1. Definer dine bærekraftsmål før du starter

Før du begynner å gjøre innkjøp, er det viktig å definere nettopp hvilke bærekraftsmål dere setter høyest i bedriften. Hva ønsker du å oppnå? Dette kan inkludere mål om å redusere klimapåvirkningen, minimere avfall, støtte lokale leverandører, eller oppnå sertifiseringer som bekrefter arbeidet dere gjør.

Vi har gjort denne jobben og har valgt ut fire bærekraftsmål som er spesielt viktige for oss. Disse jobber vi aktivt med og måler hvert år. Det finnes mange andre mål på listen, og ikke alle er aktuelle for din bedrift. Sørg derfor for å lese deg opp og se på hvilke som er aktuelle og relevante for deg.

Kanskje våre mål passer til din bedrift? Her er de målene vi fokuserer på:

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Likestilling handler ikke bare om likestilling mellom kjønn, men også om like muligheter for alle, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan, og er derfor et gjennomgående tema i FNs bærekraftsmål og for oss.

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser er nødvendig for å kunne bekjempe ulikheter i verden. Dette er naturligvis også viktig for oss, da det sikrer tilkomst av nye krefter og er høyst bidragsgivende for et sunt arbeidsliv.

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Norske bedrifter har mye å gå på når det kommer til sirkulær økonomi og innovative løsninger. Ved å investere i miljøvennlig teknologi, jobbe med innovative løsninger som reduserer mengden forbruksavfall og utforske nye forretningsmuligheter, lener vi oss inn også i dette arbeidet.

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

Vi må handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Det handler i stor grad om å stoppe eller reversere de store klimaendringene som er her i dag og som er spådd for fremtiden. Bedrifter har et stort ansvar for eget CO2-utslipp. Ved å satse på fornybar energi er vi i frontlinjen i jobben for å nå målet om å bremse klimaendringene.

Hvis du vil lese mer om vårt bærekraftsarbeid kan du se her.

2. Vær bevisst når du skal ut å kjøpe

Å være bevisst utelukker muligheten til å handle raskt. Innkjøp er et arbeid vi anbefaler å sette av litt tid til. Hvorfor? Fordi da rekker du å se på hvilke alternativ du har. Hos oss er leverandørene våre nøye utvalgt. Og vi stiller som krav at de jobber aktivt med sine bærekraftsmål. Vi ønsker at alle våre tjenester, uansett leverandør, skal være så grønne som mulig.

Når du skal kjøpe nytt IT-utstyr, programvare eller tjenester, vurder leverandører som tilbyr miljøvennlige alternativer. Dette kan inkludere energieffektive datamaskiner, resirkulerte materialer og tjenester som bidrar til å redusere klimapåvirkningen. Se også på hva som skjer med utstyret når du er ferdig med det. Dette er et steg mange glemmer.

Å oppdatere PC-parken kan være svært nødvendig, men hva gjør dere med det gamle utstyret? Hvis du kjøper gjennom en IT-leverandør som oss, så sørger vi for at dette steget er håndtert. Sammen med partnerne våre gir vi utstyret et nytt liv. Enten gjennom å slette all data og reboote utstyret til nestemann eller gjennom delemaskiner som kan holde liv i annet utsyr. Dette gjør vi hver gang du er ferdig med utstyret. Vil du lese mer om det? Sjekk denne siden her.

3. Fornybar energi

Har du tenkt på at leverandøren din kan gjøre mange grep for deg? Bare med fornybar energi til serverne dine kan du redusere karbonavtrykket til bedriften. Vi har et bevisst forhold til dette av mange grunner, men vi skjønte raskt at når data genererer så mye varme, så kunne vi gjøre et skikkelig grep rett under kontoret vårt. Takket være Nærum gård, som er vårt hovedkontor, og de store åkrene der, så kunne vi grave oss ned i jorden og kjøle ned serverne med jordkjøling. Dette anlegget sørger for at serverne våre er ivaretatt 24/7.

Siden vi har kontorer over hele Norge kan ikke alle benytte seg av jordkjølingsanlegget vårt. Derfor har vi gjort et ekstra tiltak. Gjennom Fjordkraft kjøper vi 100% fornybar energi. Vårt forbruk kommer derfor fra ren vannkraft produsert ved norske vannkraftverk.

Ikke bare kan du herme etter oss, men du kan også skaffe leverandører som har gjort slike valg. Sørg for at de IT-tjenestene og leverandørene du velger, bruker fornybar energi.

Bærekraftige IT-innkjøp gjør en forskjell

Bærekraftige IT-innkjøp er ikke bare bra for miljøet, det kan også være lønnsomt og styrke omdømmet ditt. Når norske bedrifter tar skritt for å gjøre bærekraftige IT-innkjøp, bidrar de til en mer bærekraftig fremtid. Husk at bærekraftige innkjøp er en prosess som utvikler seg over tid, og hvert skritt i riktig retning er et skritt nærmere en mer bærekraftig fremtid. Så ikke forhast deg. Bruk god tid og ta smarte valg!

Vil du ha hjelp til hvor du skal starte? Våre kunderådgivere ha full kontroll på hvilke tjenester du kan ta i bruk raskt for å redusere avtrykket ditt. Ta kontakt med dem her.

Vil du lese flere tips? Vi anbefaler disse artiklene: