Tjenestebeskrivelser

Tjeneste Versjon Dokument
Support Q2 2017 PDF
Nettsky Brukertjenester fra Braathe Gruppen (SaaS) Q2 2019 PDF
Nettsky Infrastrukturtjenester fra Braathe Gruppens Norske Datasentre (IaaS) Q3 2017 PDF
Nettsky Brukertjenester fra Microsofts utenlandske Datasentre (Office 365 SaaS) [utgått] Q2 2017 PDF
Nettsky Servertjenester fra Microsofts utenlandske Datasentre (Azure IaaS-PaaS) Q1 2018 PDF
Timebaserte Konsulenttjenester Q2 2017 PDF
PC Drift og Leie Q2 2017 PDF
Åpen Bok innkjøpsavtale Q4 2019 PDF
           Åpen Bok innkjøpsavtale [arkiv] Q2 2017 PDF
Nettverksdrift og -leie Q2 2017 PDF
Bredband Q4 2017 PDF

 

 

La oss hjelpe deg opp i skyen