Digital Transformasjon

Systemarkitekter

Mennesker som forstår hvordan samspillet mellom alle komponentene i en robust IT-struktur spiller sammen.

Arkitektene du ikke klarer deg uten

Mennesker som forstår hvordan samspillet mellom alle komponentene i en robust IT-struktur spiller sammen.

Våre systemarkitekter er nøkkelpersoner for hele vårt driftsmiljø. Det er de som fletter sammen den tekniske designen av vår IT-infrastruktur, og dermed også systemene vi bygger for deg.

Systemarkitektene er helt avgjørende deler av våre team som står for tekniske kravsspesifikasjoner, design, leveranse og støttesystemer til og av både egne og kunders IT-systemer.

Gjennom behovskartlegging og analyser kommer de frem til løsningsforslag som oppfyller selv de strengeste krav og deres råd veier tungt for valg av IT-strategi, samt hvilke verktøy og rammeverk som egner seg best til oppgavene som skal løses.

skysymbol  Se tjenestebeskrivelser og avtaleverk.

Produkt

Pris

Systemarkitekt, per enkelttime

1 620 NOK

Senior systemarkitekt, per enkelttime

1 910 NOK

Systemarkitekt med spesialisering, per enkelttime

2 170 NOK

Alle priser eks. mva.
Meld interesse

Send oss e-post adressen din, så vil en av våre kunderådgiver ta kontakt med deg.

Et innovativt utdanningsbygg nærmest uten sidestykke innen klima og miljø. Norges første plusshusskole – som genererer mer energi enn den forbruker. Fremtidens plusshus krever svært fremtidsrettede IT-løsninger.

Morten Oddvik
Horten Videregående skole - Pusshusskolen