Samhandlingskraften

Ordet samhandlingskraft er jo for det første et utrolig fint ord! Ikke bare har ordet, samhandling, blitt det nye it-ordet. Det har også vist seg å bety svært mye siste tiden. Desto viktigere vil ordet bli fremover når vi får mange hybride kontor-løsninger verden rundt.

Vi har nå gått fra å være heldigitale til å kjenne lukten av kontoret igjen, frisk kaffe og bussturer til og fra. Samtidig vil mange av oss ha muligheten til å velge litt selv. Skal eller skal ikke på kontoret i dag? Hos mange arbeidsgivere tar man gjerne den avgjørelsen basert på hvordan dagen ser ut.

Når vi får velge selv på denne måten gir det en fantastisk frihet, men det kan gå utover samhandlingskraften. Den vil vi derfor snakke litt om. Som IT-leverandør er vi selvsagt opptatt av verktøyene som skal benyttes, men vi er også opptatt av aspektene rundt det, verktøyene er jo bare en del av kaken. Hvis vi tar for oss hele kaken består det av både utstyr, digital møtekultur, ledelse, opplæring og mye mer. Og vi tror at det er hele kaken som skaper den berømte samhandlingskraften.

Vi tror det er viktig å benytte oss av samhandlingsverktøy både til business, men også til kaffeprat.

Samhandling i det fremtidige kontoret – hva vil folk ha og hvordan blir det? Det har vi skrevet om her. 

Bevisst bruk

Det vi ser er at kunnskapen i bruk av verktøy er veldig forbedret etter pandemien, men vi savner en mer bevisst tanke rundt bruken. Den digitale bruken, samtaler og de uskrevne reglene har jo skapt en intern, digital kultur. Og vi vet jo hva kultur innebærer? Det bringer med seg mer enn man tror. Dette tror vi kan forsinke og forhindre samhandlingskraften fra å spille seg ut i det fulle og hele. Ofte fordi møter kan bli rigide, eller fordi noen ikke er komfortabel med å ta ordet til enhver tid. Nettopp her kan kraften forsvinne.

Så hva mener vi at er beste måten å skape kraften på? Det mener vi innebærer flere ting: Godt utstyr (YES!), tydelige normer og regler for hvordan møtene skal foregå, tydelig ledelse og åpen kommunikasjon. Og ikke minst, åpning for sosiale punkter både en og flere ganger i løpet av en arbeidsdag.

Det vi mener når vi nevner sosiale punkter er rett og slett at man får tatt igjen praten som før ble tatt ved kaffemaskinen. Denne praten kan fort falle bort når ikke alle dukker opp på kontoret på de samme dagene eller fordi møtene er hybride. Vi tror det er viktig å benytte oss av samhandlingsverktøy både til business, men også til kaffeprat. Så avtal et mase-møte på Teams, inviter til løs prat før det hybride møtet starter og ikke la de sosiale punktene forsvinne. De er en så viktig del av samhandlingen vår, og spiller sterkt inn i hvilken kraft vi har både alene og som team.

Hvordan skape balanse i de hybride møtene, og hvilket utstyr anbefaler vi? Les mer.

Hvordan kan vi bidra?

Det vi er skikkelig gode på er: IT-løsninger. Vi er den du ringer og tekster når du føler at samhandlingen kan tas ett steg lenger. Kanskje, dere allerede bruker Office-pakken eller Microsoft 365, men ikke har tatt steget opp i skyen enda? Eller dere har digital desktop, men syns det finnes få interne systemer dere kan bruke for dialog, tilbakemelding og mer? Det er her vi kommer inn.

Vi benytter oss av disse systemene hver dag, og det kan vi lære deg å gjøre også. Ta kontakt med oss for å få vite mer.