Les om våre sertifiseringer i bunnen av artikkelen!

ISO, i korte trekk

ISO, som står for International Organization for Standardization, er en organisasjon og et begrep som innebærer at prosesser internt i en bedrift standardiseres. På den måten vil det innenfor ulike områder være likt for alle som gjennomfører en sertifiseringsprosess. Slik at i møte med deg som kunde, er dette et kvalitetsstempel som alltid ligger til grunn hos oss. Vi tar din tillit på alvor.

Å sertifisere seg krever en god del ressurser, og er en tidkrevende prosess. Derfor er vi ekstra stolte av de fire sertifiseringene vi har. Vi tror sertifiseringene kan skape tillit til oss som leverandør fordi vi som ansatte i Braathe Gruppen alltid jobber for å bli bedre. På den måten kan vi sikre deg en bekymringsfri IT-hverdag, hver bidige dag!

Vil du lære mer om vårt arbeid innenfor samfunnsansvar? Sjekk ut hvordan vi jobber for en mer bærekraftig IT-fremtid.

Kontinuitet i kravene vi innfrir

Standardene eller sertifiseringene krever forskjellige ting, men fellesnevneren er at vi som selskap har blitt vurdert og akkreditert av en uavhengig tredjepart for å få sertifikatene. Dette gjør at du kan være sikker på at våre prosesser og systemer er vurdert i henhold til standardene. Som ISO-sertifisert virksomhet er vi pålagt å kontinuerlig gjennomføre sikkerhetsmålinger og foreta årlige revisjoner for å sikre at våre retningslinjer, prosesser og prosedyrer utføres på et optimalt nivå. Det kan høres ganske fancy ut, men vi har heldigvis systemer som også passer på for oss. Denne kontinuiteten sikrer også bevissthet, økt sikkerhet og dedikasjon fra oss som leverandør.

Siden prosessene våre kjøres kontinuerlig, får vi også muligheten til å følge våre egne spor og gjøre både justeringer og endringer underveis for å tilpasse oss best mulig i utviklingen til standardene. Det skaper positive synergier inn mot en sterk kvalitets- og sikkerhetskultur hos oss. Med alt dette i bakhånd kan du være sikker på at vi er pålitelige – og at vi hele tiden ser etter forbedringer hos oss selv.

Vil du være med å skape gode, bærekraftige kundeopplevelser gjennom bruk av teknologi? Vi søker flere folk! Les mer her. 

Et kvalitetsstempel i møte med kunder

ISO-prosesser krever en del, men vi syns det er verdt det. – Det er et kvalitetsmerke, vil jeg si, forteller Monica Eriksen Lundbakk. Monica er en av folka som jobber tett med sertifiseringene våre hele året. Hun ser til at vi velger riktig for å opprettholde så høy standard som mulig. Heldige er vi, som har henne med på laget som Kvalitet- og miljøsjef. Hun har kontorplass i Bodø, men har kontakt med hele organisasjonen for å sikre at alle jobber mot det samme målet.

Våre ISO-sertifiseringer

Men så til det viktigste – hva er vi sertifisert innenfor? Det vil vi gi deg et innblikk i. Våre ISO-sertifikater er innenfor Kvalitetsledelse, Informasjonssikkerhet, Miljøledelse og Sikkert arbeidsmiljø og HMS. Dette er store begreper som har mye innhold. Men hva innebærer det for deg? Vi har laget en liten oppsummering på hver av standardene.

ISO 9001 Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse handler i stor grad om å gjøre våre kunder fornøyde med våre leveranser. ISO 9001-sertifiseringen vår, er et bevis på at vi jobber aktivt for å møte gitte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet år etter år.

ISO 27001 Informasjonssikkerhet

Denne standarden gir retningslinjer for etablering, implementering, drift, vedlikehold, evaluering og forbedring av vårt ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

ISO 27001 hjelper oss med å beskytte informasjon på følgende måte:

  • Konfidensialitet sørger for at informasjon kun er tilgjengelig for autoriserte parter.
  • Integritet sikrer at metodene for håndtering av informasjon er nøyaktige og fullstendige.
  • Tilgjengelighet sørger for at autoriserte brukere har tilgang til informasjon og tilknyttede aktiva når det behøves.

Sertifisering av Det Norske Veritas (DNV) som uavhengig sertifiseringsorgan viser at vi har truffet nødvendige tiltak for å beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert adgang og endringer. Med vår ISO 27001-sertifisering viser vi at vårt styringssystem for informasjonssikkerhet er målt mot en standard for beste praksis i bransjen og er funnet å være i samsvar med denne.

ISO 14001 Miljøledelse

Braathe gruppen ønsker å være en miljøvennlig leverandør og miljøledelse er en integrert del av vårt Ledelsessystem. Dette bidrar til forståelse for og evne til å opprettholde en optimal miljøprofil, både i forhold til lover og regler og med hensyn til eksterne krav og forventninger. Sertifiseringen synliggjør at vi har et effektivt system for kontroll med våre miljøpåvirkninger og at vi aktivt reduserer våre miljøbelastninger til et minimum.

ISO 45001 Sikkert arbeidsmiljø og HMS

Standarden setter krav til prosessene rundt håndtering av arbeidsmiljø for å forhindre sykdom og ulykker på arbeidsplassen. Vi arbeider kontinuerlig med oppfølging av arbeids-miljøarbeidet og forbedringsaktiviteter. Vårt ledelsessystem hjelper oss å sikre de ansatte et trygt arbeidsmiljø. I tillegg har det funksjoner som tilrettelegger for økt medarbeiderinvolvering.