VI TILBYR / 
 / Generelle betingelser og tjenestebeskrivelser

Generelle betingelser og tjenestebeskrivelser

Her finner du Braathe Gruppens generelle betingelser og tjenestebeskrivelser.

Gjeldende Betingelser og Tjenestebeskrivelser

Dokumentnavn  Nettskyavtale Generelle Betingelser
Gyldig fra PDF HTML
Generelle Betingelser Tjenesteavtale Løpende leveranser
Dokumentguide og definisjoner    
Sikkerhet SLA for Braathe Gruppens Tjenester    
Backup SLA     1. apr 2019
Backup SLA     1. sep 2021
Support 10. juli 2020
Generelle betingelser Driftsavtaler
Generelle betingelser Nettskytjenester
Generelle betingelser Mailtjenester
Generelle betingelser Online Backuptjenester
Generelle betingelser Varekjøp
Generelle betingelser Webtjenester
Digital Arbeidsplass Felles Vilkår Mai 2021
Digital Arbeidsplass fra Leverandørens Datasenter Mai 2021
Digital Arbeidsplass Online Mai 2021
Nettsky Infrastrukturtjenester fra Braathe Gruppens Norske Datasentre (IaaS) Q3 2017
Nettsky Servertjenester fra Microsofts Datasentre (Azure IaaS-PaaS) Q1 2018
PC Kjøp og Leie 1. nov 2020
Nettverksdrift og -leie Q2 2017
Tjenestebeskrivelse Konsulentavtale 1. nov 2020
Tjenestebeskrivelse Timebaserte Konsulenttjenester 1. nov 2020
Tjenestebeskrivelse Bredband Q4 2017
Tjenestebeskrivelse Managed Web 10. juli 2020
Tjenestebeskrivelse Digital Avstemming 10. juli 2020
Tjenestebeskrivelse KursAdmin 22. sep 2020
Tjenestebeskrivelse WebTV 22. sep 2020
Tjenestebeskrivelse Appspace 22. sep 2020
Roadmap tjenesteportefølje – varslede endringer i tjenester og priser 31. aug 2021

Her finner du tidligere betingelser og tjenestebeskrivelser.


Avtaledokumenter og Tjenestebeskrivelser er Braathe Gruppens eiendom og beskyttet av åndsverksloven. Dokumentene kan ikke gjenbrukes, helt eller stykkevis, i avtaleforhold mellom andre parter, eller av utenforstående på annen måte.
La oss hjelpe deg opp i skyen