Et dataangrep er kostbart

En av de mest åpenbare grunnene til at det er billigere å forhindre sikkerhetsproblemer er kostnaden ved datainntrengning og gjenoppretting. Når et selskap blir utsatt for en sikkerhetsbrudd kan konsekvensene være katastrofale. Dette kan inkludere tap av sensitive data, ødeleggende omdømmetap, juridiske sanksjoner og kostbare forsøk på å gjenopprette systemene. Kostnadene ved å gjenopprette data og infrastruktur etter et brudd kan være kroken på døren for mange bedrifter.

I tillegg til de direkte kostnadene kan det ta lang tid å gjenopprette data og systemer. Dette resulterer i nedetid og forsinkelser i f.eks. produksjon som kan ha en betydelig økonomisk innvirkning på virksomheten. Å forhindre og forebygge potensielle sikkerhetsbrudd i utgangspunktet vil til både å unngå uforutsette kostnader, men også at all dataen din kan komme på avveie eller ødelegges.

Hva tenker kundene dine etter et dataangrep?

Sikkerhetsbrudd kan ha en dyp innvirkning på kundetilliten og omdømmet til bedriften din. Kundene forventer og legger til grunn at deres personlige og sensitive data blir beskyttet, og hvis et brudd oppstår, kan det føre til tap av tillit umiddelbart. Kunder kan trekke seg fra tjenestene og produktene dine, og omdømmet ditt kan få seg en alvorlig knekk. Å bygge opp igjen etter en sånn runde er krevende og vil koste mye tid og penger.

Derfor er det viktig å forhindre at det skjer i utgangspunktet. Å investere i sikkerhetstiltak viser kundene at du tar personer og trygghet på alvor. Det kan bidra til at du blir en leverandør og merkevare som de kan stole på og beholde over lang tid.

Juridiske konsekvenser du kan få

Sikkerhetsbrudd kan føre til alvorlige juridiske konsekvenser. Reguleringer som GDPR i Europa gir myndighetene myndighet til å pålegge bøter for brudd på personvernsbestemmelser. Disse bøtene kan være svært høye og utgjøre store kostnader for bedrifter som ikke har tilstrekkelige sikkerhetstiltak på plass.

I tillegg til bøter kan selskaper også bli saksøkt av berørte parter etter et sikkerhetsbrudd. Dette kan føre til rettslige kostnader og erstatningsutbetalinger som kan være ødeleggende for økonomien til en virksomhet. Å forhindre brudd på personvernlover ved å investere i sikkerhet er derfor en økonomisk fornuftig beslutning.

Forebyggende kostnader er forutsigbare

En annen viktig faktor som gjør forebyggende tiltak billigere er at kostnadene er forutsigbare. Å investere i sikkerhetstiltak, som brannmurer, antivirusprogramvare, opplæring av ansatte og sikkerhetsrevisjoner, gir bedrifter kontroll over kostnadene. Det er lettere å budsjettere for forebyggende tiltak enn å håndtere uforutsette kostnader som oppstår etter et sikkerhetsbrudd.

Forebyggende tiltak kan implementeres gradvis og tilpasses bedriftens behov og budsjetter. Dette gir bedrifter muligheten til å styrke sikkerheten over tid og unngå store, uforutsigbare kostnader som kan oppstå etter et brudd.

Spar tid og fokuser på det du egentlig vil drive med

Å forhindre sikkerhetsproblemer gir også en betydelig tidsbesparelse. I stedet for å bruke tid og ressurser på å håndtere konsekvensene av et brudd, kan bedriftens ansatte fokusere på kjerneoppgavene sine. Dette fører til bedre ressursutnyttelse og økt produktivitet.

I tillegg vil de ansatte som vanligvis må bruke tid på gjenoppretting og håndtering av brudd, kunne jobbe med mer verdiskapende oppgaver som kan hjelpe bedriften med å vokse.

Oppsummert

  • Et dataangrep kan koste alt fra noen titusener til mange millioner. Har du de pengene på bok den dagen krisen oppstår?
  • Tillit fra kundene er du avhengig av for å beholde inntekten. Et dataangrep kan påvirke denne delen av driften også. Sørg for at de kan stole på deg med sine data.
  • Myndighetene kan også mene noe om dine handlinger før, underveis og etter et dataangrep. Da er det tryggest å vise at du har gjort det du kan hele veien.
  • Forebyggende kostnader er forutsigbare. Hos oss opererer vi med faste månedspriser slik at du kan få både 365 Arbeidsplass, sikkert nettverk og utstyr til en fast pris per måned.
  • Å bruke tiden din på det dere faktisk skal jobbe med vil være mye mer inntektsbringende enn å håndtere en krise som et dataangrep er. Bruk heller ressursene på det dere er eksperter på!

Vi kommer alltid til å heie på å jobbe proaktivt fremfor reaktivt. Det er lett å være etterpåklok, men hva med å være klok litt tidligere?  Uansett, så er vi klare for å bistå. Kostnadene kan bli så store, og vi syns det er veldig trist hvis cyberkriminelle skal få påvirke driften til bedrifter mange av oss er glade i. Å investere i forebyggende tiltak og robuste sikkerhetsløsninger er derfor en av de mest økonomisk fornuftige beslutningene vi kan anbefale. Lykke til!