KUNDESENTER / Digital Arbeidsplass og Windows 11
1 Vil våre datamaskiner oppgraderes automatisk?
Kunder som har drift av sine PC-klienter via våre tjenester, som for eksempel BRA 365 Arbeidsplass, vil ikke oppgraderes automatisk. Slike maskiner er underlagt Microsoft Endpoint Manager (Intune) administrativt verktøy og oppgradering må aktiveres av oss.

2 Hvordan kan jeg få bestilt oppgradering?
Du kan henvende deg til din kunderådgiver hos oss for å bestille oppgradering.
3 Hvordan skjer oppgradering?
Oppgraderingen leveres via Windows Update, på samme måte som tidligere funksjonelle oppgraderinger av Windows 10. Oppgraderingen vil skje «in-place», det vil si at PC-en din vil beholde data og innstillinger fra Windows 10. Dersom du har data lagret lokalt på PC-en, anbefaler vi at du tar sikkerhetskopi før oppgradering.
4 Hva koster oppgraderingen?
Lisens for Windows 11 følger av lisensen for Windows 10 på støttet maskinvare. Aktivering av oppgradering i Microsoft Endpoint Manager er kostnadsfritt. Brukerstøtte som ved oppgradering følger av din avtale og den brukerstøtten som er inkludert der. Dersom dere ønsker ytterligere bistand med kartlegging, planlegging og gjennomføring av oppgraderingsprosessen kan dette leveres som Konsulentbistand.
5 Bør vi oppgradere umiddelbart etter lanseringen 5. oktober?
Braathe Gruppen anbefaler å avvente oppgradering inntil videre. Windows 11 har ikke vært tilgjengelig i vanlig oppgraderingskanal før lanseringen. Det betyr at Braathe Gruppen ikke har fått mulighet til å gjøre god kvalitetssikring av prosessene ved oppgradering. Vi går nå i gang med en omfattende prosess med å teste denne i forretningssammenheng, og vil komme med oppdatert informasjon når vi har tilstrekkelig erfaring med oppgraderingsprosess.
6 Kan alle mine PC oppgraderes til Windows 11?
De aller fleste nyere PC-er kan oppgraderes til Windows 11. Windows 11 har noen strengere krav til bl.a. CPU og sikkerhet (TPM-brikken), som kan hindre oppgradering. For kunder som har BRA 365 Arbeidsplass så kan vi hente ut en liste med PC-er som eventuelt ikke kan oppgraderes til Windows 11.
7 Hvilke fordeler har Windows 11?
Du kan lese om alle fordelene med Windows 11 her: https://www.microsoft.com/windows/windows-11.
8 Kan jeg oppgradere et utvalg av mine PC-er for test?
Ja, dette kan styres i Microsoft Endpoint Manager, med enhetsgrupper.
Ta gjerne kontakt med din kunderådgiver for å avtale fremdrift for dette.
9 Kan jeg sjekke om PC-en min er kompatibel med Windows 11?
Du kan gjøre en tilstandskontroll av PC-en din ved å laste ned Microsoft sin app for dette: https://aka.ms/GetPCHealthCheckApp.
10 Hva skjer om jeg ikke har BRA 365 Arbeidsplass-abonnement?
Hvis din PC ikke er administrert igjennom BRA 365 Arbeidsplass vil du få muligheten til å oppgradere gjennom Windows Update i løpet av året.
11 Hva er minimumskravene til PC for Windows 11?
Se Windows 11 Systemkrav. Om du er usikker på om PC-en tilfredsstiller kravene, installer PC Health Check App som nevnt over.
Spør oss om det du lurer på