Fase 1: Avhending eller donasjon?

Når det er på tide å skille seg fra det gamle utstyret, er det første skrittet vanligvis å bestemme seg for om det skal kastes eller doneres. For mange er det å donere en bærekraftig og givende løsning. Enheten kan fortsatt være nyttig for noen andre, spesielt for organisasjoner som jobber med å gi teknologi til de som trenger det. Utstyret har kanskje ikke den standarden du trenger for å gjøre oppgavene dine lengre, men den har garantert mye igjen til de som ikke skal bruke den så mye som deg.

Fase 2: Kan deler gjenbrukes?

For de enhetene som ikke lenger er brukbare eller kan sendes til donasjon, så går reisen videre til gjenbruksfasen. Dette innebærer ofte at vi gir utstyret en ny rolle. For eksempel kan en gammel datamaskin som ikke lenger er egnet for daglig bruk, brukes som en backup til hjemmekontoret hvis noe skulle streike eller til og med som et læringselement for å lære grunnleggende programmering eller datasikkerhet. Den kan også deles opp i deler og sørge for at annet utstyr får en forlenget levetid.

Fase 3: Resirkulering på riktig vis

Når utstyret har nådd slutten av sin levetid og ikke lenger kan gjenbrukes på noen måte, er neste steg resirkulering. Dette er en viktig fase for å sikre at materialene som enheten består av blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte. Resirkulering av datautstyr innebærer vanligvis å demontere den for å separere materialene som kan gjenvinnes, som metaller og plast, fra de som må behandles spesielt, som batterier og skjermer.

Utfordringen med resirkulering

Selv om vi er blitt flinkere og flinkere til å resirkulere, så ser vi at utstyr ofte blir liggende lenge i et skap på jobben. Det fører til at når det endelig blir ryddet i gammelt utstyr, så er det for gammelt til å doneres eller til å kunne gjenbrukes. Det er skikkelig synd, for materialet utstyret består av er så verdifullt og kan være krevende å få tak i. Når det går tapt på grunn av mangelen på kontroll på hvem som har hva PC, hvilket utstyr som ligger hvor og lignende, så er det et surt tap.

Vi anbefaler alltid å ha et bevisst forhold til hva som kjøpes inn av utstyr. Derfor anbefaler vi tjenesten vår, Device as a Service. Uttrykket «as a service» betyr at du kan leie utstyret fremfor å eie det. Det er det mange fordeler med, og vi ser at for virksomheter som ofte må ty til innkjøp i perioder, eller må oppgradere fordi arbeidsmengden krever det, så gir Device as a Service den fleksibiliteten uten at innkjøpene blir så dyre. Les mer om tjenesten vår her.

Vil du lese om fordelene ved å leie utstyr? Vi har skrevet en hel artikkel om det her.

Hva er vår rolle i prosessen?

Som IT-leverandør må vi være fremoverlente i diskusjonen om resirkulering. Derfor samarbeider vi med partnere som er eksperter på avhending av utstyr, gjenbruk og resirkulering. Vi spiller en viktig rolle i livssyklusen til det utstyret vi leverer til våre kunder. På samme tid kan vi bidra til at kundene våre tar bevisste valg, også på utstyrsparken sin.

Med vårt samarbeid med 3stepIT kan vi tilby effektiv, økonomisk og bærekraftig håndtering av IT-utstyr der vi bidrar til en sirkulær bruk- og gjenbruk modell. I over 10 år har vi samarbeidet med 3stepIT både som partner og kunde. Med samme verdigrunnlag har vi hjulpet til å forlenge livssyklusen av IT produkter, bidratt til miljøvennlig gjenbruk, reduksjon og resirkulering av EE-avfall.

Gammelt IT-utstyr blir fort en støvsamler i et skap man sjeldent åpner. Det gjør at batterier, materialer og kanskje hele PC-en ikke kan brukes igjen av andre. Sammen med Foxway sørger vi for at også PC-en kan få et nytt liv. Les mer om det her.

Vi håper alle tar bevisste valg i møte med utstyret sitt. Å åpne en flunka ny PC for første gang føles godt, men det er vårt ansvar å bygge fremtiden. Dette er ett av mange steg i riktig retning!

Vil du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft i Braathe? Ta en titt på siden vår.