1. Backup trengs av flere årsaker og datatap er noe som kan skje de fleste, også de som jobber i skyen. Hvis du oppdager at et dokument eller en e-post er slettet allerede kort tid etter at uhellet er ute, finner du det mest sannsynlig i papirkurven. Her blir det liggende i 30 dager, og du kan selv enkelt gjenopprette  dokumentet. Etter nye 30 dager flyttes objektet til «slettede objekter», som kun administrator har tilgang til. Her ligger det i 14-30 dager før det slettes permanent.

Den samme flyten som er beskrevet ovenfor er gjeldende også for dokumenter i OneDrive/Sharepoint, med den eneste forskjellen at det da er snakk om skytjenestens papirkurv og skytjenestens «slettede objekter». Også her ligger maksgrensen på rundt 90 dager, før objektet slettes permanent. Det samme gjelder for dokumenter som har versjonshåndtering i Office 365.

Stadig flere flytter opp i skyen og inn i Office 365-tjenester med sine data. Mange tenker da ikke på om en god backupløsning er inkludert i tjenesten. Standardleveransene lar deg altså hente tilbake slettede dokumenter eller eldre versjoner cirka 90 dager tilbake i tid. Vår Sjef for Tjenesteutvikling, Ulrik Nilsen-Nygaard, nevner tre punkter som er helt vesentlige å ta stilling til dersom du ikke har en dedikert backupløsning per i dag:

  1. Hvor mye data tåler bedriften å tape?
  2. Hvor langt brudd i arbeidet/nedetid tåler bedriften?
  3. Hvor lenge skal vi ta vare på data?

Det skjer jo ikke med meg?
Svært mange tenker at «det skjer jo ikke med meg», når det gjelder datatap. Det stemmer jo ikke, men dessverre skjønner man ofte ikke det før uhellet har skjedd og data allerede har gått tapt. Backup og sikkerhetskopiering er mer relevant nå enn det noensinne har vært, ikke minst fordi vi alle stadig omgir oss med og arbeider med mer og mer data. Det som er avgjørende for backupløsningen man velger, er hvor ofte dine data endrer seg, og hvor kritiske dataene er. Det vanligste i dedikerte løsninger er daglige eller ukentlige backuper.

Braathe Gruppen tilbyr din bedrift en sikker backup
Vi anbefaler alle å sikre sine data med en dedikert backupløsning.  Braathe Gruppen tilbyr ekstra sikkerhet i eget datasenter, her i Norge. Med dette kan du alltid være sikker på at dataene dine til enhver tid er i trygge hender, uavhengig av om du har vært uheldig å slette et dokument, eller ikke: Vi passer på dine data for deg.