Velkommen til majestetiske Nordland

Flere av oss fikk et helt spesielt forhold til Nordland fylke da pandemien stengte grensene og flyene sto stille. De majestetiske fjellene tok oss med storm da vi endelig oppdaget Norge som feriedestinasjon. Nå var det ikke lengre tyske bobiler som kjørte opp, ned, frem og tilbake. Vi dro også ut på tur. Da ble det fjellturer i Lofoten, havørnssafari i Bodø og krigshistorie i Narvik. 

Fra Brønnøysund i sør til Andenes i nord måler fylket over 500 kilometer. På vinteren er store deler av fylket mørklagt, mens på sommeren kan du oppleve den herlige midnattssolen. Med en befolkning på over 240 000 mennesker er de også avhengig av god internettilkobling. 

Vi skal derfor ta deg til Nordland fylkeskommunes hovedsete. Det finner vi i Bodø, som med sine over 53.000 innbyggere er Nord-Norges nest største by og kommunesenter i distriktet Salten. Fra byens sentrum, som er kåret til europeisk kulturhovedstad 2024, er det gangavstand til flyplass, togstasjon, hurtigrute- og fergekai. Vår Senior Kunderådgiver, Roger Bertnes Leite, som sitter i våre helt nye lokaler midt i Bodø sentrum, introduserer oss for sin nærmeste kundekontakt ved fylkeskommunens IT-avdeling. Roger har jobbet med fylkeskommunen helt tilbake fra 2001. Han har bidratt i både anbudsprosesser, kundens digitaliseringsreise, samt sørget for at tjenestene har blitt levert som avtalt. 

Andreas Kogstad Nygaard til venstre og Roger Bertnes Leite til høyre.

I over 22 år har Roger fulgt opp IT-avdelingen i Nordland fylkeskommune, og i de siste 8 årene har han og Andreas jobbet tett i lag. Det er viktig at Nordland er i forkant med den digitale utviklingen. Andreas er en av dem som jobber iherdig med å sikre et raskt og robust nett, som kobler alle lokasjonene sammen og beskytter disse mot trusler utenfra. 

Fylket skal henge med i svingene

Andreas Kogstad Nygaard er konsulent ved fagteam nettverk i Nordland fylkeskommune og har jobbet der siden 2011. Til daglig jobber han med å drifte hele nettverket til fylket. Han sørger for at alt er i tipp topp stand, at kapasiteten er god, nettet er sikret og at alle kommer seg online. 

Hvorfor er datalinjene så viktig for fylket? 

-Samfunnet vårt i dag er lagt opp slik at vi jobber digitalt fra hvor som helst. Derfor må vi ha et trygt og robust nettverk for å gjøre jobben vår. Ikke bare må det være internettlinjer, men det må være raskt og av høy kvalitet. Derfor er det viktig at vi sørger for et godt nettverk til alle tjenestene vi leverer, samt at vi har en driftsleverandør som leverer driftssikre tjenester, er tett på og har et godt supportapparat som følger oss opp ved eventuelle feilsituasjoner, forteller nettverksspesialisten. 

Med høy kvalitet, så mener Andreas at bredbåndsnettet er stabilt, forutsigbart og tåler mye trafikk. Et eksempel han tar opp er Polarsirkelen videregående skole, som har over 1000 elever og 300 ansatte. Som ved mange andre steder er det viktig at nettet er raskt, driftssikkert og har høy oppetid.

Nordland fylkeskommune leverer IT-tjenester til mye mer enn bare de videregående skolene. Vi finner også offentlig tannhelsetjeneste, kulturavdeling, kollektivreise og vegvesen på listen.

Samfunnet vårt i dag er lagt opp slik at vi jobber digitalt fra hvor som helst. Derfor må vi ha et trygt og robust nettverk for å gjøre jobben vår. Ikke bare må det være internettlinjer, men det må være raskt og av høy kvalitet.
Andreas Kogstad Nygaard

Så dere sørger for nettilgang til alle disse tjenestene, uansett hvor i fylket det ligger?

– Ja, det er vårt ansvar å sørge for at alle er pålogget og har muligheten til å gjennomføre sine oppgaver. Uansett om det er tannlegen på Sortland eller treneren i Mosjøen. Derfor besitter vi egne IT-folk som jobber med hele nettet til fylkeskommunen. 

Vi sørger også for bredbåndstilgang til fylkestingene som avholdes 4-6 ganger i året på ulike hoteller spredt rundt i fylket fra nord til sør. Da reiser Andreas ut i forkant, passer på og sørger for at alt er på stell med nettilgangen mens dette pågår. Under fylkestingene bruker de en skybasert programvare kalt Digital Avstemming, som er levert og utviklet av Braathe for å gi politikerne en brukervennlig og skreddersydd løsning for digital avstemning og god saksoversikt.

Hva er et nettverk og hvorfor er det viktig å holde det sikkert?

Et nettverk kan på mange måter sammenlignes med et spindelvev. Edderkoppen er hovedsetet som styrer nettverket, sikkerhetsinnstillingene, hastigheten og tilgangen. Og alt spindelvevet viser hvor nettet er tilgjengelig. 

Grunnen til at nettverket må være sikkert er fordi mange kan bruke et usikret nettverk som en vei inn. Hvis du har usikret nett, så kan hackere eller andre slue folk stjele passordene dine, tilganger, dataen din og mye mer. 

Derfor er det viktig å stenge alle dører inn til dine systemer. Alle bør sikre seg at datafilene er utilgjengelige for mulige inntrengere.

God kommunikasjon er nøkkelen

Kunderådgiveren vår, Roger Bertnes Leite, som har jobbet tett med fylkeskommunen i alle disse årene, forteller med iver at da siste lokasjon fikk fiber i 2021, ble det kake sammen med underleverandør Altibox og kunden på kontoret. –Det var en milepæl i bredbåndsleveransen til Nordland fylkeskommune, avslutter han. 

Nordland fylkeskommune har gått fra gamle leide linjer i 2001 til kobber og nå fiber på alle lokasjoner. Igjen, så kan du se for deg nedgravde eller høyspente og spinnede fiberledninger over hele Nordland fylke. Akkurat som et spindelvev. Edderkoppen som håndterer alle trådene er fagteamet på nettverk i Nordland fylkeskommune. 

Kommunikasjonen underveis i samarbeidet har vært viktig, og for å kunne levere bredbåndstjenester av høy kvalitet har fylkeskommunen vært avhengig av tett oppfølging mot driftsleverandøren, altså oss i Braathe, og vår underleverandør Altibox, som leverer selve fiberlinjene. God kapasitet og redundans i bredbåndsnettet har vært nøkkelfaktorer her. 

Hvordan sikrer dere redundans og trygghet i nettet deres?

– Fylket har via Braathe fått levert redundante og separate føringsveier til sentrale lokasjoner, overvåkingstjenester som varsler om eventuell nedetid ute på lokasjonene, samt at vi har mulighet for backupsamband der dette er hensiktsmessig, via f.eks mobile 4G/5G løsninger hvor dette er tilgjengelig.

Hva er redundans?

Redundans er når du dupliserer komponenter du anser som kritiske og viktige. For å sammenligne, så kan vi ta f.eks. strømlinjer til et nabolag. Hvis et tre faller ned og strømlinjen ødelegges kan hele nabolaget miste strømmen, men hvis du kan forsyner nabolaget via to strømlinjer er nabolaget sikret hvis ulykken er ute!

Redudans på nettverkslinjene øker både stabiliteten, påliteligheten og driftssikkerheten i systemet til Nordland fylkeskommune. 

Fleksibel kapasitet

Hva er kapasiteten på de største lokasjonene?

– Der har vi lagt oss på 1 Gbps hastighet, men har mulighet for utvidelse. Spesielt der hvor antall brukere fort kan endre seg fra år til år, forteller Andreas.

Det er vår jobb å følge forbruket tett slik at fylkeskommunen kan gi grønt lys når en utvidelse er nødvendig. Vi er en erfaren driftsleverandør og har levert tjenester som denne i flere tiår. Folka våre har høy kompetanse på kommunikasjons- og nettverkstjenester, og vi er også ISO 9001 kvalitet- og ISO 27001 sikkerhetssertifisert. Det er en del av fylkets krav til IT-leverandøren sin.  

Gjennom tilsendte rapporter og månedlige statusmøter, hvor underleverandøren vår, Altibox, er med,  får fylket en god kvalitetssjekk fra A til Å på hvordan bredbåndsnettet ligger an til en hver tid.
– Å være tett på med gode digitale verktøy er viktig i kunde-leverandørforholdet, og er en essensiell del av samarbeidsorganisasjonen, mener Senior Kunderådgiver Roger Bertnes Leite. 

Selvbetjeningsportalen som gjør det enkelt å få oversikt

For at dialogen mellom kunde og leverandør skal være sømløs og kvalitetssikret, og dokumentasjon i nettet skal være oppdatert, har vi utviklet en egen selvbetjeningsportal for fylkeskommunen. 

Her får de alltid oppdatert oversikt over alle sambandslinjene og alle endringene i nettet dokumenteres fortløpende i portalen fra begge parter. Her registrerer det eksempelvis fortløpende møtereferater, bestillinger når de skal etablere en ny lokasjon, hastighetsendringer, TV-tjenester osv. Det fine er at mottakerne får automatisk e-post ved ulike endringer som registreres, slik at det eventuelt kan responderes raskt tilbake ved behov.

Selvbetjeningsportalen sparer oss for veldig mye arbeid i en hektisk hverdag, og kvalitetssikrer at bestillings- og driftsprosessen går sømløst og problemfritt.
Andreas Kogstad Nygaard

Sikkerheten er i førersete

For et fylke med godt over 10 000 daglige brukere er risikoen stor for at noe kan gå galt. Vi skal sørge for at nettet ikke skal svikte. Derfor har Nordland fylkeskommune også inkludert sikkerhet i bestillingen hver gang de har utlyst anbud på datakommunikasjonstjenester.

– Vi får gjennom Braathe levert overvåking av alle linjene til fylkeskommunen og tiltak som trusselbeskyttelse mot overbelastning av nettet utenfra er iverksatt.

Andreas Krogstad mener at høy sikkerhet mot trusler utenfra ute i den store nettskyen er helt essensielt i nettet deres. Som nettverksspesialist og en av “folka på gulvet”, har han erfart hvordan det kan gå om ting ikke er sikret tilstrekkelig.

– Vi jobber nøye med sikkerhet i datanettet vårt i fylket, dette er en kontinuerlig prosess, forteller han. 

Vi takker for det gode samarbeidet som har vart i over 22 år , og vi gleder oss til mer! Kunderådgiveren vår, Roger, må også trekkes frem som en iherdig og nøye fyr som vi er veldig stolte av å kunne ha i teamet vårt. 

Vil du bli kjent med andre kunder som bruker oss? Les flere av våre suksesshistorier her.