Generelle betingelser og tjenestebeskrivelser

 • Dokumentguide og definisjoner
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 06/06/2021 Last ned PDF
 • Generelle Betingelser
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/07/2021 Last ned PDF
 • Generelle betingelser Varekjøp
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 12/09/2019 Last ned PDF
 • Sikkerhet SLA for Braathe Gruppens Tjenester
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 06/06/2021 Last ned PDF
 • EOSL Policy for IaaS i Braathe Cloud
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/06/2023 Last ned PDF Åpne HTML
 • Tjenestebeskrivelse Backup SLA
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/09/2023 Last ned PDF Åpne HTML
  Gyldig fra 01/12/2022 Last ned PDF Åpne HTML
  Gyldig fra 01/09/2021 Last ned PDF
  Gyldig fra 01/04/2019 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse Bredband
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/10/2017 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse Cloud Connect Backup
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/11/2022 Last ned PDF Åpne HTML
 • Tjenestebeskrivelse Device as a Service (DaaS)
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 15/12/2022 Last ned PDF Åpne HTML
  Gyldig fra 01/11/2020 Last ned PDF
  Gyldig fra 01/04/2017 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse Digital Arbeidsplass Felles Vilkår
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/05/2021 Last ned PDF Åpne HTML
 • Tjenestebeskrivelse Digital Arbeidsplass fra Leverandørens Datasenter
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/05/2021 Last ned PDF Åpne HTML
 • Tjenestebeskrivelse Digital Arbeidsplass Online
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/12/2022 Last ned PDF Åpne HTML
  Gyldig fra 01/05/2021 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse Digital Avstemming
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 10/07/2020 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse IaaS fra Braathe Cloud
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/10/2023 Last ned PDF
  Gyldig fra 01/04/2023 Last ned PDF Åpne HTML
  Gyldig fra 01/06/2017 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse Konsulentavtale
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/11/2020 Last ned PDF Åpne HTML
 • Tjenestebeskrivelse KursAdmin
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 22/09/2020 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse Managed Enterprise Backup
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/07/2023 Last ned PDF Åpne HTML
  Gyldig fra 26/09/2022 Last ned PDF Åpne HTML
 • Tjenestebeskrivelse Managed Operations
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/10/2022 Last ned PDF Åpne HTML
 • Tjenestebeskrivelse Managed Web
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/02/2023 Last ned PDF Åpne HTML
  Gyldig fra 10/07/2020 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse Microsoft 365 Backup
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 26/08/2022 Last ned PDF Åpne HTML
 • Tjenestebeskrivelse Nettsky Servertjenester fra Microsofts Datasentre (Azure IaaS-PaaS)
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/01/2018 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse Nettverksdrift og -leie (NaaS)
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/06/2023 Last ned PDF Åpne HTML
  Gyldig fra 01/04/2017 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse Support
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/12/2022 Last ned PDF Åpne HTML
  Gyldig fra 10/07/2020 Last ned PDF
  Gyldig fra 01/04/2017 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse Timebaserte Konsulenttjenester
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/07/2020 Last ned PDF Åpne HTML
  Gyldig fra 01/04/2017 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse WebTV
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 22/09/2020 Last ned PDF
 • Varslede endringer i tjenester og priser
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 30/11/2020 Åpne HTML

Utgåtte betingelser og tjenestebeskrivelser

 • Generelle betingelser Mailtjenester
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 12/09/2019 Last ned PDF
 • Generelle betingelser Driftsavtaler
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 12/09/2019 Last ned PDF
 • Generelle betingelser Nettskytjenester
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 12/09/2019 Last ned PDF
 • Generelle betingelser Online Backuptjenester
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 12/09/2019 Last ned PDF
 • Generelle betingelser Webtjenester
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 12/09/2019 Last ned PDF
 • Tjenestebeskrivelse Appspace
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 22/09/2020 Last ned PDF
 • Nettsky Brukertjenester fra Braathe Gruppen (SaaS)
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/04/2019 Last ned PDF
 • Åpen Bok innkjøpsavtale
  Versjoner: Dokumentasjon:
  Gyldig fra 01/10/2019 Last ned PDF
  Gyldig fra 01/04/2017 Last ned PDF