VI TILBYR / 
 / Generelle betingelser og tjenestebeskrivelser

Generelle betingelser og tjenestebeskrivelser

Her finner du Braathe Gruppens generelle betingelser og tjenestebeskrivelser.

Gjeldende Betingelser og Tjenestebeskrivelser

Dokumentnavn  Nettskyavtale Generelle Betingelser
Gyldig fra Fil
Generelle Betingelser Tjenesteavtale Løpende leveranser
Support 10. juli 2020
Tjenestebeskrivelse Timebaserte Konsulenttjenester Q2 2017
Generelle betingelser Driftsavtaler
Generelle betingelser Nettskytjenester
Generelle betingelser Mailtjenester
Generelle betingelser Online Backuptjenester
Generelle betingelser Varekjøp
Generelle betingelser Webtjenester
Nettsky Brukertjenester fra Braathe Gruppen (SaaS) Q2 2019
Nettsky Infrastrukturtjenester fra Braathe Gruppens Norske Datasentre (IaaS) Q3 2017
Nettsky Servertjenester fra Microsofts Datasentre (Azure IaaS-PaaS) Q1 2018
PC Drift og Leie Q2 2017
Åpen Bok innkjøpsavtale Q4 2019
Nettverksdrift og -leie Q2 2017
Tjenestebeskrivelse Bredband Q4 2017
Tjenestebeskrivelse Managed Web 10. juli 2020
Tjenestebeskrivelse Digital Avstemming 10. juli 2020
Tjenestebeskrivelse KursAdmin 22. sep 2020
Tjenestebeskrivelse WebTV 22. sep 2020
Tjenestebeskrivelse Appspace 22. sep 2020

Her finner du tidligere betingelser og tjenestebeskrivelser.

La oss hjelpe deg opp i skyen