Bærekraft

Vi skal gjøre det enklere å ta bærekraftige valg i IT-hverdagen

Vi jobber aktivt og målrettet for å redusere vårt klimaavtrykk og på den måten bidra til en bærekraftig utvikling.

Som teknologiselskap går vi i bresjen for digital omstilling og former fremtidens næringsliv og forretningsmodeller med innovative og tilpasningsdyktige løsninger som er energi- og ressurseffektive.

Vår oppfordring til norsk IT-bransje

Som IT-leverandør er det vårt ansvar å sikre at produkter og tjenester kundene kjøper av oss, er bærekraftige. Våre valg påvirker direkte graden av bærekraft i det vi leverer til våre kunder. Vi holder fokuset på bærekraft, og oppfordrer hele den norske IT-bransjen til å gjøre det samme.

Tron Braathe, Administrerende direktør Braathe Gruppen AS
MED FOKUS PÅ FREMTIDEN

FNs bærekraftsmål

Vi ønsker å bidra til å nå FNs bærekraftsmål og har fokus på spesielt to områder:

Bærekraftsmål nr. 12 som handler om ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftsmål nr. 13 som handler om å stoppe klimaendringene

Vi utfordrer eksisterende produkter og tjenester og jobber kontinuerlig med å finne mer bærekraftige løsninger der klima og miljø, økonomi og sosiale forhold står i fokus.

KLIKK HER FOR Å SE TILTAK IVERKSATT HOS OSS

Skytjenester - et bærekraftig produkt

Digital transformasjon

Braathe Gruppen bidrar til digital omstilling og former fremtidens næringsliv og forretningsmodeller med innovative og tilpasningsdyktige løsninger som er energi- og ressurseffektive.

 

Økonomi og sikkerhet

Skytjenester gir økonomiske fordeler med billige driftskostnader og høyere grad av fleksibilitet. Sikkerheten er alltid ivaretatt og vi bidrar med mye teknologi og kunnskap på et sted. Alt for å gi deg bekymringsfri og bærekraftig IT.

Å velge bærekraftig

Skytjenester kan utgjøre et konkurransefortrinn og er et bærekraftig valg. Ved å satse på bærekraftige tjenester, og på den måten delta i utfasing av gammel teknologi, bidrar vi og gjør det lettere for deg å velge bærekraftig.

Data genererer varme. Mye varme.

Frikjøling på farmen

Vi har flere tusen servere i produksjon i vårt datasenter. Mye energi benyttes til avkjøling av serverne, derfor har vi bygd et frikjølesystem basert på jordkjøling. Det er gravd to separate slynger, hver på 7.500 meter, som til sammen gir mulighet for å kontinuerlig avgi eller hente ca. 400kW kjøle- eller varmeeffekt. Total lengde på rørsløyfene er 15.000 meter.

I tillegg er det et større varmeanlegg som trekker opp mot 150kW tilkoblet systemet. Varmeanlegget gir varme til kontorer, tappevann, maskinhall og en universaltørke for korn og bioenergi. Alle tre sløyfene er reversible, noe som gjør at de kan gi kjøling eller varme etter behov. Totalt sirkulerer ca. 35.000 liter med miljøvennlig kjølevæske (Propylenglycol) i systemet.

Pumpene til sirkulering av kjølevæsken er computerstyrte og dermed oppnår vi automatisk redusert strømforbruk ved redusert kjølebehov samtidig som tilstrekkelig sirkulasjon i systemet opprettholdes, for å sikre best mulig energieffekt

Økonomi

Sirkulær- og delingsøkonomi

Ved å redusere behovet for maskinvare kan våre kunder redusere kostnadene og eliminere behovet for vedlikehold og oppgraderinger. Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig ved å redusere råvarebruk, avfall og utslipp og å holde energiforbruket på et minimum.

Fornybart, for da "går vi i våre egne fotspor"

Fornybar energi

Fornybar energi fra Fjordkraft AS leveres med opprinnelsesgaranti og er 100 % ren vannkraft produsert ved norske vannkraftverk. I Norge er Statnett SF tildelt myndighet til å utstede opprinnelsesgarantier til produsenter av fornybar energi, og Fjordkraft AS garanterer at et antall opprinnelsesgarantier tilsvarende kundenes forbruk blir annullert.

Vi er stolte av vårt miljøbevis, utstedt fra Fjordkraft AS.

Se vårt miljøbevis

Fordi det skal lønne seg å leie

Device as a Service

Den fleksible løsningen for bedrifter som ikke ønsker å eie sine egne PC-er. Helt uten bindingstid.

Du får: Forutsigbare kostnader og fleksibilitet med tanke på skalering ved bemannings- eller behovsendringer.

Les mer om tjenesten her

Visste du at du kan leie nettverk?

Network as a Service

Bekymringsfri IT: Du får noen nettverksbokser tilsendt og alt du trenger å gjøre er å plugge dem i veggen - så har du et topp moderne, sikkert og stabilt nettverk.

Les mer om tjenesten her

 

Bærekraftige produkter

Skytjenester

Vi tilbyr bekymringsfri IT og gjør det enkelt for kunden når de velger å jobbe i «Skyen». Dette er energi- og ressurseffektivt, og gir kunden økonomiske fordeler med billigere driftskostnader og økt fleksibilitet.

Ved å redusere behovet for maskinvare, reduseres kostnadene og behovet for vedlikehold og oppgraderinger holdes på et minimum. Gammel teknologi blir faset ut og nye bærekraftige produkter og tjenester kommer til.

Sikkerheten er alltid ivaretatt, og vi bidrar med mye teknologi og kunnskap på et sted. Med skytjenester er det mindre avfall for kunden og de bidrar til sirkulær- og delingsøkonomi.

Resirkuler for fremtiden

Gjenvinning

Med vårt samarbeid med 3stepIT kan vi tilby effektiv, økonomisk og bærekraftig håndtering av IT-utstyr der vi bidrar til en sirkulær bruk- og gjenbruk modell. Sirkulærøkonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og holde energiforbruket på et minimum.

I snart 10 år har vi samarbeidet med 3stepIT både som partner og kunde. Med samme verdigrunnlag har vi hjulpet til å forlenge livssyklusen av IT produkter, bidratt til miljøvennlig gjenbruk, reduksjon og resirkulering av EE-avfall.

Sikkerhet er viktig i alt vi gjør derfor bruker vi Blancco som er markedets sikreste innen datasletting. Sammen med 3stepIT skifter vi ut teknologi på en enkel, kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Les mer om vårt samarbeid her

Sikkerhet & kvalitet

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet er viktig og våre prosesser, systemer, tjenester og produkter behandles slik at deres tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet ivaretas.

Leverandører og samarbeidspartnere må overholde våre krav til informasjonssikkerhet.

 

Vår viktigste ressurs

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Holdningsarbeid og kompetansebygging hos våre ansatte er en del av vår aktive strategi for å kunne levere bekymringsfri IT til våre kunder.

Å velge bærekraftig

Vi har et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi, vi gjør vårt ytterste for å sette sammen de beste løsningene for våre kunder.

Vi skal foretrekke miljøsertifiserte leverandører der dette er mulig.

Å få varene fra A til B

Transport

Vi er miljøbevisste når det gjelder transport av våre produkter, og i samarbeid med våre distributører har vi fokus på effektiv logistikk helt frem til sluttkunde. Vi sender varer direkte fra distributør til endelokasjon, samsender varer til samme lokasjon og unngår å splitte ordre mellom flere distributører. I tillegg er vi bevisste på å ikke bruke ekstra emballasje ved sending av varer.

Vi har som mål å redusere unødvendige reiser, øke andelen elbiler og oppfordrer til digitale møter som bidrar til effektivisering og nye muligheter for både deg som kunde og oss selv.

Farmen for fremtiden

Bevisste. Responsive. Ambisiøse.

Våre verdier er å være Bevisste vårt ansvar for kollegaer, kunder og andre. Vi er Responsive ved at vi utfører våre oppgaver effektivt, til angitt tid og med angitt kvalitet. På egne vegne, og som representanter for bedriften vi er ansatte i, er vi Ambisiøse.

Klikk her for mer om våre verdier

belysning og glødepærer
Det er vårt ansvar å bygge fremtiden

Neste generasjon

Jakten på bærekraftig atferd får neste generasjonen til å adoptere nye forbruksvaner og åpner for nye vekstmuligheter. De reduserer lineært bruk og kast-forbruk og bidrar sterkt til utviklingen av delingsøkonomi. De er innflytelsesrike og er et raskt voksende forbrukersegment.

Tiltak iverksatt hos oss

Vi har iverksatt en rekke tiltak på våre lokasjoner.

1. Frikjølesystem

Vi har flere tusen servere i produksjon i vårt datasenter og bruker mye energi til avkjøling. Vi har bygget et frikjølesystem på farmen basert på jordkjøling, dette er 15 km kjølesløyfer under jordene. Med det bidrar vi til miljøeffektiv kjøling av våre systemer.

2. Varmeanlegg

Vårt frikjølesystem fungere også som et varmeanlegg som gir varme til kontorer, tappevann, maskinhall og universaltørke for korn og bioenergi. Alle tre sløyfer er reversible, noe som gjør at de kan gi kjøling eller varme etter behov. Ved å effektivisere og utnytte energien vi allerede har til rådighet, sparer vi miljøet for klimagassutslipp og naturinngrep.

3. Energibruk

De siste fem årene har vi redusert vårt totale energiforbruk i kWh relativt til vår omsetning av tjenester produsert i datasentrene, vår ambisjon er å fortsette denne reduksjonen.

4. Digital omstilling

Med våre skytjenester bidrar vi til digital omstilling og former fremtidens næringsliv og forretningsmodeller med innovative og tilpasningsdyktige løsninger som er energi- og ressurseffektive.

5. ISO-standarder

Vi er sertifisert på ISO 27001 Informasjonssikkerhet, ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljø og ISO 45001 Arbeidsmiljø.

6. Leie av PC-er

PC-leie reduserer behovet for maskinvare hos kunden, gjenbruk økes og bedrifter kan redusere kostnadene og eliminere behovet for vedlikehold og oppgraderinger. På denne måten bidrar vi til at ressurser forblir i økonomien lengst mulig ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum.

7. Gjenvinning av EE-avfall

I samarbeid med 3stepIT jobber vi kontinuerlig med resirkulering av EE-avfall, noe som er svært miljøvennlig og sparer miljøet for store mengder CO2, samt reduserer utvinningen av nye råmaterialer.

8. Digitale møter bidrar til effektivisering

Vi har 8 lokasjoner og 175 dedikerte medarbeidere fordelt over hele Norge. Sammen jobber vi aktivt med å redusere antall reiser og erstatte dette med digitale møter. Dette bidrar til effektivisering og reduserer bruken av flyreiser og sparer dermed miljøet.

9. Miljøeffektiv personaltransport

Med tanke på fremtiden har vi satt oss konkrete mål der vi reduserer forbruk av fossilt drivstoff til firmabiler. 80% av bilparken i 2020 var miljøvennlige biler, vi har en sterk ambisjon om å øke andelen elbiler.

10. Bevisst på gode rutiner

Vi unngår kjøp som skaper unødvendig avfall. Ved å låne eller leie, slipper vi å kaste det vi ikke kan gjenbruke eller lagre.

11. Miljøkrav til oss selv

Har resultert i kjøp av varer og tjenester med mindre belastning på miljøet, ressursbruk, energibruk, avfall og bruk av helse- og miljøskadelige kjemikalier. Miljømerker er preferert der det er mulig.

12. Avfallshåndtering og rutiner

Hvert år øker sorteringsgraden ved alle våre lokasjoner og dermed reduserer vi vår totale avfallsmengde i tråd med vår miljøpolicy. Vi har en tydelig målsetning der vi skal bidra til ansvarlig avfallshåndtering i alle ledd.

13. Økt bruk av elektroniske prosesser

Vi er bevisste på å redusere mengde papir og manuelle operasjoner ved å øke bruk av elektroniske prosesser.

14. Mindre matsvinn

Vi skal bidra til mindre matsvinn i egen kantine og på alle våre avdelingskontorer.

15. Miljøfokus hos våre leverandører

Vi ønsker å benytte oss av leverandører som har innført miljøledelse der det er mulig, som f.eks miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS-sertifisering.

16. Farmen er sikret for brann

Våre tekniske rom og datasentre er utstyrt med selvslukkeanlegg som i tillegg til rask og effektiv slukking av branntilløp vil hindre utslipp av miljøskadelige gasser ved brann i elektronisk utstyr.

17. Miljøbevisst logistikk

Vi har implementert effektiv og miljøbevisst logistikk ved å sende varer direkte fra distributør til endelokasjon, ved samsending av varer til samme lokasjon og ved å unngå å splitte ordre mellom flere distributører for å unngå dobbel frakthåndtering. Vi unngår bevisst ekstra emballasje ved sending av varer.

18. Informasjonssikkerhet

Våre prosesser, systemer, tjenester og produkter planlegges og benyttes slik at våre kunders tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet ivaretas til enhver tid.

19. Miljømål

Vi har utarbeidet miljømål innen energiforbruk, varetransport, persontransport, avfallshåndtering og innkjøp. Gjennom bevisstgjøring, opplæring, medvirkning og gode rutiner motiveres våre ansatte til å nå disse miljøambisjonene.

20. Kundetilfredshet i høysetet

Hele 90% av våre nettskykontrakter fornyes, noe vi er meget stolte av.

#målsetting

Ved å være fremoverlente, endringsvillig og nytenkende, skaper vi bekymringsfri IT

La oss hjelpe deg opp i skyen