PC Kjøp og Leie

Tjenestebeskrivelse gjeldende fra 1.11.2020 for Løpende Leveranser, Nettskyavtale eller SSA-D avtale.

Om PC Kjøp og Leie

Denne tjenestebeskrivelsen dekker betingelser og leveranse ved kjøp av PC eller leie av PC fra Leverandøren. Tjenestebeskrivelsen gjelder både ved kjøp av PC, leie av PC samt særskilte bestemmelser for hver av leveranseformene.

Avtalebetingelser

Generelle Betingelser

Tjenesten leveres under gjeldende Generelle Betingelser som publisert på Leverandørens nettsted dersom kunden ikke har annen avtale som regulerer forhold ved kjøp eller leie av PC. Dersom det er motstrid mellom Generelle Betingelser og denne Tjenestebeskrivelse har denne Tjenestebeskrivelsen forrang.

Nettskyavtale, SSA-D avtale

Dersom det foreligger en gyldig løpende avtale mellom partene av typen Nettskyavtale eller SSA-D type avtale har avtalen forrang foran denne Tjenestebeskrivelsen ved motstrid.

Andre Betingelser

PC Leie tjenesten leveres i henhold til betingelser i Leverandørens gjeldende Tjenestebeskrivelse «Support» som publisert på Leverandørens nettsted.

Felles SLA ved Kjøp eller Leie

SLA Punkt SLA Verdi
Standard klargjøring inkludert
(gjelder standard modeller)
Gjeldende Windows klient OS preinstallert og oppdatert til siste tekniske versjon og sikkerhets-patcher oppdatert. 

Standard innstillinger i OS satt.

Fri for reklameprogramvare.
Citrix klient installert i siste versjon.
Verktøy for Support og Drift ferdig installert

Kundetilpasset klargjøring Kundetilpasset klargjøring kan avtales separat. Kundetilpasset klargjøring kan etter avtale omfatte: 

-Installasjon av Kundens fagapplikasjoner etter spesifikasjon
-Kundetilpasning av PC
-Brukertilpasning av PC for direkte innlogging
-Vedlikehold av kunde og brukertilpasset klargjøringsrutine for nye modeller

Frakt Frakt til Kunden tilkommer ved utlevering

SLA for PC Leie

SLA Punkt SLA Verdi
Feilretting av maskinvare og OS feil Leverandøren er ansvarlig for feilretting av maskinvare og OS feil på Leie PC. Feilretting utføres normalt som fjernstyring av brukerens PC. I enkelte tilfeller må utstyret returneres Leverandøren for reparasjon eller erstatning.
Klargjøring etter feilretting Fri standard klargjøring som rettetiltak ved diskbytte eller andre hendelser.
Erstatningsutstyr Ved feil som krever reparasjon sender Leverandøren snarest ut nytt utstyr pr post eller ved innlevering. Kunden returnerer det defekte utstyret.
Garantiadministrasjon Leverandøren er ansvarlig for garantihåndtering og reparasjon av enhetene inkludert nødvendige deler.
Endring av utstyr Kunden kan endre utstyr og modeller i leietiden. Etableringsavgift tilkommer ved endring.
Frakt i leieperioden Leverandøren dekker frakt til Kunden i forbindelse med reparasjon. Kunden dekker returfrakt ved innlevering ifm. avslutning, bytte eller reparasjon.
Etablering Etableringsgebyr for PC Leie belastes med tilsvarende 1 månedsleie.
Bindingstid Det er ikke bindingstid på PC Leie.
Fakturering leie Leie faktureres forskuddsvis 3 måneder av gangen.
Minimumsleie Minimum leie er 3 måneder med Etablering i tillegg.
Utkjøp Kunden kan til enhver tid kjøpe ut leid utstyr til Utkjøpspris angitt nedenfor, dog aldri mindre enn tilsvarende 3 månedsleier.
Utkjøpspris (36 månedsleier) – (Antall månedsleier hvor utstyret har vært leiet) + (3 månedsleier)

Andre vilkår PC Leie

Tap eller skade

Ved tap og/eller skade ut over slitasje ved normal bruk er Kunden ansvarlig for å erstatte det leide utstyret. Erstatning tilsvarer det laveste av reparasjonskost eller Leverandørens standard utkjøpsverdi ved taps/skadetidspunkt.

Kunden er ansvarlig for å forsikre utstyret om dette ønskes.

Kunden skal melde tap eller skade til Leverandøren skriftlig uten unødig opphold.

Oppsigelse og opphør

Ved avslutning av PC leie skal Kunden sende skriftlig oppsigelse til Leverandøren. Leieperiode ansees opphørt når utstyret er tilbakelevert til Leverandøren. Tilbakelevering av leid utstyr skal utelukkende skje gjennom sporbar post eller fraktforsendelse. Eventuelt restbeløp som er forskuddsfakturert tilfaller Leverandøren.

SLA ved Kjøp

SLA Punkt SLA Verdi
Feilretting av maskinvare og OS feil Feilretting utføres i henhold til gjeldende produsentgaranti på utstyret.
Klargjøring etter feilretting Ikke inkludert.
  • Rygge
  • Oslo
  • Kongsberg
  • Skien
  • Hadeland
  • Mo i Rana
  • Harstad
  • Bodø
  • Tromsø