Enkeltpersoner kan gjøre en forskjell

I 2022 samlet vi inn det vi kunne av data på steder vi, Braathe-folka, skapte utslipp. Med 10 ulike lokasjoner og over 180 ansatte er det krevende, men ikke umulig å holde utslippene nede. Regnskapet vårt tar for seg både direkte og indirekte utslipp. Dette er tall som har betydning – og vi er glade vi kan både lære av det og justere oss etter dem.

Tallene viser også at hver og en av oss kan gjøre en forskjell. Og gjennom gode rutiner er det enklere som ansatte å ta miljøvennlige valg.

Eksempler på ting vi gjør allerede:

  • Vi jobber aktivt med å redusere antall reiser og øke andelen digitale møter.
  • Vi har satt oss konkrete mål for våre firmabiler. 80% av bilparken i 2020 var miljøvennlige biler, og vi har en sterk ambisjon om å øke andelen elbiler.
  • Vi unngår kjøp som skaper unødvendig avfall. Ved å låne eller leie, slipper vi å kaste det vi ikke kan gjenbruke eller lagre.
  • Vi velger varer med mindre belastning på miljøet, ressursbruk, energibruk, avfall og bruk av helse- og miljøskadelige kjemikalier. Miljømerket? Hurra!
  • Hvert år øker sorteringsgraden ved alle våre lokasjoner og dermed reduserer vi vår totale avfallsmengde i tråd med vår miljøpolicy.
  • Vi er bevisste på å redusere mengde papir og manuelle operasjoner ved å øke bruk av elektroniske prosesser.
  • Vi skal bidra til mindre matsvinn i egen kantine og på alle våre avdelingskontorer.

Vi er stolte av denne tiltakslisten, men vi vet at den fint kan forlenges. Derfor leter vi alltid etter måter å gjøre det bedre på. Å dokumentere eget klimautslipp er en god start. Gjennom klimaregnskapet blir det enda enklere å måle fremgang de kommende årene. Vil du ta en titt på det? Les vårt klimaregnskapet her: Braathes klimaregnskap for 2022

Som teknologiselskap går vi i bresjen for digital omstilling. Det betyr også at de samme løsningene vi selger til våre kunder er løsninger som er godt brukt på våre kontorer allerede. Vi vil ha løsninger som er energi-og ressurseffektive.

Det skal være enkelt å velge bærekraftig

IT endrer seg hver dag og det betyr også at bærekraftig IT endrer seg like raskt. For hver dag som går dukker det opp noe nytt på IT-markedet og for hver bedrift som digitaliserer seg, blir norske bedrifter mer bærekraftige. Vi følger disse endringene tett. Det gjør at vi kan tilpasse løsningene våre og tjenestene våre hele veien. På den måten kan de være grønnest mulig den uka, den måneden eller det året. Så forstår vi at det kan høres litt skummelt ut, men vi tror det er den eneste måten å bygge fremtiden på for de kommende generasjonene. Vi må ta ansvar for det som skjer akkurat nå og ikke utsette tiltak til en gang i fremtiden.

Det betyr at våre kunder kan være sikre på at vi sørger for grønnest mulig reise for utstyret du har bestilt, vi hjelper deg med gjenvinning når du er ferdig med det. Alt inni mellom sørger vi også for gjennom våre “as a Service”-tjenester. Både utstyr og nettverk kan du leie gjennom oss slik at vi unngår hyppig oppgradering eller nedgradering hvis store endringer skjer i virksomheten eller at utstyrsparken kommer ut av kontroll. Ingen vil ha en fullt fungerende PC liggende i et skap et sted, men vi vet at det skjer også i 2023. Vi skal gjøre det vi kan og bidra til at kundene våre tar miljøvennlige valg.

Sertifiseringer bidrar til forståelse

Vi jobber hver dag for å være en miljøvennlig leverandør. Miljøledelse er derfor en viktig del av vårt ledelsessystem. Det betyr at vi jobber for at både våre interne mål, eksterne krav og forventninger og satte lover og regler innenfor miljø er ivaretatt. Å ha sertifiseringer ISO 14001 Miljøledelse betyr at vi har et effektivt system for kontroll med vår miljøpåvirkning. Det betyr også at vi aktivt jobber med å få ned våre miljøbelastninger. De skal ned på et minimum.

Hva betyr det for deg hvis du velger oss som IT-leverandør?

Å velge oss vil bety en grønnere IT-hverdag. Ja, vi vet det. Mange hiver ordet rundt seg om dagen, men vi har en sertifisering og en standard på hvordan vi jobber med miljøet i Braathe. Og vi har en full side med alle tiltakene vi gjennomfører hver dag. Les gjerne mer om en grønnere IT-bransje her.