– Det er ikke slik at tilpasningene vi har hatt under pandemien, med hjemmekontor og eksplosjon i bruken av skytjenester, hadde uteblitt dersom 2020 var et normalt år. Men pandemien har vært en utrolig akselerator for disse endringene, sier Runar Sand, som leder konsulent. – Vi ser, som mange andre, en stor økning i behovet for konsulenter som har kompetanse på tjenester som Microsoft 365, Teams og SharePoint, sier Sand.

Derfor skal vi nå utvide kompetansen i staben med sertifiseringer og spesialisering på Microsoft skyteknologi hos 130 ansatte. Et løft som er med på å sikre en enklere overgang for kunder som kommer til med ønsker om nye tjenester. Parallelt med kompetanseløftet fokuseres det på Azure og hvordan bedrifter i transformasjonsfasen kan bruke disse tjenestene best mulig for å sikre overgangen.

Fagapplikasjonen er en viktig del av norske IT-miljøer

– Transformasjonen i IT-bransjen gjennom 2020 kommer til å leve videre i mange år. For veldig mange organisasjoner er fagapplikasjonene viktige, og dermed bør man tenke en slags hybrid løsning for systemene man bruker. Mange fagapplikasjoner er ennå ikke direkte tilrettelagt for skyen, men også disse kan leveres som en skytjeneste via en publisert desktop. Felles for begge løsningene er behovet for en dyktig partner til å håndtere både transformasjonstiden samt tiden etter, og der vil vi være blant de beste på begge, sier Sand.

40 systemkonsulenter spesialiseres på skyteknologi

Gjennom det store kompetanseløftet, blir i praksis hele organisasjonen videreutdannet.

– Det gjelder ikke bare teknikerne som jobber med IT-drift, men også apparatet rundt. Vi har om lag 30 kunderådgivere, samtlige går gjennom et løp på Microsoft 365 og Azure, slik at de er rustet til å forstå hva som er best for kunden, sier Anders M. Pedersen, markedssjef.

– Vi jobber tett i lag med våre kunder, og lytter til hva de ønsker og planlegger i sin IT-drift. Derfor har vi pekt ut 40 av våre konsulenter som skal spesialisere seg på Azure og Microsoft Modern Workplace-løsninger. Det sikrer en god transformasjonsprosess for kundene, når de en dag ønsker å øke bruken av skytjenester, sier Sand