I 2020 har vi sett en markant endring for IT-tjenester i markedet, og at de nye trendene blir langvarig. For å kunne følge opp etterspørselen i markedet har vi satt i gang et kompetanseløft, og utvider sertifisering og kompetanse hos 130 ansatte. Vår senior salgsrådgiver, Tom Erik Wang, tok raskt tak i oppgaven om å sertifisere seg innenfor Microsoft skyteknologi. 

Tom Erik kom inn i selskapet etter at vi kjøpte IT-selskapet Itum AS i 2019. Han har jobbet med IT-drift siden 1997 og har blant annet en utdanning fra Norges høyskole for informasjonsteknologi (NHI). Tom Erik har bakgrunn fra flere IT-selskaper, og har jobbet for selskaper som Evry og Sopra Steria, men de siste 6 årene har Tom Erik jobbet for oss. Han forteller at han ønsket seg inn i et mindre IT-selskap, og da det åpnet seg en senior salgsrådgiverstilling i Itum hoppet han på.

«Jeg liker å snakke med kunder, kunne være selvstendig og vinne kontrakter. Jeg har den siste tiden også arbeidet en del med anbud, og liker hvordan vi trekker inn dyktige folk fra hele organisasjonen for å levere gode besvarelser», smiler han.

Siden Tom Erik er en del av salgsavdelingen, har han tatt to nye sertifiseringer i høst – MS-900: Microsoft 365 Fundamentals og AZ-900: Azure Fundamentals. Tom Erik synes Microsoft 365 var noe enklere å bestå enn eksamenen med Azure som tema. Microsoft 365 og Azure er omfattende skyløsninger og krever bred kompetanse og innsikt fra den som skal rådgi kunder innenfor dette fagområdet.

Jeg jobber daglig med utfordringer og rådgivning innenfor disse løsningene, og det er viktig at jeg har en forståelse om hvordan de ulike løsningene og mulighetene henger sammen. Nå har jeg en vesentlig større kompetanse innenfor disse løsningene. Det gir en trygghet for at vi kan det vi snakker om når vi er i dialog med våre kunder.
Tom Erik Wang, Senior kunderådgiver
Braathe

Fra tidligere av er han sertifisert på HP servere og Lenovo datasenterløsninger.

Videre forteller Tom Erik at han trives veldig godt i Braathe Gruppen.

«Jeg synes det er en herlig gjeng, gode kollegaer og et veldig godt arbeidsmiljø. Jeg var redd for at oppkjøpet av Itum skulle føre til at vi ble et veldig stort selskap hvor man bare blir en av mange, men jeg synes ikke det er tilfellet. Det er kort vei til ledelsen og jeg opplever å bli hørt når jeg kommer med innspill», forteller han engasjert.

Selv om selskapet har lokasjoner over hele landet, og at vi jobber i ulike team på tvers av organisasjonen, føler Tom Erik at han er blitt godt kjent med mange mennesker i store deler av organisasjonen. Med ukentlige møter over Teams og flere samarbeid på tvers av selskapet holdes engasjementet oppe blant kollegaene.