Kristiansand kommune har hatt elektrisk knappeavstemning inntil de begynte med voteringssystem i 2007, da alle saksdokumentene ble elektronisk og representantene fikk PC og et nytt avstemningsystem. Kristiansand kommune var med i testprosjektet til Braathe Gruppen da tjenesten Digital Avstemning skulle testes og kalibreres i 2007. Nå er de over på den nye og forbedrede plattformen, som stadig fornyes med nye løsninger og tilleggstjenester.

– Den siste versjonen av Digital avstemning har vært en stor forbedring for oss, forteller Anne Lise Aabø, som er formannskapssekretær i Kristiansand kommune.

Digital avstemning tilrettelegger for en brukervennlig og skreddersydd løsning for politiske prosesser. Løsningen systematiserer møter, saker, taletid og votering. Kristiansand kommune kan enkelt følge med på avstemningen av ulike saker.

Vi har 71 representanter i bystyret, så dersom vi skulle telle opp alle stemmene manuelt og notere hvem som har stemt hva,  ville det tatt veldig lang tid. Vi ser at Digital Avstemning har redusert tidsbruken.

Les om hvordan Gjensidigestiftelsen har brukt digital avstemning for å redusere møtetiden.

Digital avstemning i praksis
I forkant av bystyremøte hentes saksdokumentene direkte ut av kommunens dokumentsystem. Under møtet styrer møteadministrator flyten i saker, forslag, taletid og replikker. Etter votering er det synlig for publikum i salen og på nett hvem som har stemt og på hva – og dette uten å telle hender! I tillegg er det i etterkant av møtet mulig å hente ut møterapport og se statistikk av voteringer fra møtet.

Porsgrunn kommunes flytting til hyperkonvergert infrastruktur ble IKT-sjefens beste prosjekt gjennom 20 år. 

Ønsker dere å vite med om Digital Avstemning eller vil bestille løsningen til deres årsmøte? Send oss en mail!