Sikkerhet i førersetet 

Vi har skrevet at 2022 er året for å sette sikkerhet i førersetet mange ganger. Og vi vet at mange har tatt skikkelig tak i rutinene sine. Dessverre, så ser vi også mange bedrifter som ikke finner kapasitet til å lære opp ansatte eller innføre sikkerhetstiltak ellers i bedriften.

Gjennom pandemien så vi en sterk økning i forsøk på hacking og angrep. Noen fikk suksess også. Det kostet dyrt og vi har fått se etterdønningene fra suksessfulle angrep. Etter krigen brøt ut i Ukraina har angrepene økt i enda større grad. Flere aktører har blitt påvirket. Nettsider har vært nede og utilgjengelig.

De som gjør dette er personer eller organisasjoner som ønsker å sette oss ut av spill. Så hvordan sette sikkerhet i førersetet? La oss først avklare hva vi mener med ordet sikkerhet.

Hva mener vi med sikkerhet?

Ordet sikkerhet kan brukes til mye. I vår sammenheng er det snakk om teknologisk sikkerhet. Sikkerhetstiltak innføres for å forhindre og unngå farlige hendelser. Vi skal fjerne frykten for at alt går galt. Vårt ønske er at du skal være i en tilstand hvor du hverken opplever høy puls eller svette hender.

Hvor starter du?

Det aller første du skal gjøre er å ta en risikoanalyse. Hvor er hullene dine og hva må prioriteres? Dette er en av de første tingene vi vil ta tak i hvis du ønsker hjelp fra oss. Vår opplevelse er at mange ikke har kunnskapen om tjenestene de benytter annet enn hvordan bruke dem til arbeidsoppgavene sine. Derfor kan det være mange ukjente hull i bedriften.

Hva som må prioriteres er om mulig enklere å svare på. Hva er livsnødvendig for bedriften din hvis et angrep skulle skje? Kan det være intranettet, produksjonssystemet eller noe i skyen? Vi jobber med bedrifter i alle slags bransjer og vet godt at det som er livsnødvendig i en bedrift trenger ikke være det i en annen.

Og så er det informasjonen din. Mest sannsynlig det mest verdifulle du har. Da er spørsmålene mange. Hvor ligger informasjonen lagret, hvordan er sikkerheten fra før og hvem har tilgang på informasjonen? Det håper vi du får oversikt over.

Få med deg folka dine

Få med deg folka dine i alle deler av denne prosessen. Det vil du ikke angre på. Folka internt er avgjørende for at sikkerheten er tilfredstillende. Sammen med deg kan vi teste, kode og ordne de digitale løsningene alt vi vil. Men hvis dine ansatte ikke kjenner til potensielle farer og hvilke feller man skal unngå, da kan det være forgjeves.

I følge statistikk vi sitter på så skyldes 90% av alle angrep menneskelig svikt. Det er svimlende summer. Derfor velger vi å fokusere enda mer på brukere fremover. Det vil du merke både her på bloggen og ellers i Braathe. Vi vil at alle ansatte skal føle seg trygge på arbeidsplassen, både fysisk og digitalt. Og vi vil at prosentene skal gå ned. Det krever at de får et godt grunnlag i møte med ukjente trusler.

Vi håper du er litt tryggere på dine første steg mot mindre puls. Sikkerhetshull og menneskelige uhell er tross alt den største trusselen bedrifter står ovenfor i 2022. Si ifra hvis du ønsker litt hjelp med sikkerheten din. Vi står klare med både analyseverktøy, penetrasjonstester og opplæring. Ha en flott uke!