Selve interessen for informasjonsteknologi og vår grunnleggende kompetanse kom gjennom erfaringer gjort etter investering og bruk av eget utstyr allerede tidlig på 80-tallet.

Startet som en hobby
Braathe Gruppen ble først etablert som en hobby ved siden av skole og studier, men med svært få aktører og lite konkurranse i et voksende marked, så vi en mulighet. Vi ønsket å bistå virksomheter med å ta i bruk avansert teknologi på en effektiv, stabil og sikker måte. I dag har det blitt vår visjon og vi kaller det for «Bekymringsfri IT».

Flere familiemedlemmer ble etter hvert engasjert både på driftssiden og eiersiden og i 1998 overdro Randi og Willy Braathe familiegården Nærum, som har fulgt slekten siden midten av 1700-tallet, til selskapet. Oppgjøret ble gjort i aksjer som de fremdeles besitter. I dag er Ole Braathe 9. generasjons eier av familiegården gjennom selskapene.

Farmen som ble serverfarm
Vi har brukt bygningsmassen og eiendommen til utvikling av kontorer og et høyteknologisk datasenter. Grønn IT har lenge stått i fokus, og for å drive energieffektivt har vi gravd ned 15 kilometer med kjølesløyfer under jordene på eiendommen. «Farmen» er dermed i dag først og fremst blitt en «serverfarm», selv om det fortsatt også dyrkes på tradisjonelt vis. Den gamle låven på gården er nå helt ombygd til en toppmoderne teknologilåve hvor rundt halvparten av våre medarbeidere sitter, og mer enn 10.000 brukere og 3.000 servere betjenes kontinuerlig.

Hovedkontoret vårt forblir her på Nærum gård, men vi har også utvidet med kontorer også i region Nord og flere lokasjoner på Østlandet, og teller nå mer enn 100 dedikerte medarbeidere. Daglig fokuserer vi på hvordan tjenestene våre kontinuerlig kan forbedres og gjøre brukernes IT-hverdag mest mulig bekymringsfri. I 2019 har vi ett mål om å omsette for 250 millioner og ta en ytterligere sterkere posisjon som en av de ledende på nettskytjenester til norske virksomheter.