Må du bry deg om NIS-direktivene?

Det korte svaret er: Jepp, sannsynligvis. Enhver virksomhet bør ta stilling til hvilke sektorer NIS berører. EU har gjort det enklere å finne ut av. Samtidig som de stiller en rekke krav til hva du som virksomhet må gjøre av tiltak for å sikre deg mot digitale trusler og angrep, så har de satt opp sektorene som kravene gjelder. Sektorene er brede. Svært mange blir berørte av direktivene i Norge på sikt, og hvis du har operasjoner i EU er du allerede berørt og bør ta tak i direktivet så snart du kan.

For norske virksomheter uten operasjoner i EU, så gjelder Digitalsikkerhetsloven. Den tar opp noe av det samme som vi finner i direktivene, men den er ikke like streng hva gjelder etterlevelse og kontroll. Det kan derimot endre seg fort. Derfor anbefaler vi alle kunder å være føre vár, heller enn etter snar.

Hva er NIS?

Vi forklare litt mer om hva NIS faktisk er. NIS står for Network & Information Security. NIS-direktivene er EUs måte å få virksomheter over hele Europa til å forstå hvor kritisk digitale sikkerhetstiltak er. NIS-direktivet ble vedtatt av EU i 2016 som en reaksjon på den økende risikoen for cyberangrep og sikkerhetshendelser. Målet med NIS 1 er å forbedre sikkerheten til nettverks- og informasjonssystemer på tvers av alle medlemslandene. 

NIS 2-direktivet, som ble vedtatt av EU i desember 2020, bygger videre på NIS 1 og adresserer mangler ved NIS 1, og har som mål å styrke virksomheter i EUs evne til å håndtere cybertrusler.

Vil du lese enda mer om direktivene, ta en titt på vår side dedikert til NIS: NIS-direktivene

Hvorfor må du følge NIS?

Selv om Norge ikke er medlem av EU, er vi en del av EØS, noe som innebærer at mange EU-direktiver og reguleringer også kan gjelde eller allerede gjelder for norske virksomheter. Dette inkluderer NIS-direktivene.

Her er 5 grunner til hvorfor du bør forholde deg til NIS:

1. Overholdelse av lovverk

Når NIS-direktivene implementeres i norsk lovgivning, vil alle relevante virksomheter være pålagt å etterleve kravene. Dette betyr at manglende etterlevelse kan føre til juridiske konsekvenser, inkludert bøter og sanksjoner.

2. Forbedret sikkerhet

NIS-direktivene legger vekt på å styrke sikkerheten til nettverks- og informasjonssystemer. Ved å implementere kravene fra direktivene, kan norske virksomheter bedre beskytte seg mot cybertrusler og sikre kontinuiteten i sine tjenester.

3. Økt tillit fra kunder og partnere

Ved å vise at dere overholder strenge sikkerhetsstandarder, kan virksomheten styrke tilliten fra kunder og samarbeidspartnere. Dette kan gi et økt konkurransefortrinn i markedet.

4. Internasjonalt samarbeid og informasjonsdeling

NIS 2 fremmer internasjonalt samarbeid og informasjonsdeling. Norske virksomheter kan dra nytte av å være en del av et større nettverk for å dele erfaringer og beste praksis for å håndtere cybertrusler.

5. Forebygging av økonomiske tap

Cyberangrep kan føre til betydelige økonomiske tap, både direkte gjennom tap av data og tjenester, og indirekte gjennom tap av tillit og omdømme. Ved å følge NIS-direktivene kan virksomheter redusere risikoen for slike hendelser og dermed beskytte sine økonomiske interesser. Vi har skrevet om konsekvensene av angrep tidligere på bloggen. Les mer om det her: Hvilke konsekvenser kan et dataangrep få for deg?

NIS tvinger frem tiltak

Selv om vi kan oppleve dette som plagsomme krav som tvinges på oss, så er det positivt at EU tvinger frem tiltak blant virksomheter over hele Europa. Mange virksomheter er partnere på tvers av bransjer og med disse kravene kan vi være enda tryggere på at våre partnere overholder de samme kravene som vi gjør. NIS-direktivene, både NIS 1 og NIS 2, representerer viktige skritt mot å styrke sikkerheten i nettverks- og informasjonssystemer i hele Europa. Det er positivt for alle!

For norske virksomheter innebærer dette at vi må være forberedt på å møte de kravene som følger med direktivene. Ved å faktisk ta sikkerhet på alvor og implementere nødvendige tiltak, kan virksomheter ikke bare oppfylle lovpålagte krav, men også beskytte seg mot cybertrusler og sikre sin langsiktige drift. Nå er tiden inne for å begynne å forberede seg og sikre at man er klar for fremtidens digitale utfordringer.

Mens du er i gang kan du dykke enda mer ned i NIS-direktivene på vår egen side om temaet. Der tar vi for oss forskjellen på NIS 1 og 2, hva Digitalsikkerhetsloven innebærer og hva virksomheten din bør gjøre den neste tiden for å innfri på kravene. Les mer her: Alt du trenger å vite om NIS-direktivene