Tjenestebeskrivelse for Backup SLA

Om Backup SLA

Dokumentet beskriver Backup tjenester som leveres for IaaS fra Leverandørens datasenter

 

Dedikert KundeVM

Gjelder for VM levert under Tjenestebeskrivelsene «Digital Arbeidsplass fra Leverandørens Datasenter» og «IaaS fra Braathe Cloud»

SLA Punkt SLA Verdi
Backup lisens Inkludert
Backup drift og administrasjon Inkludert
Backup overvåkning Inkludert
Frekvens Daglig
Backupvindu 23:00 – 06:00
Metode for VM backup Image backup
Metode for VM backup med støttede Apps Image Backup + App Aware støtte for VSS Aware applikasjoner, deriblant MS SQL Server. MS Exchange, MS Active Directory, Oracle
Standard backup bevaringstid Minimum 21 daglige tilbakestillingspunkter
DB Logbackup Logbackup utføres hver 4. time på DB servere med MS SQL Server.

Tidspunkt for logbackup avhenger av når siste backup ferdig.

DB Logbackup bevaringstid Standard 14 dager
Antall kopier av backup 2 fysiske like kopier på forskjellige systemer og lokasjoner: Primær Backup, Backup Copy. Backup Copy er forsinket med inntil 24t
Kryptobeskyttelse Inkludert på Backup Copy, inntil 14 dager Immutability (uforanderlighet)
Kryptering av data at rest Ja med Leverandørens krypteringsnøkkel
RPO Primær backup 24t – Standard Policy
RPO Sekundær backup 48t – Standard Policy
RTO Teknisk feil på VM Restore påbegynnes snarest etter beslutning om restore operasjon er fattet i samråd med Kunden. Tid for komplett restore er avhengig av størrelse på VM.
Restorekapasitet/ytelse Estimert restorekapasitet: 40-400 GB pr time avhengig av system og nettverksforbindelse
Restore Metoder Restore kan utføres på forskjellige vis avhengig av VM:

· Restore komplett VM som kopi

· Restore komplett VM ved overskriving av original

· Restore av enkeltfil(er)

· Restore av database og database loggfiler

Kunden kan velge metode

Utvidet backup bevaring Tilgjengelig som opsjoner, se nedenfor.
Backup lagring Belastes basert på forbruk som avlest fra backup programvare
Restore oppgaver Inkludert inntil 30 minutter arbeid pr. kundehenvendelse i henhold til Tjenestebeskrivelse for Support.

Dersom det må opprettes ny VM av annet enn teknisk årsaker (Kundens behov for dublisering av VM m.videre) tilkommer det etablering av VM og minimum en månedsleie for VM som kjøres i parallell med produksjons VM.

Restore testing Utføres på forespørsel fra kunde.
Historisk lesbarhet Lagring og backupsystem garantert kompatibelt og lesbart i 3 år fra backupdato.

 

Utvidet Backup Bevaring

Øvrige SLA punkter likt som Standard ovenfor. Utvidet Backup Bevaring medfører økt forbruk av Backup lagringsplass.

 

Opsjon 1: 1 år bevaring

SLA Punkt SLA Verdi
Daglig backup bevaringstid 30 daglige tilbakeleggingspunkter
Ukesbackup bevaringstid 3 ukesbackup bevares
Månedsbackup bevaringstid 12 Månedsbackup

 

Opsjon 2: 3 år bevaring

SLA Punkt SLA Verdi
Daglig backup bevaringstid 30 daglige tilbakeleggingspunkter
Ukesbackup bevaringstid 3 ukesbackup bevares
Månedsbackup bevaringstid 12 Månedsbackup
Årsbackup bevaring 3 årlige backup bevares

 

Backup profilserver

Standard SLA for dedikerte brukerprofilservere (VM) og profilkonteinere som er lagret i profilserver.  Backup Profilserver SLA er tilgjengelig for kunder som har dedikert Profilserver og gir kortsiktig og begrenset beskyttelse for å forenkle tilbakehenting av brukerprofiler under daglig drift eller ved havari av profilserver.

 

SLA Punkt SLA Verdi
Backup lisens Inkludert
Backup drift og administrasjon Inkludert
Backup overvåkning Inkludert
Frekvens Daglig
Backupvindu 23:00 – 06:00
Backup metode Image backup
Standard backup bevaringstid Minimum 21 daglige tilbakestillingspunkter
Antall kopier av backup 2 fysiske like kopier på forskjellige systemer og lokasjoner: Primær Backup, Backup Copy. Backup Copy er forsinket med inntil 24t
Kryptobeskyttelse Inkludert på Backup Copy, inntil 14 dager Immutability (uforanderlighet)
Kryptering av data at rest Ja med Leverandørens krypteringsnøkkel
RPO Primær backup 24t – Standard Policy
RTO Teknisk feil på VM Restore påbegynnes snarest etter beslutning om restore operasjon er fattet i samråd med Kunden. Tid for komplett restore er avhengig av størrelse på VM. Forventet restore hastighet er inntil
Restorekapasitet/ytelse Estimert restorekapasitet: 40-400 GB pr time avhengig av system og nettverksforbindelse
Restore Metoder Restore kan utføres på forskjellige vis avhengig av VM:

 • Restore komplett VM som kopi
 • Restore komplett VM ved overskriving av original
 • Restore av

Kunden kan velge metode

Backup lagring Belastes basert på forbruk som avlest fra backup programvare
Restore oppgaver Inkludert inntil 30 minutter arbeid pr. kundehenvendelse i henhold til Tjenestebeskrivelse for Support.

Dersom det må opprettes ny VM av annet enn teknisk årsaker (Kundens behov for dublisering av VM m.videre) tilkommer det etablering av VM og minimum en månedsleie for VM som kjøres i parallell med produksjons VM.

Restore testing Utføres på forespørsel fra kunde.
Historisk lesbarhet Lagring og backupsystem garantert kompatibelt og lesbart i 3 år fra backupdato.

 

Backup kundespesifikk terminalserver

Standard SLA for backup av kundespesifikk terminal server

 

SLA Punkt SLA Verdi
Backup lisens Inkludert
Backup drift og administrasjon Inkludert
Backup overvåkning Inkludert
Frekvens Daglig
Backupvindu 23:00 – 06:00
Metode for APP VM Image backup
Standard backup bevaringstid Minimum 2 daglige tilbakestillingspunkter
Antall kopier av backup 2 fysiske like kopier på forskjellige systemer og lokasjoner: Primær Backup, Backup Copy. Backup Copy er forsinket med inntil 24t
Kryptobeskyttelse Nei
Kryptering av data at rest Ja med Leverandørens krypteringsnøkkel
RPO Primær backup 24t – Standard Policy
RTO Teknisk feil på VM Restore påbegynnes snarest etter beslutning om restore operasjon er fattet i samråd med Kunden. Tid for komplett restore er avhengig av størrelse på VM. Forventet restore hastighet er inntil
Restorekapasitet/ytelse Estimert restorekapasitet: 40-400 GB pr time avhengig av system og nettverksforbindelse
Restore Metoder Restore kan utføres på forskjellige vis avhengig av VM:

 • Restore komplett VM som kopi
 • Restore komplett VM ved overskriving av original
 • Restore av

Kunden kan velge metode

Backup lagring Belastes basert på forbruk som avlest fra backup programvare
Restore oppgaver Inkludert inntil 30 minutter arbeid pr. kundehenvendelse i henhold til Tjenestebeskrivelse for Support.

Dersom det må opprettes ny VM av annet enn teknisk årsaker (Kundens behov for dublisering av VM m.videre) tilkommer det etablering av VM og minimum en månedsleie for VM som kjøres i parallell med produksjons VM.

Restore testing Utføres på forespørsel fra kunde.
Historisk lesbarhet Lagring og backupsystem garantert kompatibelt og lesbart i 3 år fra backupdato.

 

Backup kundeplassert filserver

Standard SLA for backup av kundeplassert filserver (VM) som er tilordnet Leverandørens felles plattform

 

SLA Punkt SLA Verdi
Backup lisens Inkludert
Backup drift og administrasjon Inkludert
Backup overvåkning Inkludert
Frekvens Daglig
Backupvindu 23:00 – 06:00
Backup metode Agentbasert – Full backup av VM
Standard backup bevaringstid Minimum 21 daglige tilbakestillingspunkter
Antall kopier av backup 1
Kryptobeskyttelse Nei
Kryptering av data at rest Ja med Leverandørens krypteringsnøkkel
RPO Primær backup 24t – Standard Policy
RTO Teknisk feil på VM Restore påbegynnes snarest etter beslutning om restore operasjon er fattet i samråd med Kunden. Tid for komplett restore er avhengig av størrelse på VM.
Restorekapasitet/ytelse Estimert restorekapasitet: 40-400 GB pr time avhengig av system og nettverksforbindelse
Restore Metoder Restore kan utføres på forskjellige vis avhengig av VM:

 • Restore komplett VM
 • Restore av enkeltfiler

Kunden kan velge metode

Backup lagring Belastes basert på forbruk som avlest fra backup programvare
Restore oppgaver Inkludert inntil 30 minutter arbeid pr. kundehenvendelse i henhold til Tjenestebeskrivelse for Support.

Dersom det må opprettes ny VM av annet enn teknisk årsaker (Kundens behov for dublisering av VM m.videre) tilkommer det etablering av VM og minimum en månedsleie for VM som kjøres i parallell med produksjons VM.

Restore testing Utføres på forespørsel fra kunde.
Historisk lesbarhet Lagring og backupsystem garantert kompatibelt og lesbart i 3 år fra backupdato.

 

Backup Arkivserver

Standard SLA for backup av Arkivserver

 

SLA Punkt SLA Verdi
Backup lisens Inkludert
Backup drift og administrasjon Inkludert
Backup overvåkning Inkludert
Frekvens Månedlig
Backupvindu 23:00 – 06:00
Metode for APP VM Image backup
Standard backup bevaringstid Minimum 3 månedlige tilbakestillingspunkter
Antall kopier av backup 1
Kryptobeskyttelse Nei
Kryptering av data at rest Ja med Leverandørens krypteringsnøkkel
RPO Primær backup 24t – Standard Policy
RTO Teknisk feil på VM Restore påbegynnes snarest etter beslutning om restore operasjon er fattet i samråd med Kunden. Tid for komplett restore er avhengig av størrelse på VM.
Restorekapasitet/ytelse Estimert restorekapasitet: 40-400 GB pr time avhengig av system og nettverksforbindelse
Restore Metoder
 • Restore komplett VM som kopi (ekstra kostnad vil tilkomme)
 • Restore komplett VM ved overskriving av original

 

Kunden kan velge metode

Backup lagring Belastes basert på forbruk som avlest fra backup programvare
Restore oppgaver Alle restore relaterte oppgaver belastes etter medgått tid

 

Backup Fellestjenester

Exchange

SLA Punkt Innstilling Beskrivelse/Kommentar
Exchange Søppelkasse 30 Dager Bruker kan hente tilbake mailelementer selv inntil 30 dager etter fjerning fra «Slettede Elementer mappe»
Exchange Frakoblet Mailboks 6 mnd. Tilbakeholdelse Automatisk sletting etter 6 mnd.
Exchange Arkiv 4 kopier årlig
Exchange Arkiv bevaringstid 1 år Tilbakelegging fra arkiv er fakturerbart.

 

Microsoft 365 Backup

Gjelder for Microsoft 365 Backup som inkludert i Leverandørens tjenestepakker for Digital Arbeidsplass.

Leverandøren tar daglig backup av Kundens Exchange(e-post)-, SharePoint-, Teams- og OneDrive-data som er lagret i Microsoft Datasentre. Backup tas til Leverandørens datasentre

Daglig backup beholdes i 365 dager i form av endringsbackup. Data kan gjenopprettes til Microsoft Online-systemer, eller til Leverandørens datasentre.

Gjenoppretting er inkludert med inntil 30 minutter arbeid pr. henvendelse.

 

SLA Punkt SLA verdi
Backupmetode Snapshot basert backup
Backup Objekter Exchange mailboks, OneDrive, Sharepoint, Teams
Automatisk inkludering av nye brukere Ja
Data unntatt fra backup Ja, Teams Chat meldinger er untatt.
Backup frekvens Daglig
Lagring backup historikk 1 år
Lagring Lagring faktureres etter faktisk forbruk

Endringsmelding September 2023

 • Lagt til SLA for backup av kundeplassert filserver
 • Kryptering av data at rest er implementert – Se SLA tabeller
 • Lagt til SLA for backup av Arkivserver