Hva er en beredskapsplan for IT?

En beredskapsplan for IT er en plan og en strategi som en bedrift lager for å vite hvordan de skal håndtere og gjenopprette data hvis uforutsette hendelser skjer med systemene sine. Hendelser kan være alt fra cyberangrep og naturkatastrofer til maskinvare som svikter eller at noen trykker på feil taster.

En beredskapsplan for IT er ikke bare en enkel reaksjon på uforutsette hendelser; det er en grundig plan som inkluderer strategier, ressurser og prosedyrer for å sikre at en organisasjon kan opprettholde driften, selv når IT-systemene er påvirket. Dette kan inkludere ting du kanskje ikke tenker på i en alvorlig og stressende situasjon. Som oppsett av nødstrøm for servere, muligheten til å bruke alternativ kommunikasjon hvis ingenting funker, definerte ansvarsområder for teamet og klare trinn for å gjenopprette IT-systemene.

En viktig del av planen er også en risikovurdering. En risikovurdering er når en organisasjonen identifiserer potensielle trusler og sårbarheter for deres bedrift og bransje. Det er lettere å minimere risikoen når man vet hvor den er. Med en godt utarbeidet beredskapsplan for IT er de fleste norske bedrifter mye bedre forberedt på å takle uforutsette hendelser og raskt komme tilbake til normal drift.

Så til det viktigste spørsmålet. Hvorfor bør du og folka dine lage en beredskapsplan for bedriften deres? Her har dere 7 grunner:

1. Beskyttelse mot tap av data

En beredskapsplan for IT inkluderer vanligvis rutiner for regelmessig sikkerhetskopier av data og lagring av kopiene på trygge steder. Dette sikrer at viktig informasjon ikke går tapt hvis en uventet hendelse plutselig skjer.

2. Rask gjenoppretting av tjenester

Med en beredskapsplan og tiltaksliste på plass, kan bedriften raskt gjenopprette kritiske IT-tjenester etter en uventet hendelse. Dette reduserer nedetid og minimerer økonomiske tap.

3. Beskyttelse mot sikkerhetsbrudd

Beredskapsplaner inkluderer ofte protokoller for å håndtere sikkerhetsbrudd. Dette kan inkludere trinn for å isolere angrepet, gjenopprette data og styrke sikkerheten for å forhindre fremtidige angrep.

4. Overholdelse av lover og reguleringer

I Norge er det strenge lover og reguleringer som krever at organisasjoner beskytter persondata og opprettholder beredskap for hendelser som kan påvirke datasikkerheten. En beredskapsplan hjelper organisasjoner med å overholde disse kravene.

5. Beskyttelse av omdømme

Hvis en organisasjon opplever en betydelig IT-svikt uten en beredskapsplan på plass, kan det i verste fall føre til negativ omtale og skade omdømmet. En plan for IT-beredskap hjelper til med å begrense skaden og vise at organisasjonen er proaktiv i å håndtere slike situasjoner. Hadde du handlet av en aktør hvis du fikk vite at all informasjonen fra brukerkontoen din kom på avveie?

6. Forberedelse for fremtiden

Endringer i teknologi og trusselbildet er uunngåelige. En beredskapsplan for IT bør derfor regelmessig gjennomgås og oppdateres for å holde tritt med de siste trendene og truslene. Dette gjør også at organisasjonen er rustet til å møte de nye utfordringene som kommer.

7. Bedre forståelse av IT-infrastrukturen

En beredskapsplan for IT krever grundig innsikt i organisasjonens IT-infrastruktur, inkludert nettverksarkitektur, serveroppsett, datalagring og programvare dere er avhengig av. Denne innsikten gir ikke bare organisasjonen evnen til å håndtere nødsituasjoner mer effektivt, men den kan også hjelpe til med å optimalisere IT-infrastrukturen til daglig drift. Ved å kartlegge IT-ressurser og identifisere flaskehalsene dere har, kan organisasjonen ta beslutninger som fører til bedre ytelse, kostnadsbesparelser og økt effektivitet.

Inkluderingen av en oversikt over organisasjonens IT-infrastruktur gir derfor en dobbel fordel: bedre krisehåndtering i nødsituasjoner og en økt forståelse som kan bidra til å forbedre den langsiktig.

Vi mener beredskapsplan for IT er en nødvendighet

I en tid der digitaliseringen av virksomheten er uunngåelig, er en beredskapsplan for IT ikke bare en god praksis, men også en nødvendighet. Det beskytter din bedrift mot tap av data, sikkerhetsbrudd og andre uventede hendelser, samtidig som det hjelper deg med å oppfylle lovpålagte krav og beskytte omdømmet ditt. Så, uansett størrelsen på din bedrift, bør du vurdere å utvikle en beredskapsplan for IT – det kan være den beste investeringen du noen gang gjør.

Vi har konsulenter som jobber med dette hver eneste dag, så ta kontakt med oss hvis du vil ha en sikkerhetsekspert med på laget.