Løp for meg

For femte året på rad arrangere Barnekreftforeningen deres aktive innsamlingsaksjon, Løp for meg. Løpet ble lagt til september for å markere Den internasjonale Barnekreftmåneden. 

En av våre viktigste partnere, Lenovo Norge, har inngått hovedsamarbeidsavtale med Barnekreftforeningen. Vi engasjerer oss sammen med de og har støttet med 5000 kroner.

 

Å øke bevissthet rundt barnekreft 

Vi sponser saker som er viktige for oss. Dette er en av dem. Barnekreftforeningen jobber med viktig forskning på hvordan kreft oppfører seg i små kropper og hvordan det bør behandles. De er også viktige bidragsytere i trivselstiltak som skal lette hverdagen til barn og pårørende. 

I fremtiden håper de å ha egne familiesentre ved de regionsykehusene som behandler barn med kreft. Disse sentrene skal være en arena hvor familier kan få veiledning og støtte både før, under og etter kreftbehandling. 

Teknologi – vårt eget fagfelt – vil spille en viktig rolle i forskningen. Vi håper fremtiden bringer gode svar!

Vil du også bidra?

Hvis du også ønsker å bidra i tillegg til det Braathe har bidratt med, kan du gå inn på innsamlingssiden og gi et valgfritt beløp her: https://bit.ly/3DY0rpm