Suksesshistorier

Våre referanser er våre beste ambassadører, fornøyde kunder som vi er stolte av å levere bekymringsfri IT til

HORTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Et innovativt utdanningsbygg nærmest uten sidestykke innen klima og miljø. Norges første plusshusskole – som genererer mer energi enn den forbruker. Fremtidens plusshus krever svært fremtidsrettede IT-løsninger.

Morten Oddvik,
Lærer og digitalpedagog


Se plusshusskolen her

COLLICARE LOGISTICS

«Til vår utviklingstakt så fungerer det ikke med tradisjonelle dataløsninger. Men det gjør skyløsningen fra Braathe Gruppen.»
Kent Nicolaysen,
Chief Technology Officer


Se hele suksesshistorien her

FLISEKOMPANIET

«Vi har en driftsavtale med Braathe Gruppen, der de drifter og holder alt gående hos oss via fjernkommunikasjon. Det fungerer såpass bra at vi faktisk ikke kan huske en eneste kritisk situasjon siden vi startet samarbeidet i 2008! Det er billigere å investere én gang enn fem.»

Thomas Larsen,
Digital Marketing Manager

SELTOR

«Tidligere hadde vi alt av IT internt hos oss, men vi har nå flyttet over til Braathe Gruppen. Det har gitt oss mye bedre stabilitet. I tillegg får vi tilgang på faglige kunnskaper som vi ikke ville hatt mulighet til å skaffe oss selv.»

Stian Råmunddal,
Konsernleder

VIPPS

«Som det ledende selskapet innen smartbetaling i Norge i dag, er vi er helt avhengige av en solid og trygg IT-leverandør. »

Hege Steinsland,
Kommunikasjonssjef

La oss hjelpe deg opp i skyen