sesamdata

Sesam Data har blitt solgt til vår største kunde, Opplysningsvesenets Fond. De har kjøpt alle ressursene i selskapet, og etablert et nytt IT-driftsselskap, Clemens IKT for leveranse til egen organisasjon, Den norske kirke. Dette selskapet kan ikke ha kunder utenfor egen organisasjon, så disse kundeforhold må overdras til ny IT-driftspartner.

Vi har derfor signert avtale om overdragelse av alle våre øvrige driftskontrakter, teknisk infrastruktur og resterende virksomhet til Braathe Gruppen AS. Overtakelse av denne virksomheten skjer pr 02.04.2013.

Braathe Gruppen vil fortsette å levere de samme tjenestene med samme betingelser som Sesam Data har levert Dere frem til nå.

 webmail_sesam

Klikk her for Braathe Webshop