Vi inviterer til fagdager

Bloggen vår, er et av stedene der vi ønsker å gi dere et innblikk i IT-bransjen. Gi gode råd og selvsagt forberede deg på store og små digitaliseringsprosesser. Nå har vi lyst til å gå enda mer i dybden på noen utvalgte temaer. Ja, enda mer enn vi gjør på bloggen vår. Vi inviterer derfor til fagdager i hele fire ulike byer de neste månedene. En av dem vil også sendes digitalt sånn at du får det med deg uansett hvordan uka di ser ut, eller hvor du faktisk befinner deg. 

På fagdagene tar vi med oss eksperter både internt og eksternt for å snakke om to temaer. Fokuset under fagdagene vil bli på sikkerhet og bærekraft. Temaene er blant dem det blir snakket mest om i virksomheter nå for tiden. Mange står ovenfor store og strategiske valg som må gjøres fremover. Derfor vil vi bidra til at du vet så mye som mulig fra et IT-perspektiv før du setter i gang. Spesielt på temaet sikkerhet.

Les mer om fagdagene vi skal holde i Oslo, Skien, Bodø, Tromsø og digitalt.

Hva kan du forvente? 

Sammen skal vi ta et dypdykk ned i noe mange tenker på, nemlig sikkerhetshull, trusler og cyberangrep. Vi vet at mange har cyberangrep på toppen av lista med bekymringer akkurat nå. Derfor tror vi disse fagdagene vil ha stor verdi for deg. 

  • Hvilke tiltak du bør sette i gang før et cyberangrep kommer?
  • Hvordan du kan forberede dine ansatte?
  • Hvordan digital sikkerhet kan integreres i arbeidshverdagen?
  • Hvorfor jobbe med sikkerhet hver dag?
  • Hva kostnaden kan bli hvis du ikke gjør noe?

Sikkerhetsbevissthet og bærekraft

Folka dine kan være det som står i mellom en sikker bedrift og en usikker bedrift. Tall viser at av gjennomførte cyberangrep så skjer over 86% av dem som en følge av menneskelige feil. Vårt oppdrag er derfor enkelt: å gjøre folka dine tryggere i den digitale hverdagen. La dem være ditt førstelinjeforsvar ved å lære dem opp og trene dem i hvordan et angrep kan se ut. Dette er noe av det vi skal vektlegge i foredragene om sikkerhet. Vi vil komme med konkrete tips til hva du kan gjøre, hva folka dine kan gjøre og hvor du bør starte.

Vi skal også ta for oss bærekraft. Det grønne skiftet. Ikke mange vet at avgjørelser du tar innen IT også kan få positiv virkning på klimabudsjettene. Alle vet at verden står i en krise, og mer enn noen gang er jordas overlevelse avhengig av deg og meg. Som virksomhet og leverandør er vi svært opptatt av hvilken planet barna våre skal få etter oss. Vi jobber derfor hardt med både bærekraftsmålene og klimamålene. Det vil vi vise deg at du kan også!

Til deg som må ta avgjørelser fremover

Fagdagene våre er til for deg som sitter med problemstillinger som du skulle hatt flere hoder til å løse. De vil være en møteplass hvor du kan spørre, sparre og grave. Våre eksperter står klare til å svare. Underveis i fagdagen håper vi at du vil få klarhet i hvor du bør legge både tid og krefter de neste årene. 

Vi tror at du, sammen med oss, kan ta de beste avgjørelsene på digital sikkerhet fremover. Fagdagen er naturligvis gratis og vi spanderer mat underveis. Vil du melde deg på?

Les mer og meld deg på fagdagen her