Et samfunnskritisk oppdrag for innbyggerne

Hver eneste dag sørger Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) for at avfall til nesten 70 000 mennesker blir samlet inn og sortert. Det er en jobb de tar på alvor. Jobben har de gjort siden 1994, og i hele fem kommuner kan du skimte renovasjonsbilene til HRA jevnt og trutt i løpet av en uke. Les historien om hvordan våre IT-løsninger har bidratt til oppdraget deres!

HRA er en svært viktig brikke i innbyggernes liv. Det er fordi HRA har et samfunnsoppdrag alle bruker, men som mange kanskje glemmer at finnes i blant. De henter nemlig søppel. Søppel, eller på bransjespråket; avfall, er det viktig at vi håndterer riktig. Så viktig at det kan påvirke jorda vår. I klimasammenheng er det essensielt at avfallet drar til et sted hvor profesjonelle håndterer det. Jobben til de ansatte i avfallsselskapet er å hente, motta, sortere og håndtere avfallet som innbyggerne i de fem kommunene produserer hver dag.

Bli kjent med Hadeland og Ringerike Avfallsselskap

HRA er en forkortelse for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS. De ble stiftet i 1992 av fem kommuner som var forut sin tid på både sortering og samarbeid hva gjaldt avfall. 

Noen fakta:

  • De henter avfallet til nesten 70 000 innbyggere, 7000 hytter og 27 500 abonnementskunder.
  • De jobber for kommunene Jevnaker, Ringerike, Lunner, Gran og Hole. 
  • De er til sammen 105 årsverk som jobber daglig med driften.
  • De har 6 avfallsmottak i regionen.
  • De har som mål om 65% materialgjenvinning i 2035. Til sammenligning ligger Norge på ca. 40% materialgjenvinning per 2023.

Visjonen til HRA er «Vi skaper verdier». De er tydelige på at gjennom å redusere avfallsmengden og øke materialgjenvinningen i regionen sin vil det bidra til en sirkulær fremtid. På sikt ønsker de seg en økonomisk vekst uten å bruke flere ressurser. Vil du bli bedre kjent med HRA? Sjekk ut hjemmesiden deres her: hra.no

 

IT skaper et velsmurt maskineri

På Trollmyra avfallsstasjon i Jevnaker kommune (1,5 time unna Oslo) finner vi hovedkontoret til HRA. Der møter vi en engasjert og kunnskapsrik dame som heter Inger Toril Ulnes Borgli. Hun jobber i økonomiavdelingen i HRA og jobber tett på IT-prosessene internt. Vis á vis hennes kontor sitter vår dyktige systemkonsulent, Geir Frydenlund. Han er hos HRA en gang i uken for å sørge for at IT-systemene snakker sammen slik at hele selskapet kan jobbe som de skal uten problemer eller stopp.

– Geir er blitt fast inventar her, sier Inger Toril med et lurt smil. 

Geir har lang fartstid i gangene hos renovasjonsselskapet. I flere år har han vært involvert i IT-utviklingen HRA har villet gjøre. Som selskap har HRA vært fremme i skoa på flere digitaliseringsprosesser. De var tidlig ute med skytjenester, utviklet egen app for innbyggerne og fant raskt ut at å huse egne servere ikke var noe poeng i. De tok også i bruk flere teknologiske løsninger for å forbedre tjenestene sine, inkludert datadrevne systemer for rutekjøring og administrasjon. Vi har fått ta del i hele denne reisen, og Geir har bidratt som IT-ekspert og konsulent. 

Inger Toril Ulnes Borgli (HRA) og Geir Frydenlund (Braathe)  med Trollmyra avfallsstasjon bak seg.

For oss i HRA har det vært spesielt viktig å ha en totalleverandør på alle tjenestene vi trenger. Hvis ikke sløser vi viktig tid med for mange kokker. Braathe har vært essensiell for oss på vår IT-reise.
Inger Toril Ulnes Borgli
Controller, Hadeland og Ringeringe Avfallsselskap

Hva betyr IT for jobben dere gjør? 

– Gode systemer og systemer som snakker sammen er essensielt for at vi skal få gjort jobben vår, forklarer Inger Toril. Hun nøler ikke med å påpeke viktigheten av å ha Geir innom en gang i uka heller. Hun opplever at å ha en konsulent på bygget tar bort terskelen for å stille spørsmål, løse problemer folk sitter med eller behov de nettopp har avdekket. Da kan de ta tak i det umiddelbart. 

Hva kan skje hvis IT-systemene ikke spiller på lag?

– Hvis IT-systemene våre fjusker kan det påvirke vanvittig mange mennesker. Ikke bare folka våre i renovasjonsbilene og på stasjonene her hos oss, men også innbyggere som sikkert er veldig klar for en tom avfallsbeholder, forteller Inger Toril. Og innbyggerne kan ikke komme til stengte dører, da leverer vi ikke tjenestene våre. Derfor må systemene våre være klare uansett hva, avslutter hun.

Når det gjelder IT-systemer, er disse avgjørende for HRAs daglige drift. De bruker IT for fakturering, rutekjøring og kommunikasjon med renovasjonsbilene. Dette gir dem muligheten til å optimalisere innsamlingen og administrasjonen av avfall, samtidig som de holder oversikt over kundedata og rapportering til myndighetene. 

Inger Toril har full kontroll på hva, hvor og hvordan internt i HRA. Hun har sett renovasjonsselskapet vokse fra hun kom inn i 1993. Da hadde selskapet eksistert i 6 måneder og betjente fem kommuner. Allerede den gangen var kommunene tidlig ute med å tenke nytt rundt avfall. – Takket være tett samarbeid med Braathe og Geir har systemene våre i dag en struktur som gjør at nedetiden vår er minimal. Det gjør at jeg kan sove godt om natta, forteller hun.

Nedetid kan påvirke klimaet

For renovasjonsselskapet står klimamålene høyt. De håndterer og sorterer avfall, men det er også deres jobb å sende det videre til profesjonelle aktører som smelter om og resirkulerer alt fra plast til metall. – Vi brenner for klimaet her hos oss. Klimamålene er noe vi retter oss etter hver eneste dag, deler Inger Toril engasjert. Hun brenner for klimaet, og det er ikke uten grunn at hun har jobbet i HRA i over 30 år.

HRA har gjort unike grep for å sørge for mindre klimautslipp. I 2014 kunne de til og med levere eget drivstoff i form av biogass til bilene sine. Matavfallet som innbyggerne leverer inn gjøres om til biogass flere ganger i døgnet. Den biogassen kjører de fleste renovasjonsbilene på. Inger Toril kan også fortelle oss en fakta om den samme biogassen: Matavfall gjøres om til direkte energi, og energien til bare en banan kan gjøre at en renovasjonsbil kan kjøre 96 meter. Det er fantastisk!

Som renovasjonsfirma er underleverandørene deres en viktig del av utslipps-regnestykket deres. Det er en av grunnene til at de valgte oss i forrige anbudsrunde. Nedetid kan nemlig føre til underrapportering og da er det svært krevende å måle hvor de ligger i klimalandskapet. HRA er lovpålagt å måle alt avfallet de mottar uansett hvor det kommer fra. Vekten deres, som er essensiell i dette arbeidet, må stå klar 24/7. Hvis den vekten ikke er koblet sammen med resten kan de ikke vise til hvordan det står til i regionen. Derfor må de unngå nedetid så langt det lar seg gjøre.

Sikkerhet står øverst, alltid

Som renovasjonsfirma sitter HRA på en god del opplysninger. De skal vite hvor de skal hente avfall, fakturere for tjenestene sine og svare på spørsmål innbyggere har. Det betyr også at personvernet må ivaretas og GDPR-lovverket må følges til enhver tid. Sikkerheten er derfor viktigere enn noen gang. Hvis du kombinerer GDPR og avhengigheten av svært lite nedetid er det flere tjenester HRA må ha på plass. Der kommer vi inn. Som totalleverandør har vi tilgang på alle slags tjenester. Fra standardtjenester til spesialtilpassede systemer. HRA tok et aktivt valg og satte bort mye til oss. Nå drifter de ikke lengre egne servere, de har backuptjenester som kan hentes opp og flere av systemene er automatiserte for å sikre oppetid 24/7.

Siden Geir er innom en gang i uka, så spiller han også en viktig rolle. For over 80% av digitale angrep blir en suksess på grunn av menneskelige feil. Det forebygger du ved å ha tilgang på IT-eksperter som kan hjelpe deg. Hos HRA er målet at terskelen for å spørre skal være så lav som mulig, så selv om Geir får en del mail fra deres kant, så har det en stor verdi.

Konsulenten vår blir det bindeleddet mellom HRA og oss. Han får tatt tempen på hva som skjer og hvor skoen trykker hos HRA. Geir forteller selv at tilliten er alfa omega når man jobber så tett på interne prosesser som IT jo er. – Som IT-eksperter og totalleverandør må jeg sørge for at HRA har informasjonen de trenger til enhver tid og at den er korrekt.

Vi takker så mye for tilliten vi har fått fra HRA!