For Godthaab er det helt essensielt at datasystemene er enkle, intuitive, praktiske og at samhandlingen fungerer på en god måte.

Lillanna L. Engzelius
Daglig leder, Godthaab Helse og Rehabilitering
  • BLOGGARTIKKEL

    Vi er Godthaabs stolte IKT-avdeling

    Hva gjør du når systemene dine må rulle og gå 24/7? Når alle må kunne bruke det, og noen må stå klare hvis noe skulle gå galt? Da kan du leie oss inn som din helt egne IKT-avdeling. Det har Godthaab gjort, og slik har det gått det siste året.

  • TJENESTER FRA BRAATHE

    Bekymringsfri IT

    Fordi IT bare skal virke, 24/7/365