Oppsummering
Vi varsler med dette om prisjusteringer som vil bli gjeldende fra 01.01.2024. Vi søker her å gi svar på det du måtte lure på. Skulle du likevel ha tilleggsspørsmål, ber vi deg rette disse til din kunderådgiver.

Bakgrunn
Alle våre tjenester er på en eller flere måter avhengige av innsatsfaktorer som arbeidskraft, lisenser, maskinvare, strøm og øvrige produkter og støttetjenester. Når prisene på underliggende innsatsfaktorer stiger, må vi også justere våre tjenestepriser i tilsvarende skala.

Hvem berøres ikke av prisjusteringen

  • Kunder med tjenester i avtaleperiode.
  • Kunder som tegner ny avtale i løpet av Q4-2023.

Hvem berøres av prisjusteringen

  • Kunder med tjenester hvor avtaleperioden er utløpt
  • Kunder med tjenester på løpende avtale
  • Kunder som kjøper konsulenttjenester
  • Kunder som kjøper tjenester som er varslet End of life

Priser som gjelder fra 01.01.2024
De nye prisene blir tilgjengelige på https://braathe.no/priser-2024, senest 1. desember 2023.

Noe du lurer på?
Ta kontakt med din kunderådgiver.