Hva er egentlig bærekraft?
Bærekraft handler i bunn og grunn om at vi skaper løsninger som imøtekommer dagens behov, samtidig som vi gjør alt vi kan for å skape en fremtid som er like god for kommende generasjoner. FNs bærekraftsmål legger føringene for hvordan vi jobber med bærekraft i Braathe Gruppen. Vi ønsker å bidra til å nå FNs bærekraftsmål og fokuserer spesielt på to områder:

• Bærekraftsmål nr. 12 som handler om ansvarlig forbruk og produksjon
• Bærekraftsmål nr. 13 som handler om å stoppe klimaendringene

Vi utfordrer eksisterende produkter og tjenester og jobber kontinuerlig med å finne mer bærekraftige løsninger der klima og miljø, økonomi og sosiale forhold står i fokus.

Den bærekraftige skyen
Vi erstatter gammel IT med ny, og tar deg med opp i en bærekraftig sky. Ved å erstatte harddisker, minnepenner, slitne systemer og overopphetede servere i kjelleren vil mye skje. Ikke bare blir du mer miljøvennlig innenfor utstyrsparken din, men du vil også erstatte en god del klimaavtrykk ved å skape en heldigital arbeidsplass. Skytjenester gir deg også økonomiske fordeler med billige driftskostnader og høyere grad av fleksibilitet.

Ta steget opp i skyen! Lær mer her. 

Nedgang i utslipp av varme
Vi kjøler ned dine data på en bærekraftig måte. Hvordan gjør vi det? Vel, det er en av fordelene med å ha hovedkontor på en stor gård. Vi har laget vårt helt egne frikjølingssystem ved å ta i bruk jordkjøling. Slik at all den varmen data avgir blir håndtert på en bærekraftig og klimavennlig måte. På den måten er du mer bærekraftig kun ved å bli en del av vårt datasenter.

Vil du bli en del av vårt datasenter?

Reise og klimaavtrykk blir til programvare og Teams
Det siste året har lært oss at reisevirksomhet, om det er i form av bil, tog eller fly er mest sannsynlig ikke så nødvendig som vi trodde. Med riktig programvare kan møter og prosjekter gjennomføres like lett, bare med bortimot 0 prosent i klimaavtrykk. Det syns vi er fantastisk – og vi håper enda flere tar programvarer som Teams, Sharepoint og flere andre i bruk.

Ta i bruk Teams og gjengen med 365 Arbeidsplass. 

Leie, i stedet for å eie
Utstyrsparken på jobben er alltid en nøtt. Noen måneder har dere nok utstyr, noen ganger for lite og noen ganger for mye. Dette skaper både krøll og kostnad hos dere og potensielt mer avfall enn nødvendig. Derfor har vi satt sirkulærøkonomien i praksis i våre tjenester. Lei av oss det du trenger, lever det tilbake når det ikke trengs mer, og lei mer hvis behovene plutselig oppstår.

Device as a Service – for deg som vil være fleksibel og bærekraftig. 

Våre valg påvirker
Alt vi gjør påvirker, og derfor er vi svært bevisste i våre valg. Vi stiller derfor høye miljøkrav til våre leverandører, samtidig som vi stiller høye krav til egne rutiner og håndtering av avfall og gjenvinning. Vi har også hatt en nedgang i vårt eget energiforbruk, og gleder oss til å fortsette med det.

Du kan lese mer om hva konkret vi gjør for å levere bærekraftig IT her.

Vil du også ta del i vår bærekraftige IT-hverdag? Vi tilbyr alt ovenfor gjennom sky-tjenester, nedkjølte datasentre, Device as a Service og med Network as a Service. Gjennom disse tjenestene kan også du kalle deg bevisst og bærekraftig i din arbeidshverdag. Vil du høre mer? Send oss en mail!