Seniornett er en frivillig, ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon med formål å styrke digital kompetanse hos seniorer. Organisasjonen er å finne over hele landet, hvor de ulike lokalforeningene tilbyr kurs og opplæring til medlemmene. Seniornett tilbyr telefonhjelp og kan via Teamviewer hjelpe medlemmene direkte på deres egen PC. Alle som er medlem av organisasjonen mottar et magasin, som tar for seg ulike problemer som kan oppstå på de ulike enhetene en gjerne har, 3 ganger i året.

Gjennomsnittalder på 80 år
For å lage magasinet, som sendes ut til medlemmene, har de satt sammen en gruppe med seniorer hvor den eldste er 90 og den yngste er i 60-årene. Seniornett har valgt å holde gjennomsnittsalderen for magasingruppen høy, siden de er en del av målgruppa og vet derfor hva som burde informeres om i magasinet.

Les om hvordan du kan holde effektive møter i Teams. 

Flyttet samarbeidet til Teams
Når COVID-19 brøt ut måtte de flytte alt av samarbeid over på Microsoft sin samarbeidsplattform Teams. Magasingruppen, som var vandt til fysiske møter, taklet dette veldig bra. Seniornett får levert tjenesten BRA 365 Arbeidsplass og nettverksdrift fra oss, som gjør at de kan arbeide fra hvor og når som helst.

– Vi snudde oss raskt rundt og flyttet alle over på hjemmekontor. Magasingruppa klarte fint å gjennomføre møtene over Teams og har i løpet av tiden på hjemmekontor laget to magasiner. Vi hadde full tilgang til det vi trengte via skyen, forteller Kirsten Moe, som er kontorleder i Seniornett.

Videre forteller Moe at Magasingruppa krevde noe bistand til hvordan de kunne bruke Teams og de ulike funksjonene i Teams, men at det i dag fungerer veldig bra.

– De er rundt 10 stykker, hvor noen er ganske ny, men flere har vært med siden oppstart i 1999, sier Moe.

Vil din bedrift vite mer om hvordan Teams fungerer? Send oss en e-post!