Vi i Braathe Gruppen fikk 16. mars beskjed om at vi som hovedregel skulle jobbe hjemmefra inntil videre. Samtidig som vi ønsket å følge alle anbefalingene som ble gitt, var vi bevisste på at våre tjenester også omfattet samfunnskritisk infrastruktur som måtte holdes i gang. Et eksempel var Bits, finansnæringens infrastrukturselskap, som var tungt involvert i etableringen av kompensasjonsordningen for næringslivet.

Les hvordan pandemien satte fart på endring som ellers ville tatt 5-10 år for Bits ved å klikke her.

Noen uker etter at den generelle oppfordringen om å bruke hjemmekontor ble opphevet i bedriften, valgte vi å sende ut en intern medarbeiderundersøkelse. Vi visste allerede at størstedelen av våre ansatte hadde benyttet seg av hjemmekontor i perioden, men vi ønsket å høre deres tilbakemeldinger og hvordan det hadde gått.

Andel som ønsker å benytte seg av hjemmekontor har økt

Vi starter med å spørre hvor ofte de ansatte hadde hatt hjemmekontor før nedstengelsen i mars, og hvor ofte de kunne se for seg å ha hjemmekontor fremover. 7 av 10 svarte at de i tiden før korona hadde hatt hjemmekontor én dag i måneden eller mindre. 1 av 10 sa de hadde hatt hjemmekontor én dag i uken eller mer før korona. Vi spurte så om hvor ofte de ser for seg å ha hjemmekontor etter korona – her fremkom det at 2 av 10 ville hatt det 1 gang i måneden eller mindre, og at over halvparten kan se for seg å ha hjemmekontor en gang i uken eller mer. Dette tilsvarer altså en stor endring, andelen som nå ønsker å ha hjemmekontor én dag i uken har en oppgang på 44 prosent. Ser vi på de som ønsker å kun ha hjemmekontor 1 dag i måneder eller sjeldnere har vi en nedgang på over 50 prosent.

Tidligere denne måneden kunne vi lese at Telenors konsernsjef, Sigve Brekke, nå legger til rette for at de som ønsker, ikke lenger behøver møte opp på kontoret. På den andre siden har vi lest at NITO-sjef, Trond Markussen, advarer mot å la hjemmekontor bli permanent. Det kommer tydelig frem i undersøkelsen at de ansatte  ønsker å benytte seg mer av hjemmekontor i tiden fremover. Over halvparten av de som svarte, oppgir at de konsentrerer seg bedre på hjemmekontor, og det er også flere som kommenterer at de opplever at de jobber mer effektivt.

– Teams har spilt en viktig rolle

4 av 5 synes digitale møter fungerer like bra.  Vi ser at dette er tidsbesparende ved at man oftere går rett på sak i digitale møter, man slipper reisetid og løsningen fungerer meget bra. Med 8 kontorer spredt fra Tromsø i nord til Skien i sør, er det viktig at våre IT-løsninger fungerer optimalt.

 

«Microsoft Teams har vært med på å viske ut avstanden mellom kontorene og gitt et fellesskap som er viktig med så mange avdelingskontorer og lange avstander»

Les mer om funksjoner i Teams.

Det er godt å høre at de ansatte er fornøyde med blant annet Microsoft Teams, som har spilt en viktig rolle i denne perioden. Det kommer også frem at våre ansatte har brukt mindre tid på å avklare og komme i kontakt med andre når man jobber hjemmefra. Noen har til og med gjennomført «kaffemaskinpraten» via Teams. Selv om en stor del synes digitale møter fungerer like bra som fysiske møter, savner 3 av 5 det sosiale fellesskapet med kollegaer når de arbeider hjemme.

Om du ønsker en gjennomgang av hvordan Microsoft Teams kan bidra i din bedrift, send oss en mail. Du kan også se https://braathe.no/teams/ for nyttige tips, triks og brukerveiledninger.