henhold til matrise i den angitte tjenestebeskrivelsen.

Kundeplassert Filserver.

Tilleggstjenesten inkluderer en dedikert Fysisk Server utplassert i Kundens lokaler som er satt opp som filserver. Serveren er avhengig av fast oppkoblet site-to-site-VPN mot Leverandørens datasenter og vil være medlem av Leverandørens felles Active Directory.

Kundens brukere kan aksessere filserveren direkte fra kontorlokasjonen hvor Filserveren er plasert og gjennom klient-VPN. Klient-VPN prises pr. bruker i henhold til Nettskyavtalens Bilag 1.

SLA for Kundeplassert Filserver

SLA Punkt SLA Verdi
OS Patching Inkludert
Overvåking Basis
Fri support Inkludert i henhold til Tjenestebeskrivelse «Support»
Fri feilretting OS Inkludert
Fri gjenoppretting Inkludert
Hardwareovervåkning
 • Hardwaretilstand overvåkes døgnkontinuerlig og varsler behandles innenfor Normal Arbeidstid av Leverandøren.
 • Leverandøren skal iverksette nødvendige tiltak uten unødig opphold basert på feil som er varslet
Redundant hardware
 • Server leveres med redundante strømforsyninger, nettverksporter og lagringsenheter som kan byttes av Kunden.
Hardwarefeil på komponent som kan byttes av Kunden 

(Server degradert)

 • Ved feil på maskinvare og Kunden selv ikke har reserveutstyr tilgjengelig har Leverandøren reservedelslager.
 • Erstatningskomponenter i form av redundant komponent, som kan byttes av Kunden mens server er i drift, sendes kostnadsfritt pr. post fra Leverandøren.
 • Leverandøren vil veilede Kunden under komponentbytte.
 • Kunden er ansvarlig for å returnere defekt maskinvare forsvarlig emballert til Leverandøren, snarest etter bytte
Hardwarefeil på komponent som byttes av Leverandørens servicerepresentant
 • Ved feil på komponent som ikke kan byttes av kunden, kan Leverandøren velge å sende en representant til Filserverens lokasjon for å utføre reparasjon.
 • Kunden skal legge til rette for at representant kan utføre oppdraget uhindret inkludert nødvendig nedetid uten nærmere varsel.
 • Leverandøren kan velge andre passende tiltak inkludert depotservice etter avtale med Kunden.
Hardwarefeil på server 

(Server nede)

 • Dersom server som helhet har havarert kan Leverandøren i samråd med Kunden starte Virtuell Maskin som midlertidig tiltak i sitt datasenter, dersom dette er tilrådelig.
 • Erstatningsmaskin med Kundens data vil klargjøres i Leverandørens depot, snarest etter diagnose er fastslått og pågår kontinuerlig innenfor Normal Arbeidstid.
 • Erstatningsserver sendes pr. post eller kan hentes så snart gjenoppretting er utført.
 • Kunden er ansvarlig for å returnere defekt maskinvare forsvarlig emballert til Leverandøren snarest etter bytte.
Tilgang vakttelefon Inkludert i henhold til Tjenestebeskrivelse «Support»
Backup Inkludert i henhold til «Backup SLA»
Sikkerhet Inkludert i henhold til Leverandørens standard sikkerhetskonfigurasjon
Oppetidsgaranti Nei

Leverandørens utstyr

Utstyr som leveres som del av tjenesten eies av Leverandøren og skal leveres tilbake ved oppsigelse av tjenesten. Kunden er ansvarlig for utstyret i perioden. Dersom utstyret ikke leveres tilbake ved opphør av abonnementet, kan Leverandøren kreve at Kunden dekker et vederlag som tilsvarer den økonomiske verdien av det utstyret som er levert til Kunden.

Backup av Kundeplassert Filserver

Backup av Kundeplassert Filserver utføres i henhold til avsnitt «Kundeplassert filserver» angitt i Tjenestebeskrivelse «Backup SLA».

Levering, Montering og tilkobling

Server sendes Kunden per post. Det er Kundens ansvar å montere utstyret. Kunden kan be Leverandøren om å besørge montering av utstyret som et Konsulentoppdrag. Et slikt oppdrag belastes Kunden etter medgått tid ifølge Tjenestebeskrivelse for «Timebaserte konsulenttjenester».

Leverandøren leverer utstyr ferdig konfigurert, lisensiert og driftet. Tjenestene inkluderer ikke montering, kabling eller fysiske tilkoblinger.

Etablering

Etablering av Tjenesten belastes med én måneds leie. Dette gjelder også ved endringer som bytte til kraftigere modeller og utvidelser av systemet basert på Kundens ønsker.