Eksperter på hver vår kant

Godthaab er en rehabiliteringsinstitusjon som ligger i Oslo på Bekkestua. I fantastiske omgivelser bidrar de til at mennesker kan forbedre funksjonsevnen sin, kjenne på mestring og øke livskvaliteten sin. Dette har de gjort siden 1925. Byggene deres bærer på mye historie, og stiftelsen som står bak institusjonen vektlegger kjerneverdiene sine i alt de gjør. I møte med hver eneste pasient står verdiene respekt, tillit, profesjonalitet og engasjement høyt. De er eksperter på mye forskjellig og har tverrfaglige team som jobber for at mennesker skal få tilbake livet sitt etter alt fra bruddskader til hjertesykdom. 

Gjennom daglig leder, Lillanna Lindeman Engzelius, får vi vite at alle som jobber med helse er svært avhengig av systemene sine. Ikke bare at oppetiden er høy, men også sikkerheten. Det er fordi Godthaabs ansatte tar i sensitiv pasientinformasjon hver eneste dag. Da må pasienter være trygge på at den er sikret for fremtiden. 

Lillanna, som har vært daglig leder på Godthaab siden 2017 vektlegger også enkelhet. – For Godthaab er det helt essensielt at datasystemene er enkle, intuitive, praktiske og at samhandlingen fungerer på en god måte, forteller hun. 

Sikkerhet er viktig for oss året rundt. Bli kjent med sikkerhetssenteret vårt hvor vi deler alt fra tips til artikler om temaet. 

24/7 døgndrift og bekymringsfri IT

Godthaab er en organisasjon som ivaretar pasienten hele døgnet. Det gjør at systemet hele tiden må være tilgjengelig og sikkert uansett hva klokka viser. Vi stiller høye krav til oppetid som IT-leverandør – nettopp derfor tror vi at Godthaab og Braathe er en god match. 

Daglig leder bekrefter dette: – Jeg opplever at vi med Braathe har fått en leverandør som vi har tillit til og stoler på. Og som forstår hvilken virksomhet de leverer tjenester til og at det er kritisk for oss at systemene fungerer.

Godthaab har ingen IKT-avdeling. Derfor har de måttet søke utenfor organisasjonen for å drifte, sikre og sørge for at alt fungerer. Her kom vi inn, og det har blitt en fantastisk samarbeid. – Vi er helt avhengig av Braathe og at de leverer disse tjenestene, og at vi kan stole på at vi har dem til enhver tid, forteller daglig leder. 

Heidi Nordstad, vår leder for leveranseteamet, forteller at hos Godthaab så er vi rett og slett kundens IT-ansvarlig. Det er noe vi tar på alvor. Hun vektlegger også viktigheten av trygghet:

– Visjonen til Braathe er å levere bekymringsfri IT. Det er ganske hårete, men vi skal trygge kunden på at de har en god leverandør i ryggen. Vi må trygge kunden på at vi faktisk kan levere det og at kunden skal ha en bekymringsfri IT-hverdag.

Bli bedre kjent med Godthaab og samarbeidet vårt i denne videoen

God samhandling fører til spart tid

Hva er god samhandling? Det har vi flere svar på, og vi tror ikke det finnes et svar til alle. Derfor må vi bli kjent med kunden før vi kommer med våre anbefalinger. Til Godthaab har vi vektlagt å holde systemet enkelt. Det skal være sømløst og forståelig uansett hvem som titter på skjermen. Det tror vi vil forhindre frustrasjon og at dyrebar tid går til IT-greier når det kunne gått til noe annet. Vi vil jo at Godthaab skal konsentrere seg om sin viktigste oppgave, nemlig pasientbehandling. 

Blant tjenestene Godthaab får levert fra Braathe, er Desktop i Skyen, Device as a Service og bredbånd. Vi jobber også med å klargjøre en Network as a Service-leveranse til dem.

Lillanna er strålende fornøyd med vårt samarbeid, og forteller at for at de skal få glede av systemet må både IKT-systemet og samhandlingen være god. I tillegg er det nok kjekt å vite at vi bare er en chat-melding, mail eller telefon unna hvis noe skulle skje. 

Vi har fått oss chat! Har du sett den? Den skal bidra til at du enklere skal få svar på spørsmål rundt support eller tjenester. Les mer om den her. 

Vi takker for det gode samarbeidet så langt og gleder oss til mer! Det er en stolt IKT-avdeling du finner hos oss. Vil du bli kjent med andre kunder som bruker oss? Les flere av våre suksesshistorier her.