Om oss / Kvalitet og sikkerhet

For å kunne levere bekymringsfri IT til våre kunder, har vi løpende fokus på forbedring av våre prosesser, tjenester og produkter.

Vi skal tilfredsstille våre kunders krav og behov gjennom kontinuerlig fokus på forbedring av våre prosesser, tjenester og produkter basert på:

 • Kunders tilbakemeldinger og interne evalueringer.
 • Tilegnelse av riktig kompetanse, og kunnskap om den teknologiske utviklingen.
 • Effektive leveranser til avtalt tid og kostnad.
 • Høy tjenestetilgjengelighet gjennom stabil og pålitelig drift.
 • Automatiserte prosesser, samt dokumenterte og oppdaterte rutiner for å sikre riktig kvalitet og unngå kritiske avvik.
 • Forankring av prinsippene for god informasjonssikkerhet og kvalitet i organisasjonen.

Vårt rammeverk for informasjonssikkerhetsmål er:

 • Kunders verdier skal identifiseres og håndteres på en slik måte at de ikke går tapt, blir korrumpert, blir gjenstand for misbruk eller kommer på avveie.
 • Våre prosesser, systemer, tjenester og produkter skal planlegges og benyttes på en slik måte at deres tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet ivaretas.
 • Ansatte skal være fortrolige med vår sikkerhetsinstruks og vår kommunikasjonsplan.
 • Leverandører og samarbeidspartnere skal overholde våre krav til informasjonssikkerhet.
 • Uønskede hendelser skal forebygges, og vi skal lære av hendelser som oppstår.

Braathe Gruppen AS forplikter seg til å oppfylle alle lover, forskrifter og krav som gjelder vår virksomhet.

Kompetanseprofil
Som et resultat av vårt kompetansearbeid har hoveddelen av vår konsulent- og driftsstab høyskoleutdanning i bunnen og påbyggingskurs og sertifiseringer innenfor deres respektive fagområder.

I tillegg til formell kompetanse har de god breddekunnskap på PC-er og serverteknologi, Windows i alle varianter, Microsoft-teknologi generelt samt nettverk og sikkerhetsløsninger.

Våre konsulenter er spesielt gode på implementering, drift og vedlikehold av IKT-systemer. Velger du oss, får du stabile og gode leveranser som samtidig også er kostnadseffektive.

Microsoft Gold Hosting og Microsoft Gold Server Platform
Siden Microsoft produkter er en så sentral del av de fleste bedrifters IT systemer har vi høyt fokus på og mange sertifiseringer innenfor dette området. I tillegg tas det regelmessig nye sertifiseringer på Microsoft produkter. Med driftsansvar for mange hundre servere med Microsoft operativsystem har vi opparbeidet oss god kompetanse og lang erfaring på dette området.
Les mer om vår status som Microsoft Certified Partner
Citrix Access Partner - Silver Solution Advisor
Citrix programvare er en viktig del av våre ASP terminalserverløsninger. Vi anbefaler det også brukt i kundededikerte løsninger med flere terminalservere. Vår erfaring med drift av Citrix baserte løsninger strekker seg tilbake til Window NT tiden på slutten av nittitallet. Kompetansen er tilsvarende solid.
Cisco Premier Partner
Cisco nettverkskomponenter utgjør kjernen i nettverket i vårt datasenter og wårt WAN nett med redundant nasjonal og global Internettutveksling. Vi benytter også Cisco produkter som hovedbrannmur og i brannmurløsninger hos våre kunder. Vi leverer i tillegg Cisco produkter både for kablede og trådløse nettverk, telefonsystemer og brannmursløsninger til mange av våre kunder.
Lenovo Data Center Platinum Partner
At vi er Data Center Platinum Partner gir deg tryggheten av å ha høyt sertifisert personell som ivaretar dataparken der dine data ligger og din digitale arbeidsplass leveres fra.
Lenovo PC Platinum Partner
Å være Lenovo PC Platinum Partner betyr at vi leverer utstyr og produkter fra Lenovo til våre kunder og oppnår helt bestemte mål. I tillegg er vi forpliktet til å inneha og opprettholde et gitt antall sertifiseringer fra Lenovo.
HP Partner First Gold
Partnerutmerkelsen viser at HP plasserer oss blant sine best kvalifiserte forhandlere i IT-markedet. Vi er autoriserte til å rådgi, selge og supportere alle HPs produkter og løsninger.
DELL Technologies GOLD PARTNER
Som Gold Partner hos Dell Technologies får vi tilgang til bransjens mest omfattende portefølje og et flott partnerprogram. Det gjør at vi alltid har Dell Technologies-ekspertise i ryggen og kan hjelpe deg, som kunde av Braathe Gruppen, til å få mest mulig ut av utstyret ditt og sette opp omfattende løsninger tilpasset arbeidshverdagen til bedriften din.
La oss hjelpe deg opp i skyen